Lahden Diakonialaitos hyödynsi LAMKin simulaatiopalveluita

Kuva
DILA
Lahden Diakonialaitos tuottaa sote- ja diakonipalveluita Lahden alueella. Talolla on kunniakas 150-vuotinen historia, johon se nojaa, mutta kuitenkin jatkuvasti uudistuen ja ajassa pysyen.

Henkilöstön kehittäminen sekä asioiden jakaminen kollegoiden ja esimiesten kesken on jatkuvaa ja sille on myös jatkuva tarve, jotta isossa talossa kaikki tietävät yhteisen suunnan ja tavat toimia.

Uuden strategian jalkauttamisessa käytettiin monia keinoja, joista yksi oli simulaatio, kertoo diakoniajohtaja Anne-Maria Karjalainen. Strategian kärkiä makusteltiin pienryhmissä. Esimiesten rooli strategian jalkauttamisessa sekä talon kumppanuudet valikoituivat simulaation caseiksi. Toisella kerralla simuloitiin käytännön työhön liittyviä tehtäviä, joissa ideana oli kunkin työntekijän hyvien käytäntöjen jakaminen kollegoille.

Simulaatiotilanteet yhdistettiin muuhun kehittämiseen. Menetelmä oli osallistujille uusi. Simulaatiossa muutama henkilö osallistuu simuloitavaan tilanteeseen. Videoyhteyden avulla muut näkevät koko ajan, mitä osallistujat tekevät. Tilanteen jälkeen käydään koko porukan kesken yhteinen purkukeskustelu, reflektio. Kuulostaa jännittävältä ja vaatii osallistujilta rohkeaa heittäytymistä. Projektipäällikkö Sari Niemi ja lehtori Markus Kräkin briefasivat kaikki etukäteen, joten simulaatiotilanteeseen väki tuli levollisin mielin.

Simulaatioiden caseja ei kerrottu osallistujille etukäteen. Muistutettiin vain olemaan oma itsensä, eli näyttelijäntaitoja tai draamaa ei tarvittu. Osallistujat kokivat tilanteen luontevaksi: siinä sai olla kollegoiden kanssa pienessä ryhmässä eivätkä kamerat häirinneet.

”Parasta simulaatiossa olivat purkutilanteet, jotka olivat hyvin oivaltavia. Markus on johtamisen asiantuntija. Hän pystyi tuomaan teoriaa ja tutkimustuloksia keskustelun lomaan eli yhdisti taitavasti teorian ja keskustelun”, kertovat Anne-Maria Karjalainen ja projektipäällikkö Anna Lappalainen.

Simulaatiosession mahdollisti Työyhteisösimulaatio yritysten kasvun ja kehittämisen välineenä -hanke (rahoittaja EAKR, Päijät-Hämeen liitto).

Lisätietoja:

Sari Niemi
TKI-asiantuntija
sari [dot] niemiatlamk [dot] fi

Simulaatiokeskus SimuLti

Simulaatiokeskuksessa voidaan luoda erilaisia autenttisia ympäristöjä, joissa uusia asioita voi kokeilla ja havainnollistaa nopeasti ja turvallisesti. Osallistujat toimivat omana itsenään, saavat palautetta ja voivat kehittää osaamistaan. Simulaatio mahdollistaa monimutkaisien asiakokonaisuuksien kuvaamisen ja pelkistämisen käytännön arjen tasolla.