Simulaatiokeskus SimuLti

Kuva
SimuLti - Simulaatiokeskus
Simulaatio-oppiminen ja kehittäminen on kokemuksellista, käytännönläheistä ja kivaa!

Simulaatiokeskuksessa voidaan luoda erilaisia autenttisia ympäristöjä, joissa uusia asioita voi kokeilla ja havainnollistaa nopeasti ja turvallisesti. Osallistujat toimivat omana itsenään, saavat palautetta ja voivat kehittää osaamistaan. Simulaatio mahdollistaa monimutkaisien asiakokonaisuuksien kuvaamisen ja pelkistämisen käytännön arjen tasolla.

Simulaatio-oppiminen on yleistä sosiaali- ja terveysalalla, mutta sitä voidaan hyödyntää laajasti eri aloilla ja työelämän kehittämisessä. Simulaatiomenetelmä soveltuu mainiosti erilaisten kädentaitojen ja vuorovaikutustilanteiden harjoitteluun ja se on osa monia LAMKin opintoja.

Simulaatio soveltuu erinomaisesti mm.

  • esimiesvalmennuksiin
  • kokousten ja päätöksenteon kehittämiseen
  • palvelukanavien kehittämiseen
  • haastavien asiakaspalvelu- ja myyntitilanteiden harjoitteluun
  • käyttäjälähtöiseen suunnitteluun ja visualisointiin
  • sairaanhoidon potilastilanteiden harjoitteluun
Kuva
lamk simulaatio

Simulaation palautekeskustelu

 

Simulaatiomenetelmän soveltamista työelämän käyttöön kokeillaan ja tutkitaan Työyhteisösimulaatio yritysten kasvun ja kehittämisen välineenä -projektissa (2017-2019). Tavoitteena on, että jatkossa SimuLti on yritysten monialainen pilotointi- ja demonstraatioympäristö.

Simulaatiopedagogista osaamista kehitetään kansainvälisessä iSPAD-projektissa.

Työyhteisösimulaation palautteet
Työyhteisösimulaation palautteet