Asukkaat arjen asiantuntijoina

Kuva
Asukkaat arjen asiantuntijoina
Palvelumuotoilun monialaisissa väyläopinnoissa alkoi syksyllä 2018 mielenkiintoinen 1,5 vuoden projekti yhteistyössä Lahden Diakonialaitoksen (DILA) kanssa. Projektin tarkoituksena on kehittää Dilan tarjoamaa senioriasumista Lahden keskustassa sijaitsevan Dilan-korttelin Tammipuistossa. Tammipuisto koostuu kolmesta asuinkerroksesta, joissa on vuokra-asuntoja senioreille.

Projektin alkaessa me väyläopiskelijat jakauduimme monialaisiin tiimeihin. Meidän tiimissämme, OMNI:ssa, on osaamista sekä muotoilun että kaupunkisuunnittelun aloilta. Tiimimme nimi on latinankielen sana, joka tarkoittaa jokaista. Meille tiimiläisille se kuvaa halua huomioida kokonaisvaltaisesti asiakkaan ja loppukäyttäjien tarpeet. Lisäksi kirjaimet OMNI ovat lyhenteitä tiimimme työskentelyä kuvaavista sanoista: Osaamista, Monialaisuutta, Naurua ja Ihmisläheisyyttä.

Alusta lähtien tiimimme halusi osallistaa Tammipuiston senioriasukkaat mukaan muotoiluprosessiin. Työpaja tuntui luontevalta tavalta tehdä yhdessä ja oppia lisää sekä Tammipuiston asukkaista, että Tammipuistosta asuinympäristönä. Halusimme luoda matalan kynnyksen yhteistä toimintaa, jossa asukkaat pääsisivät kohtaamaan sekä meitä opiskelijoita, että toisiaan. Päädyimme järjestämään asukkaille työpajan Dilan tiloissa toimivassa Ravintola Kivessä, teemalla ”Meidän Tammipuisto”.

Olimme lokakuun 2018 aikana tutustuneet Tammipuistoon asukkaita haastattelemalla, osallistumalla itse Tammipuiston eri aktiviteetteihin ja tutustumalla asukkaiden käytössä oleviin tiloihin. Työpajan tavoitteena oli selvittää, miten asukkaat itse kokevat oman asuinympäristönsä, ja mitä mieltä he ovat Dilan tiloista ja toiminnoista. Lisäksi halusimme tietää, millaista arkea asukkaat arvostavat tai millaisesta arjesta he haaveilevat. Senioreilla on pitkältä ajalta kokemusta eri asumismuodoista ja ovathan he itse oman arkensa asiantuntijoita.

Osaamista, Monialaisuutta, Naurua ja Ihmisläheisyyttä

Työpajan suunnittelua ohjasi vahvasti Tammipuiston asukkaiden tarpeet ja heidän fyysiset rajoitteensa, mutta myös heidän jaksamisensa. Myös 1,5 vuoden Palvelumuotoilun väylän opintojen muotoiluprosessin aikataulutus ohjasi tekemistämme. Työpajan oli tarkoitus tuottaa lisää ja syvällisempää tietoa asukkaista ja asumisympäristöstä, ei vielä ideoida uusia ratkaisuja. Keväällä 2019 olisi aika keskittyä ideoimaan ja muotoilemaan uusia ratkaisuja havaittuihin haasteisiin.

Huolellisesti suunniteltuun työpajaan liittyi myös tietoisia riskinottoja. Emme pyytäneet asukkaita ilmoittautumaan etukäteen. Etukäteisilmoittautumisessa on riskinä, ettei uskalleta sitoutua, jos vaikka tuleekin muuta menoa, tai oma jaksaminen ei olekaan vahvimmillaan kyseisenä päivänä. Halusimme, että osallistumisen kynnys on matala, ja mahdollisimman moni asukas saapuisi paikalle. Tämä teki tietenkin suunnittelusta haastavampaa, kun ei voinut tarkkaan tietää osallistujamäärää tai kuinka monta ohjaajaa, avustajaa ja havainnoijaa tai kuinka paljon työpajamateriaalia tarvitsisimme. Tiimimme aikaisempi kokemus työpajatyöskentelystä kuitenkin auttoi ennakoimaan tarvittavat resurssit onnistuneesti.

Itse työpaja oli rentoa yhdessä tekemistä ja suunnittelemamme aikataulutus toimi hienosti. Työpajaan osallistui kahdeksan asukasta ja kuusi opiskelijaa, sekä Dilan vapaaehtoisavustaja. Ensimmäisessä tehtävässä asukkaat saivat sijoittaa valmiiseen karttapohjaan ajatuksiaan asuinympäristöstään. Toisessa tehtävässä he saivat kertoa arjestaan miellekartan muodossa. Tehtävien jälkeen niistä keskusteltiin, joko pienryhmissä tai yhdessä kaikkien työpajan osallistujien kesken ja asukkaat olivatkin kiinnostuneita kuulemaan toistensa ajatuksia. Tehtävien välissä oli hyvä levähtää ja vaihtaa kuulumiset iltapäiväkahvien ja herkullisen pullan kera.

Saimme asukkailta välitöntä positiivista palautetta työpajasta. Asukkaat syventyivät tehtävien tekoon mielenkiinnolla, tunnelma oli innostunut ja iloinen. Koko työpajan ajan ravintola Kivessä kävi mukava puheensorina, ja vitsejäkin heiteltiin. Asukkaat huomasivat, että heillä on monia yhteisiä mielenkiinnonkohteita.

Miellekarttoja
Työpajan toisessa tehtävässä asukkaat koostivat Hyvää arkea -esittelevät miellekartat lehdistä leikattuja kuvia hyödyntäen. Valmiit miellekartat esiteltiin muille osallistujille opiskelijoiden avustuksella.

Purimme pajassa tehdyt havainnot opiskelijaryhmän kesken seuraavalla viikolla. Myös muutama väylän opettajistamme oli mukana purkutilaisuudessa. Yhteisen keskustelun jälkeen ryhmämme teki vielä koosteen työpajasta ja sen tuloksista. Tuloksia hyödynnetään jatkossa suunnittelun pohjana.

Vaikka työpajatyöskentely vaatii aina huolellisen etukäteissuunnittelun ja monien eri muuttujien huomioimisen, syntyy sen taika silti aina ihmisten kohtaamisesta ja onnistuneesta kommunikoinnista. Tässä onnistuimme tällä kertaa yli odotuksiemme. Työpajassa viihtyivät sekä osallistujat, että me Palvelumuotoiluväylän monialaiset opiskelijat. Tästä on hyvä jatkaa kohti kilpailukykyisten ja asiakaslähtöisten ratkaisujen ideointia.

 

Teksti ja kuvat: Kokemus- ja palvelumuotoilun opiskelijat Iines Kuusisto ja Henna Hokkanen