Täydennyskoulutus mahdollistaa työn monipuolistumisen

Kuva
Anette Hurri
Anette Hurri on ammatiltaan varastotyöntekijä ja toimi pitkään Päijät-Hämeen keskussairaalassa keskusvarastolla varastotyöntekijän nimikkeellä. Anette päätyi kuitenkin opiskelemaan työnsä ohella lisää, sillä hän pääsi hoitologistiikan täydennyskoulutukseen esimiehensä valitsemana. Anette opiskeli Lahden ammattikorkeakoulussa hoitologistiikkaan erikoistuneeksi osaajaksi ja toimiikin tällä hetkellä hoitologistikkona keskusleikkaus- ja päiväkirurgisella osastolla.

Täydennyskoulutuksen tavoitteena on yritysten henkilöstön ammatillisen osaamisen vahvistaminen ja sen kehittyminen. LAMK tarjoaa työelämälähtöistä, yritysten tarpeista lähtevää täydennyskoulutusta valmiina yhden tai kahden päivän koulutuksina sekä laajempina koulutuskokonaisuuksina. Anette suoritti hoitologistiikan täydennyskoulutuksen työnsä ohella ja koulutuksen sisältö suunniteltiin yhdessä esimiehen kanssa sopivaksi.

- Pidän uusien toimintatapojen kehittämistä tärkeänä, jotta pysyy muutoksissa mukana. Ennen sairaanhoitajan työajasta kului jopa 20 prosenttia hoitotarvikkeiden tilauksiin ynnä muuhun, mutta nyt hoitologistikko tekee nämä työt eli sairaanhoitajat voivat keskittyä potilaiden hoitamiseen.

Hoitologistikon tehtäviin kuuluu mm. leikkaussalien anestesiavalmiudesta ja tavaravirrasta huolehtiminen, steriilivaraston ylläpito, toimenpidekeräily sekä hoitologistikot huolehtivat myös tarvittavat arjen tuotteet valmiiksi paketeiksi, kuten puudutus- ja plastiikkasetit.

- Lisäarvona koen työn monipuolistumisen. Aseptiikka ja käsihygienia ovat tärkeässä roolissa työssäni sekä mikrobien kasvun estäminen. Täydennyskoulutuksessa yksi hyödyllisimmistä tehtävistä työn kannalta oli, kun piti kerätä tietoa uusista sairaalatuotteista ja käyttötarkoitukset esiteltiin luokan kesken, Anette Hurri kertoo ja jatkaa:

- Koulutuksesta voi kiinnostua henkilö, joka haluaa työskennellä sairaalaympäristössä. Suosittelen koulutusta henkilöille, joilla on taustalla esimerkiksi lähihoitajan, välinehuoltajan tai logistiikan tutkinto.

Koulutuksen myötä osataan katsoa oman olemassa olevan boksin ulkopuolelle ja ajatella uudella tavalla tuttujakin asioita.

 

Täydennyskoulutus palvelee myös yritystä ja työyhteisöä, sillä koulutukset on mahdollista räätälöidä koulutuksen aiheen, sisällön, laajuuden, ajankohdan ja toteutustavan mukaan juuri yrityksen tarpeita vastaavaksi. Aneten esimies Kati Jaakkola kertoo, että Anette valittiin, koska hän on kiinnostunut kouluttautumaan ja naisesta löytyy suuri potentiaali oppia uutta sekä laajentaa näkemystään edelleen.

- Olen pitänyt valintaperusteena koulutuksiin lähetettäville sitä, että uskon henkilön kykyihin omaksua uutta ja näen potentiaalia siinä, että henkilö voi hyödyntää oppimaansa yksikkömme hyväksi. Oma kiinnostus on aika oleellinen osa arvioitaessa, voidaanko henkilö lähettää koulutukseen.

Logistiikkaesimies Kati Jaakkola suositteleekin hoitologistiikan täydennyskoulutusta henkilöille, joilla on halu oppia uutta ja kehittyä. Esimiehillä tulisi Katin mukaan olla tuntosarvet pystyssä työntekijöiden kouluttautumisen ja kehittymisen suhteen jatkuvasti.

- Kouluttautuminen on aina valttikortti työelämässä. Kouluttautuessa ymmärrys lisääntyy sekä omaan työhön että muiden työtehtäviä kohtaan. Koen, että koulutuksen myötä osataan katsoa oman olemassa olevan boksin ulkopuolelle ja ajatella uudella tavalla tuttujakin asioita. Asenne ratkaisee paljon!

Täydennyskoulutus

Täydennyskoulutus palvelee yritystäsi tai työyhteisöäsi yksilöllisesti, tavoitteesi suuntaisesti nopeatkin työelämän muutokset huomioiden.