Kampuskalusteet ja niiden suunnittelijat

Kuva
Kalustemuotoilun opiskelijat suunnittelivat LAMKin uudelle kampukselle kalusteita
Riku Toivonen ja Mikko Lanne suunnittelivat Tuohinen -sohvan.
LAMKin uuden kampuksen suunnitteluvaiheessa Harri Kalliomäki käynnisti Muotoiluinstituutin kalustemuotoilun opiskelijoille kampuskaluste-projektin. Tavoitteena oli suunnitella uudenlaisia, julkisiin tiloihin soveltuvia kalusteita.

Kurssin tuotoksena syntyneet Hangaround-keinu, Tuohinen-sohva ja Whole-kaluste ovat käytössä NiemiCampuksella ja jotka kaikki ovat Iskun valmistamia.

Ainutlaatuisen Hangaroundin tarina

Hangaround-keinu on suunniteltu mukavampaan ja terveellisempään istumiseen julkitiloissa kuten kouluissa, työpaikoilla, odotustiloissa, hoivaympäristöissä tai auloissa, kertoo suunnittelija Kaisa Jäntti. Se soveltuu esimerkiksi kokouksiin, ryhmätöihin, aivoriiheilyyn, odotteluun tai vaikka muuten vaan istuskeluun. Sen on tarkoitus vähentää epäterveellistä staattista istumista, jonka määrä tunteina on valtava useille ihmisille ja ihmisryhmille heidän arjessaan.

Kaisan idea keinusta syntyi omista kokemuksista. ”Olen pienestä pitäen tykännyt liikkua paljon ja elämäntyylini tanssijana oli aika aktiivista. Kun aloitin opiskelun Muotoiluinstituutissa, huomasin, että monet päivät kuluivat pääosin istuen luennoilla tai työskennellen tietokoneen äärellä. Koin pitkäaikaisen paikoillaan istumisen ajoittain erittäin raskaana, ja siitä sain idean keinukalusteesta.”

Hangaroudin suunnitteluprosessi on ollut pitkä ja opettavainen. Yhteistyö Iskun tuotekehitystiimin kanssa oli mukavaa. Haasteita ratkottiin yhdessä ja se loi uskoa onnistumiseen. ”Alkuperäinen visioni keinukalusteesta oli jokseenkin lähempänä perinteistä keinua kuin lopputulos. Tällaista julkitilaan tarkoitettua liikkuvaa kalustetta suunniteltaessa minun tuli kiinnittää erityistä huomiota turvallisuuteen ja kestävyyteen, jotka toivat tuotteen muotoilulle reunaehtoja. Tietenkin myös valmistettavuus on asia, joka suuntaa muotoja sekä materiaalivalintoja”, kertoo Kaisa.

Kaisa Jäntti on nähnyt, kun keinu on käytössä. ”Toivon, että Hangaround -kaluste toimii siten, kuin olen sen tarkoittanut. Että sen ääressä todellakin olisi mukavaa istua. On ylipäätään tosi palkitseva ja hieno tunne nähdä, kuinka ajatus lopulta muuttuu ihan oikeaksi tuotteeksi. Se tämän muotoilun koukku taitaa ainakin itselleni olla.”

Tällä hetkellä Kaisa jatkaa opintojaan Aalto yliopistossa Contemporary design -linjalla  ja tekee muotoilutöitä yrittäjänä. ”Haaveeni on tehdä muotoilua jatkossakin. Olen onnellinen luodessani kaikenlaista, ja minusta se on merkityksellistä silloin, jos onnistun töideni kautta aiheuttamaan jotain hyvää muille. Se voi olla esimerkiksi iloa tuotteen mukavuudesta, hauskuudesta, käytännöllisyydestä, kauneudesta tai vaikka hyvää mieltä ekologisesta valinnasta.”

Tuohinen-tuoteperhe

Riku Toivonen ja Mikko Lanne opiskelivat Muotoiluinstituutissa kalustemuotoilua samalla vuosikurssilla.  Heidän opinnäytetyönsä tavoitteena oli muotoilla julkisiin oppimis- ja työympäristöihin soveltuva teollisesti valmistettava tuoteperhe. Kalusteiden tuli soveltua rennompaan ja sosiaaliseen työskentelyyn, sillä rennosti porukalla tehden syntyvät monesti ne parhaat ideat. Tuoteperheen suunnitteluprosessia ohjasi tekeminen ja kokeileminen, materiaalien punominen toisiinsa sekä se, miten tekniikkaa hyödynnetään julkitilakalusteissa. Prosessi sisälsi lukuisia testejä, sekä onnistumisia että epäonnistumisia.

