DIY – Do it yourself

Kuva
Asser Vuola
Asser Vuola on koneenrakennus- ja automaatioyritys Enekos Oy:n toimitusjohtaja ja Lahden ammattikorkeakoulun tekniikan alan Advisory Boardin jäsen. Diplomi-insinööriksi 2006 valmistunut Asser puhuu Do it yourself (DIY) -kulttuurin puolesta: tekemällä oppii -asenteen omaava mies haluaisikin nostaa esille juuri tämänkaltaista toimintaa neuvottelukunnan avulla LAMKin opiskelijoille.

Enekosin toimitusjohtaja Asser vieraili muutama kuukausi takaperin LAMKin uudella NiemiCampuksella ja vaikuttui näkemästään, etenkin tekniikan alan puolella.

”Ymmärsin kiertäessäni kampuksella, että LAMKilla on aivan valtavat resurssit kaikenlaiseen tekemiseen – opiskelijoiden käytettävissä näyttäisi olevan valtaisa laite- ja konekanta, mistä itse vain haaveilin Tampereen teknillisessä yliopistossa. Opiskelijoita voisi kuitenkin motivoida enemmän DIY-toimintatapaan eli tekemällä oppimiseen. Pelkät paperit eivät takaa menestystä uralla, vaan käytännön osaaminen kuitenkin usein ratkaisee”, selventää Asser Vuola.

Asser kertoo oman konkreettisen osaamisen syntyneen mm. projektien sekä robottikilpailujen avulla, ja kannustaakin samaiseen toimintaan myös opiskelijoita.

”Osallistuin aikoinaan viidesti eurooppalaiseen, Ranskassa järjestettävään robottikilpailuun, joka oli varsin mielenkiintoinen tapa oppia, sillä säännöt ja tavoite oli määritelty järjestävän tahon toimesta. Tapahtumaan voivat lähes kaikki halukkaat osallistua, jos vain aikaa riittää robotin rakentamiseen, joka oli kyllä kova urakka. Oma konkreettinen osaaminen syntyi tuolta ajalta eli ajankäyttö kilpailuihin ei mennyt hukkaan. Lisäksi teimme ”avaruustekniikkaa” eli rakentelimme ja suunnittelimme erilaisia raketteja, mutta se ei tähdännyt mihinkään kilpailuun. Ajauduimme aikoinaan robottiporukallamme yritystoimintaan ja sillä tiellä olemme edelleen, vaikka startup-yrityksistä ei tuolloin vielä niin höyrytty.”

Insinöörikoulutus takaa lähes varman uran

Asser Vuola päätyi LAMKin tekniikan alan neuvottelukuntaan Päijät-Hämeen ja Heinolan Yrittäjien kautta sekä mieheltä löytyy myös paloa edistää tekniikan alaa.

”Sydäntäni lähellä ovat aina olleet tekemällä oppiminen ja Do It Yourself (DIY) -mentaliteetti eli kaikenlaisten teknisten laitteiden rakentelu, jota kautta käytännön osaaminen karttuu tehokkaasti. Neuvottelukunnan kautta haluaisin promota tämänkaltaista toimintaa opiskelijoiden keskuudessa.”

Enekos Oy:n toimitusjohtaja toteaa insinöörikoulutuksen olevan lähes varma urapolku, sillä teollisuus on pitkälti insinöörivetoista ja taloutta pyörittävät rahavirrat liikkuvat juurikin siellä. Asser mainitsee myös, että heillä on aina tilaa hyville insinööreille:

”Enekos pyrkii olemaan innovatiivinen automaatioalan toimija, joten meillä on aina tilaa hyville insinööreille. Pienessä firmassa oma-aloitteisuus ja käytännön osaaminen korostuu, mutta pystymme tarjoamaan jatkuvan kehityksen urapolkuja. Käytännössä Enekosin insinöörit ovat mekaniikkasuunnittelijoita (SolidWorks) ja lisäksi löytyy erilaisia automaatioalan ohjelmointitehtäviä.”

Käytännön tekeminen ja projektit ovat siis hyödyllisiä tapoja oppia, verkostoitumista unohtamatta. Asser Vuola kannustaakin aktiivisuuteen ja oma-aloitteisuuteen; koskaan ei tiedä, mitä jokin projekti ja kilpailu voi poikia tulevaisuudessa.

”Projektien käytännön toteuttaminen opettaa nopeasti tekijäänsä, mikä lienee tärkein motivaatio käytännönläheiseen toimintaan. Osallistuminen laajempiin projekteihin tai kilpailuihin auttaa myös nopeasti verkostoitumaan alan ihmisten kanssa ja avaa entuudestaan tuntemattomia ovia.”

Tekniikan alan Advisory Board

Lahden ammattikorkeakoulun tekniikan alan Advisory Board mahdollistaa sidosryhmien vuoropuhelun ja avaa keskustelun insinööriosaamisen isoista linjoista. Jäsenet edustavat strategisia kumppaneita ja yhteistyöyrityksiä.