Lisätty todellisuus mukaan Levypyörän markkinointiin

Kuva
Valtran ”Machine of the Year 2019” -voittajatraktori Levypyörän kaksivärisillä vanteilla.
Valtran ”Machine of the Year 2019” -voittajatraktori Levypyörän kaksivärisillä vanteilla. Kuva: Levypyörä
Levypyörä on erikoistunut työkoneiden vanteiden valmistamiseen, erityisesti maataloudessa käytettäviin traktoreihin ja metsäkoneisiin. Asiakkaita ovat kotimaiset ja ulkomaiset rengasmyyjät sekä laitevalmistajat. Levypyörässä haluttiin hyödyntää lisättyä todellisuutta markkinointimateriaaleissa ja toteuttaa kehittäminen opiskelijayhteistyönä. Tuloksena oli moneen käyttöön taipuva AR-sovellus.

Levypyörä valmistaa vanteita sekä jälkimarkkinoille yksilöllisesti valmistettavina pieninä erinä että suurempina erinä uusiin työkoneisiin asennettaviksi. Kansainvälisesti Levypyörä toimii LP Wheels -brändillä. Lahden ammattikorkeakoulun tekniikan Double Degree -opiskelija Cayetano Bañón Rubio teki opinnäytetyönään LP Wheelsille lisätyn todellisuuden sovelluksen, jonka avulla mm. esitteisiin voidaan upottaa lisäominaisuuksia. Ajatuksena oli luoda esimerkiksi messuilla käytettävä sovellus, jolla pystyy esittelemään yritystä laajemmin. Projekti eteni kevään 2019 aikana tiiviissä yhteistyössä LAMKin ja yrityksen välillä.

- Meillä oli Cayetanon kanssa useampi tapaaminen, joissa suunniteltiin ja käytiin läpi projektin sisältöä. Opinnäytetyön ohjaaja Ismo Jakonen oli usein mukana tapaamisissa varmistamassa, että projekti etenee sovitun mukaisesti ja molemmilla osapuolilla on yhteinen ymmärrys projektin askeleista, kertaa Levypyörän myyntikoordinaattori Nina Flaaming.

Lopputuloksena oli älypuhelimeen ladattava sovellus, jonka avulla lisätyn todellisuuden elementit saa näkyviin. Sovelluksen avulla on mahdollista saada lisättyä esitteisiin ja muihin määriteltyihin kohteisiin lisätietoa vanteista sekä yrityksestä. Sovelluksen perusvalikossa on kuvaus Levypyörän toimialoista (vanteet ja teräsosat) sekä erilaisista vannemalleista käyttötarkoituksen mukaan. Kohdistamalla sovelluksen LP Wheels -esitteen kanteen lisätty todellisuus avaa kolmiulotteisen kuvan valitusta vanteesta. Näin vannetta pääsee katselemaan eri kulmista ja sen väriä voi vaihtaa sovelluksessa olevasta valikosta.

Karkkirasia, johon AR-sovelluksella saa käyttöohjeet.
Karkkirasia, johon saa AR-sovelluksella käyttöohjeet. Kuva: Levypyörä

Hauskana lisäosana sovellukseen tehtiin käyttöohjeet messuilla jaettaviin karkkirasioihin. Rasia on tehty pellistä, se avataan ja suljetaan reunoja painamalla. Rasiaa sovelluksella osoittamalla saa näyttöön esimerkin rasian avaamisesta ja sulkemista, sekä englanniksi selostetut käyttöohjeet. Lisätty todellisuus on messuilla suosittu keskustelunaloittaja.

Opinnäytetyön ohjaajan näkökulmasta projekti oli mielenkiintoinen. Tekniikan alan lehtori Ismo Jakonen pitää projektia hyvänä esimerkkinä uusien teknologioiden hyödyntämisestä yrityksessä.

- Cayetano on yksi neljästä Alcoysta LAMK:iin tulleista Double Degree eli kaksoistutkintoa suorittamaan tulleista opiskelijoista. Hän oli jo Alcoyssa opiskellut AR-teknologiaa, joten projekti oli luonteva valinta opinnäytetyöaiheeksi. Yhteistyö Levypyörän yrityksen edustajien kanssa sujui luontevasti ja opinnäytetyön aikana syntynyt AR-sovellus täytti hyvin sille asetetut tavoitteet, kehuu Jakonen.

Opiskelijayhteistyön avulla tarjoutui hyvä tilaisuus saada tietoa lisätyn todellisuuden soveltamismahdollisuuksista käytännön tasolla.

Lisätyn todellisuuden hyödyntäminen markkinointikeinona oli uusi avaus Levypyörälle ja yhteistyöhön korkeakoulun kanssa oltiin tyytyväisiä.

- Yhteistyö LAMKn kanssa sujui hyvin ja tapaamiset saatiin sovittua joustavasti. Lisätyn todellisuuden projekti oli kiinnostava, koska AR-sovelluksia vaikuttaa olevan melko vähän käytössä tällä hetkellä, ainakin teollisuuden alalla. Opinnäytetyön tekijä työskenteli projektin aikana hyvin itsenäisesti ja tapaamisia järjestettiin tarvittaessa. Uusiin markkinointikeinoihin on kiinnostavaa tutustua, opiskelijayhteistyön avulla tarjoutui hyvä tilaisuus saada tietoa lisätyn todellisuuden soveltamismahdollisuuksista käytännön tasolla, myyntijohtaja Klaus Jansson kuvailee.

Lahden ammattikorkeakoulu tekee laajasti yritysyhteistyötä ja kehittää koko ajan uusia muotoja yhteistyölle yritysten ja organisaatioiden tarpeiden mukaan. LAMK tarjoaa kehittämispalveluita liiketalouden ja matkailun, muotoilun, tekniikan sekä sosiaali- ja terveysalan yksiköissään.

Opiskelijat tekevät opintojensa yhteydessä yritysyhteistyötä, josta on konkreettista hyötyä yritykselle. Yritys tai yhteisö voi kehittää toimintaansa mm. opinnäytteiden, harjoittelujen ja opiskelijaprojektien muodossa.