Kuva
Palvelumuotoilua Lahest

Palvelumuotoilua Lahest

Tapahtuma-aika
27.11.2019 13.00–15.00
Tapahtuman sijainti
M19, seminaaritila A122
Mukkulankatu 19, 15210 Lahti
Tervetuloa kuulemaan, miten muotoiluajattelun avulla kehitetään käyttäjälähtöisempiä ja kannattavampia palveluja!
Iltapäivän aikana kerrotaan Lahden seudulla toteutetuista projekteista, joissa on hyödynnetty palvelumuotoilua. Esimerkkien avulla kerrotaan käyttäjien ja sidosryhmien osallistamisesta palvelujen kehittämiseen sekä syntyneistä kokeiluista ja pilotoinneista.
Tapahtuma on tarkoitettu kaikille käyttäjälähtöisestä palvelujen kehittämisestä kiinnostuneille. Mm. yritykset, yhteisöt, opiskelijat.

Seminaari on samalla kahden päättyvän projektin yhteinen päätöstapahtuma: 

PALMA- Palvelumuotoilulla uutta liiketoimintaa maaseudulle- projektissa on kasvatettu Hämeen maaseutumatkailuyrittäjien ymmärrystä palvelumuotoilun ja käyttäjälähtöisuuden merkityksestä palveluja kehitettäessä. Projektin aikana on syntynyt PALMA- Käyttäjälähtöisten palvelujen kehittämismalli, jota on kehitetty ja testattu Hämeen matkailualan yrittäjien kanssa. Se sisältää palvelumuotoilun työvälineitä matkailupalvelujen kehittämiseen.

Projektin toteuttavat yhteistyössä Lahden ammattikorkeakoulu ja ProAgria Etelä-Suomi ry. Rahoittajana toimii Maaseuturahasto. 

TAJUMO Taiteen ja muotoilun elämyskeskus -projekti on tehnyt Lahteen uutta uljasta taide- ja muotoilukeskusta. Tavoitteena on lahtelaisten näköinen aktiivinen ja innostava tila, jossa luodaan merkityksellisiä elämyksiä ja elämyksellisiä merkityksiä eli muotoilun osallistavat työkalut ovat olleet tiukasti käytössä – tule kuulemaan kokemuksista. 

Projektin toteuttavat yhteistyössä Lahden ammattikorkeakoulu, Lahden museot ja Lahti City ry. Rahoittajana toimii Euroopan aluekehitysrahasto.

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. 
Ilmoittautuminen tilaisuuteen 22.11 mennessä:

(Sivun kuva: You X Ventures on Unsplash)

Tapahtuman agenda
27.11.2019 13.00–15.00