Opiskelijat palvelujen kehittäjinä

Kuva
Projekti, Okeroisten Työterveys

Lahden ammattikorkeakoulu tekee paljon yritysyhteistyötä ja kehittää koko ajan uusia muotoja yhteistyölle yritysten tarpeiden mukaan. LAMK tarjoaa kehittämispalveluita eri alojen yritysten tarpeisiin liiketalouden ja matkailun, muotoilun, tekniikan sekä sosiaali- ja terveysalan yksiköissään. Tarjolla on niin alakohtaista kuin monialaistakin asiantuntemusta, osaamista ja innostusta yritysten tarpeisiin.

Lahden Okeroisissa toimiva, vuonna 1974 perustettu Okeroisten työterveysosuuskunta on tehnyt vuosien varrella paljon yhteistyötä LAMKin terveysalan opiskelijoiden kanssa mm. tarjoamalla työharjoittelupaikkoja alan opiskelijoille. Vastaava työterveyshoitaja Annemari Heikkinen sai yhteydenoton LAMKin työelämäpalveluiden Janette Eerolalta, joka tarjosi työterveyshuollon palveluiden kehittämisestä kiinnostuneita palveluliiketoiminnan tradenomiopiskelijoita yhteistyöprojektiin. Näin alkoi yhteistyö, jonka tavoitteena olivat palvelukuvausten tekeminen sekä, asiakasviestinnän ja nettisivujen kehittäminen.

PAL-projektikevään puitteissa neljä tradenomiopiskelijaa muodostivat tiimin yhdessä Okeroisten Työterveyden avainhenkilöiden kanssa.

- Projektin avulla työterveyshuollon palvelut pyrittiin kuvaamaan asiakkaille selkeinä ja ymmärrettävinä, kertoo projektissa mukana ollut vastaava työterveyshoitaja Annemari Heikkinen.

- Opiskelijat paneutuivat aihealueeseen ja opiskelivat itsenäisesti mm. alan lainsäädäntöä. Tietoturva- ja salassapitoasiat huomioitiin hyvin ja opiskelijat olivat perillä vaadittavista tietosuoja-asioista, jatkaa Heikkinen.

LAMKin opiskelijayhteistyö edisti sähköisten palvelujemme kehittämistä

Asiakasmateriaalia on kehitetty ja päivitetty, muun muassa työfysioterapeutin käyttöön laadittiin uusia asiakasohjeita. Opasteet ja kyltit päivittyivät ja saivat uusia paikkoja. Opiskelijat käyttivät hyväkseen mm. Palvelusafari-menetelmää, joka oli erittäin mielenkiintoinen ja hyvä toimintamuoto Heikkisen mielestä.

- Siinä astutaan asiakkaan osaan ja käydään tilaa ja materiaaleja läpi asiakkaan silmin, avaa Virpi Sundgren.

- Projektissa tarvittiin myös koulun sisäistä monialaista yhteistyötä, kun Muotoiluinstituutin puolelta järjestettiin opiskelija ottamaan valokuvat nettisivuille, kertoo projektin ohjaava opettaja Sami Heikkinen.

- Olemme tyytyväisiä, että lähdimme yhteistyöhön. Projektin edetessä opiskelijat pitivät meidät hyvin ajan tasalla, tapasimme säännöllisesti ja määräajassa pysyttiin. Projekti vaati sitoutumista koko työyhteisöltä sekä rohkeutta kyseenalaistaa omia toimintamalleja. Suosittelemme muillekin yrityksille yhteistyötä muidenkin kuin oman alan opiskelijoiden kanssa. LAMKin opiskelijayhteistyö edisti sähköisten palvelujemme kehittämistä, iloitsevat Sundgren ja Heikkinen Okeroisten Työterveydestä.

Tutustu tarkemmin yritysyhteistyön muotoihin

Lisätietoja projektista