”Insinöörin työ on luovaa ongelmanratkaisua, loogista päättelyä ja sosiaalista kanssakäymistä”

Kuva
Eva Wathén
Tekniikan alan Advisory Boardin puheenjohtaja Eva Wathén.
Lahden ammattikorkeakoulun tekniikan alan Advisory Boardin jäsenet edustavat strategisia kumppaneita ja yhteistyöyrityksiä, joista yksi on Koskisen Oy. Eva Wathén on Koskisen Oy:n omistaja ja hallituksen jäsen sekä toimii myös LAMKin tekniikan alan neuvottelukunnan puheenjohtajana.

Eva Wathén on Koskisen konsernin omistajasukua kolmannessa polvessa ja tällä hetkellä myös hallituksen jäsen. Wathén ei tekniikan alan neuvottelukunnan puheenjohtajuudesta huolimatta ole insinööri, vaan on valmistunut filosofian maisteriksi Englannissa University of Surrey -yliopistosta.

”Oma intohimoni on johtamisen kehittämisessä, valmentamisessa ja yrityskulttuurien analysoimisessa”, kertoo Lahden ammattikorkeakoulun tekniikan alan neuvottelukunnan puheenjohtaja Eva Wathén Koskisen Oy:ltä ja jatkaa kiteyttäen Advisory Boardin tavoitteet:

”Tärkein tavoite on tuoda yrityselämän näkemyksiä LAMKin suuntaan ja toisaalta kasvattaa omaa sekä Advisory Boardin ymmärrystä LAMKin toiminnasta ja sen tuomista mahdollisuuksista alueella toimiville yrityksille.”

Koskisen Oy:llä HR- ja viestintäjohtajana toimivalle Minna Luomalahdelle on myös tullut LAMK tutuksi; Minna kertoo, että Koskisella työskentelee monia LAMKista valmistuneita ja tälläkin hetkellä kaksi kummioppilasta levyteollisuudessa, toinen myynnissä ja toinen tuotekehityksessä. Eli millaisia työtehtäviä ja uravaihtoehtoja Koskisen Oy tarjoaa insinööreille?

”Koskisella on tarjolla monenlaisia tehtäviä puualan osaajille, tutkimusta ja tuotekehitystä, esimiestehtäviä sekä myyntiä ja markkinointia”, täsmentää Koskisen HR- ja viestintäjohtaja Minna Luomalahti. Hyvänä esimerkkinä työllistymismahdollisuuksista on mm. Koskisen sahateollisuuden myynnissä työskentelevä Jesse Kuusisto: hän suoritti yrityksessä ensin työharjoittelun ja jäi kesätöihin, ja valmistumisensa jälkeen jäi myös töihin.

LAMKin opiskelijat tekevät opintojensa yhteydessä myös runsaasti yritysyhteistyötä, josta on konkreettista hyötyä niin yritykselle kuin opiskelijallekin. Yritys voi kehittää toimintaansa mm. opinnäytteiden, harjoitteluiden ja opiskelijaprojektien muodossa. Miksi on tärkeää tehdä yritysten kanssa yhteistyötä jo opiskeluaikana?

”Yritysyhteistyössä opiskelija pääsee kurkistamaan, millaisia työtehtäviä on tarjolla sekä myös tutustumaan yrityksen kulttuuriin. Yritykselle opiskelijat tuovat uusia näkemyksiä sekä uusimpia käytäntöjä, parhaimmillaan yhteistyöllä saadaan oiottua turhia mutkia suoremmiksi. Usein opiskeluaikana tehty harjoittelu poikii vakituisen työpaikan valmistumisen jälkeen yritykseen – Koskisellakin on monia esimerkkejä tästä”, havainnollistaa Minna.

Koskisen Oy on suomalainen, yli satavuotias puutuoteteollisuuden perheyritys, jolla on pitkät perinteet asiakaslähtöisessä puutuotteiden valmistuksessa ja jonka juuret ovat Päijät-Hämeessä. Kysyimmekin Koskisen HR- ja viestintäjohtajalta Minna Luomalahdelta, miksi kannattaa opiskella insinööriksi ja miksi juuri LAMKissa sekä Lahdessa?

”Insinöörin työ on luovaa ongelmanratkaisua, loogista päättelyä ja sosiaalista kanssakäymistä. Lahden ammattikorkeakoulu tarjoaa ainoana Suomessa puutekniikan insinöörin koulutusta; puutekniikka on tulevaisuuden ala, kun puu ja siitä jalostetut tuotteet korvaavat uusiutumattomista raaka-aineista valmistettuja tuotteita.”