Tuohinen –sohvia on käytössä LAMKin uusissa tiloissa. Sohvan ja muiden tuotteiden yhdistävä tekijä on punonta. Punonnalla aikaan saatu visuaalinen ilme tekee sohvasta erikoisen ja myös koteihin sopivan istuinkalusteen. ”On mukava nähdä sohvat siinä ympäristössä, johon ne on suunniteltu. Uusi kampus hyvä referenssikohde. Käyttäjäkokemus ja palaute kertovat miten hyvin tuotteen suunnittelussa on onnistuttu”, toteaa Riku Toivonen.

Riku toimi Helsingin kaupunginteatterissa lavastepuuseppänä ennen kalustemuotoilun opintojaan. Valmistuttuaan Muotsikasta hän on tehnyt alan töitä ja opiskelee parhaillaan Lontoossa Royal College of Artissa Design Products -linjalla maisterinopintojeni toista vuotta. ”Tavoitteenani maisterinopintojen jälkeen on työskennellä pari vuotta kansainvälisessä muotoilutoimistossa ja kartuttaa kokemusta. Oman studion perustaminen olisi muutaman vuoden sisään tavoitteeni. Pyrkimyksenäni ei ainoastaan kalustemuotoilun vaan muotoilun kentällä ylipäätänsä etsiä ratkaisuja tulevaisuuden ympäristö- ja ilmastohaasteisiin kuin myös väestön kasvamisen luomiin ongelmiin. Monimuotoisessa työryhmässä työskenteleminen olisi ihanteellista,” tulevaisuuttaan suunnittelee Riku Toivonen.

Mikko Lanne työskentelee Framery Oy:ssä nykytuotteiden vastuumuotoilijana. ”Haluan kehittyä muotoilijana kaikilla muotoilun saroilla. Suurin haaveeni on perustaa oma suunnittelutoimisto”, kertoo Mikko Lanne.

Muunneltava Whole –kaluste

Tomi Laukkanen teki nuorempana huonekalupuusepän töitä. Muotoiluinstituutissa hän opiskeli kalustemuotoilua, jonka jälkeen hän jatkoi opiskeluja Lontoossa Royal College of Art:issa, jossa hän tekee parhaillaan maisteritutkintoa tuotemuotoilun puolella.

”Muotsikassa toisena opiskeluvuonna alkoi kampuskaluste-kurssi, jonka aikana  ensimmäiset ideat Whole-kalusteesta syntyivät. Kurssi oli mielenkiintoinen ja haastava, sillä jo alusta alkaen oli selvää, että jotkin kalusteista saattaisivat päätyä uudelle kampukselle. Iskulta tuli väkeä kuratoimaan ideoita. Kurssi jatkui vielä seuraavana keväällä muotoilija Timo Ripatin opastuksella, jolloin kalusteesta viilattiin toimiva ja tuotantokelpoinen malli,” muistelee Tomi.

Whole on suunniteltu alunperin julkisten tilojen kalusteeksi, esimerkiksi käytettäväksi aulatiloissa. Tomi kertoo, että ”ensimmäinen ideani juuri Whole-penkistä oli penkki, jossa olisi reikiä ja näihin reikiin pystyisi kiinnittämään erilaisia asioita. Visiooni kuuluivat niin istuimet, selkänojalliset istuimet, kasviruukut ja roskakorit.” 

Penkki on suunniteltu mahdollisimman helposti tuotantoon sopivaksi. Se on valmistettu vanerista, jota pystyy helposti työstämään joko CNC-jyrsimillä tai vesileikkurilla. Käytettävyys tuo omat haasteensa. Penkin tulee esimerkiksi olla tarpeeksi leveä, jotta myös selkänojallinen istuin on mukava istua. Perusidea on se, että penkkiä pystyy liikuttamaan ja sen muotoa muuttamaan ja tämä muunneltavuus tekee Wholesta erityisen ja mielenkiintoisen.

”On tietysti hienoa saada itse suunnittelema tuote ihmisten käytettäväksi. Olen otettu, että  suunnittelemani tuote pääsi kampukselle valikoitujen kalusteiden joukkoon. Toivon, että Whole on käyttäjille mahdollisimman mukava ja miellyttävä”, sanoo Tomi.

”Tulevaisuuden haaveita muotoilun saralla on tietysti monia. Haluan työllistyä tälle alalle, joka ei välttämättä ole kaikkein helpoin. Tavoitteenani on haastaa hieman kalusteteollisuuden toimintatapoja. Eettisyys ja ekologisuus ovat hyviä lähtökohtia myös kalusteiden suunnittelussa ja toivon pystyväni työskentelemään näiden teemojen parissa”, tulevaisuuttaan suuntaa Tomi Laukkanen.