Yritysten Lahti -hackathonissa kehitettiin yritysystävällisyyttä

Kuva
hackathon kuva
Miten Lahden yritysystävällisyyttä voitaisiin kehittää? Millä osaavan työvoiman ja yritykset saisi sijoittumaan Lahteen? Mm. näihin kysymyksiin etsittiin vastauksia Yritysten Lahti -hackathonissa 23.-24.4.2019 Lahden ammattikorkeakoulun uudella NiemiCampuksella.

Hackathonissa etsittiin ratkaisuja ja ideoita neljään haasteeseen: Lahden yritysystävällisyyden parantaminen, osaavan työvoiman saatavuus, Lahden vetovoimaisuus yritysten sijoittumispaikkana sekä yritysten oppilaitosstrategia. Tapahtumassa oli mukana LAMKin opiskelijoita mm. palveluliiketoiminnasta sekä Päijät-Hämeen eri yritysten ja organisaatioiden edustajia sparraamassa opiskelijaryhmiä.

Hackathon-tyyppiseen tapahtumaan päädyttiin, koska haluttiin nopeasti ja ketterästi opiskelijoiden ja yrityselämän edustajien yhteistyöllä ideoita ja konsepteja esitettyihin haasteisiin. Hackathon on lyhytkestoinen ja intensiivinen kehittämistyöpaja, jossa osallistujat eri osaamistaustoista tarttuvat tiimeinä annettuun haasteeseen – ja ratkaisevat sen. Aikaa on 24 tuntia.

Palveluliiketoiminnan opiskelija Jasmina Fettah piti hackathonia hyvänä toimintamallina ja tiimityötä onnistuneena.

-Osallistuin ensimmäistä kertaa hackathoniin ja kokemus oli positiivinen. Tiimityö oli onnistunutta ja saimme myös yritysedustajilta erittäin tärkeitä ja huomionarvoisia näkemyksiä. Jos sinulle joskus tulee vastaan mahdollisuus osallistua hackathoniin, tartu siihen. Innovatiivisten ja toteuttamiskelpoisten ratkaisujen pohtiminen lyhyessä ajassa on toki haasteellista, mutta on sen vaivan arvoista, summasi Fettah kokemustaan.

#oishelppoo sijoittua Lahteen

Asiantuntevalle raadille esiteltiin intensiivisen tiimityön tuloksena syntyneet palvelukonseptit. Monet kehittämisideat korostivat hyvän asiakaskokemuksen ja viestinnän tärkeyttä. Ratkaisut asiakaspalveluosaamisen kehittämiseen, suunnitelmallisuuteen ja yhteisöllisyyden edistämiseen saivat jo lyhyessäkin kehittämissprintissä konkreettisia muotoja.

Lahti-lähettiläät ja kampanja #oishelppoo sijoittua Lahteen, Paukkuja parempaan asiakaspalveluun -virkamieskoulutus, yrityskohtaiset vuosikellot opiskelijayhteistyölle ja Lahen Lahja alueelle jääville osaajille ovat vain muutamia esimerkkejä ideoiduista konsepteista. Ajatuksissa päästiin myös tulevaisuuteen, kun muodostuvaan LAB-ammattikorkeakouluun ideoitiin LAB Community - verkostoa.

Tilaisuudet opiskelijoiden kanssa ovat erittäin antoisia, energisoivia sekä ajatuksia herättäviä.

Myös yritysedustajilta kuultiin hyvää palautetta opiskelijayhteistyöstä. Advisor Jani Ruponen sparrasi hackathonissa opiskelijatiimiä ja kehuu kokemustaan:

-Tilaisuudet oppilaitosten ja opiskelijoiden kanssa ovat erittäin antoisia, energisoivia sekä ajatuksia herättäviä. Opiskelijat pystyvät katsomaan asioita täysin neutraaleista lähtökohdista, näin monet ideat ovat uusia ja moderneja. Moni idea ja ajatus olisi jo sellaisenaan toteuttamiskelpoinen. Avoimin mielin, niin kaikki on mahdollista! Ruponen kuvailee.

Lahden ammattikorkeakoulu tekee laajasti yritysyhteistyötä ja kehittää koko ajan uusia muotoja yhteistyölle yritysten ja organisaatioiden tarpeiden mukaan. LAMK tarjoaa kehittämispalveluita liiketalouden ja matkailun, muotoilun, tekniikan sekä sosiaali- ja terveysalan yksiköissään. Yritysten Lahti -hackathon on osa Korkeakoulut innovaatiotoiminnan vauhdittajina (DYNAMO) -hanketta, jota rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto ja Päijät-Hämeen liitto.

 

Yritysyhteistyön muodot

Opiskelijat tekevät opintojensa yhteydessä yritysyhteistyötä, josta on konkreettista hyötyä yritykselle. Yritys tai yhteisö voi kehittää toimintaansa mm. opinnäytteiden, harjoittelujen ja opiskelijaprojektien muodossa.