Yritysyhteistyö kannattaa: LAMK ja Orfer toteuttivat yhdessä robotiikan opintojakson

Kuva
Orferin robotti
Lahden ammattikorkeakoulun loppuvaiheen tekniikan alan mekatroniikkaopiskelijat ovat päässeet suorittamaan työelämälähtöistä robotiikan opintojaksoa sisälogistiikan ja tuotantoteknologian asiantuntijan, Orferin avustuksella. Yritysyhteistyö tuotiin konkreettisesti opiskelijoille kampukselle asti, sillä Orferin robotti, käyttöliittymä sekä konenäköjärjestelmä ovat käytettävissä opintojakson ajan tekniikan alan laboratoriossa, missä opiskelijat saavat työskennellä todellisen yrityscasen parissa Orferin kouluttajien kanssa.

Opiskelijat ovat olleet motivoituneita tämänkaltaiseen yhteistyöhön sekä Orfer pystyy näin peilaamaan osaamistarvettaan opetussisältöön ja tätä kautta kohdentamaan rekrytointia. Yhteistyön kautta Orfer on päässyt myös vaikuttamaan robotiikkakoulutuksen toiminnalliseen ja tekniseen sisältöön, jolloin opintojakson sisältö vastaa todellista automaatioprojektia.

”Aluksi oli kyse yhden Kawasaki-robottimme ilmaisesta lainasta LAMKille, jotta opiskelijat voisivat harjoitella robotin ohjelmointia monipuolisesti. Keskustelut LAMKin robotiikan opettajien ja Orferin kanssa kehittyivät kuitenkin alkuperäistä laajempaan yhteistyöhön; robotin lainaamisen lisäksi Orferin asiantuntijat tällä hetkellä myös kouluttavat opiskelijoita ja antavat heille samalla tuntua todelliseen työelämään toteuttamalla teknisesti aidon projektin Orferille, suunnittelusta ohjelmointiin ja aina toteutukseen saakka”, kertoo yrittäjä Paul Stucki Orferilta.

Orferilta kouluttaja Panu Toukola opastamassa LAMKin tekniikan alan opiskelijoita.
       Orferilta kouluttaja Panu Toukola opastamassa LAMKin tekniikan alan opiskelijoita.

LAMKin tekniikan alan koulutuspäällikkö Tapani Heikkilä kertoo yhteistyön antaneen motivaatiota ja realismia opiskeluun. Oppilaat voivat keskustella ja vaihtaa ajatuksia alan ammattilaisten kanssa harjoitustyön lomassa, joka valmistaa opiskelijaa paremmin työelämään kuin pelkät koulun seinien sisällä tehtävät opinnot: ”Yhteistyö toimii usein myös suorana rekrytointikanavana – ja vaikkei toimisi, on vaativalla yrityscasella iso merkitys opiskelijan cv:ssä.”

Robotiikan yrityscase -nimellä varustetun opintojakson sisältöä alettiin rakentaa alusta alkaen tiiviisti yhteistyössä. Opintojaksolla on keskitetty etenkin siihen, mitä osaamista todellisen robottisolun toteutus vaatii; Orferin eri osa-alueiden ammattilaiset ovat olleet luennoimassa omasta substanssistaan ja opastaneet opiskelijoiden demosoluun tarvittavien laitteiden käytössä. Kaikkien järjestelmän laitteiden käyttöön ja ohjelmointiin on annettu koulutus sekä opiskelijat on perehdytetty projektityön eri vaiheiden läpivientiin.

LAMKin tekniikan alan lehtori Matti Pitkälä painottaa, että yhteisellä opintojaksolla saadaan myös yritysmaailmaan tietoisuutta tämänkaltaisista yritysyhteistöistä, jossa huomioidaan yrityksen koulutustarpeet. Robotiikka on tärkeää nyt ja tulevaisuudessa sekä etenkin teollisuudessa, sillä se mahdollistaa yrityksen tuotannon säilymisen kilpailukykyisenä. Orferin ja LAMKin yhteistyö hyödyttää molempia osapuolia mahdollistaen ajan hermolla pysymisen, ajatellen työelämän vaatimuksia ja valmiuksia sekä näin yritys voi kehittää toimintaansa vastaamaan alati muuttuvia tarpeita.

”LAMKin opiskelijat saavat tietoa ja oppia suoraan työelämästä, mikä tuo opintoja konkreettisemmalle tasolle; opiskelijat oppivat mekaniikkasuunnittelua, robottiohjelmointia ja projektin johtamista sekä siinä toimimista. Orferille yhteinen opintojakso on tilaisuus herättää mahdollisten tulevien työntekijöiden mielenkiinto yrityksen toimintaan ja kulttuuriin sekä mahdollisuus tulla tietoiseksi tämän hetken opiskelijoiden oletettavasta tasosta. Orfer on kiinnostunut aktiivisista ja innokkaista nuorista tulevaisuuden tekijöistä, esimerkiksi harjoittelun muodossa”, vinkkaa Paul Stucki.

Yritysyhteistöiden avulla opiskelijalle hahmottuu monenlaiset uramahdollisuudet

Lahden ammattikorkeakoulussa on konetekniikan koulutusvastuu, joka Lahdessa on tarkoittanut pääsääntöisesti mekatroniikkaa, vaikkakin alueen tarve kohdistuu myös vahvaan mekaniikkasuunnitteluun.

”Yksin LAMKilla ei välttämättä olisi taloudellisia edellytyksiä ylläpitää laajaa opetustarjontaa, mutta mahdollisen fuusion myötä saamme mahdollisuuden varmistaa jatkossa molempien osaamisalueiden ylläpidon. Meillä voi siis opiskella myös koneautomaatiota, mikä mekaniikkasuunnitteluun yhdistettynä tarkoittaa mekatroniikkaa”, täsmentää Tapani Heikkilä ja jatkaa, miksi robotiikan opiskelu on tärkeää konetekniikan opiskelijoiden lisäksi myös muille:

”Robotiikan opiskelu on tärkeää esimerkiksi puutekniikan opiskelijoille, jotka tuotannon johtotehtävissä työskentelevät tuotantolaitteistojen parissa ja myös esimerkiksi jätteenkäsittelyyn suuntautuville ympäristötekniikan opiskelijoille robotiikka on kova sana. Koodauksen opiskelijathan puolestaan saavat loistavat ohjelmointikyvyt robottien ja automaatiolaitteiden ohjelmointiin.”

LAMKin tekniikan alalla tehdään jatkuvaa yhteistyötä useiden yritysten kanssa, joista Orfer on kuluvan talven aikana ollut yksi merkittävimmistä tekijöistä – robotiikan opintojakso on yritysyhteistöistä tähän mennessä selkeästi laajin. Orfer toteuttaa automaatiojärjestelmiä, jossa yhdistyy mekaniikkasuunnittelu ja vahva automaatio-osaaminen, jolloin Orfer on potentiaalinen työnantaja opiskelijoille riippumatta siitä, kunnostautuvako he automaation vai mekaniikan saralla. Orfer ja LAMK ovat olleet tyytyväisiä yhdessä toteutettuun opintojaksoon sekä molemmat toivovat jatkoa hyväksi todetulle yhteistyölle. 

Yritysyhteistyön muodot

Opiskelijat tekevät opintojensa yhteydessä yritysyhteistyötä, josta on konkreettista hyötyä yritykselle. Yritys tai yhteisö voi kehittää toimintaansa mm. opinnäytteiden, harjoittelujen ja opiskelijaprojektien muodossa.