Hackathonilla ratkaisuja

Kuva
hackathon
Lahden ammattikorkeakoulu tekee paljon yritysyhteistyötä ja kehittää koko ajan uusia muotoja yhteistyölle yritysten tarpeiden mukaan. LAMK tarjoaa kehittämispalveluita eri alojen yritysten tarpeisiin liiketalouden ja matkailun, muotoilun, tekniikan sekä sosiaali- ja terveysalan yksiköissään. Tarjolla on niin alakohtaista kuin monialaistakin asiantuntemusta, osaamista ja innostusta yrittäjien ja pk-yritysten tarpeisiin.

Padasjoen Säästöpankkisäätiö ja Helmi Säästöpankki ovat huomanneet, ettei sijoittaminen ja säästäminen ole nuorten kiinnostuksen kohteita. 

- Padasjoen Säästöpankkisäätiön yksi toiminnan perusajatuksia on Päijät-Hämeen alueen säästäväisyyden, taloudellisen kasvatuksen ja koulutuksen edistäminen, kertoo asiamies Valtteri Simola Padasjoen Säästöpankkisäätiöstä.

- Näin ollen yhteistyö LAMKin ja nuorten opiskelijoiden kanssa tuntui hyvältä vaihtoehdolta.

- Hackathon-tilaisuuksiin päädyttiin, koska haluttiin nopeasti ja kevyellä organisoinnilla nuorten ajatuksia ja ideoita säästämisestä ja sijoittamisesta. Hackathon-toimintamallia on alun perin käytetty teknologia- ja ohjelmistoalan kehitystöissä, mutta sen käyttöä on laajennettu myös muihin toimialoihin. Hackathonissa opiskelijatiimeille annetaan kehittämishaasteita, joita he ratkovat intensiivisesti ja ketterästi rajatun ajan puitteissa, avaa projektia ohjannut opettaja Mika Kylänen LAMKista. 

Restonomiopiskelija Heidi Monto ja IT-tradenomiopiskelija  Tapio Iivonen ideoivat ja järjestivät kaksiosaisen Hackathon-tapahtuman ja pitivät tehtävänantoa erittäin mielenkiintoisena ja kiinnostavana.

- Mahtavaa, kun saa toimia oikeiden yritysten kanssa ja ratkaista oikeita pulmia, ja hoitaa tällainen tapahtumakokonaisuus A:sta Ö:hön, korostavat molemmat opiskelijat.

Hackathonista saimme pankille arvokkaita tuotekehitysideoita

Sijoituspäällikkö Seppo Niukkanen Helmi Säästöpankista uskoo yhteistyön LAMKin kanssa jatkuvan. 

- Olemme aikaisemmin käyttäneet perinteisempiä yhteistyömuotoja kuten harjoittelijoita ja opinnäytetöiden tekijöitä, mutta tämä malli tuntuu tehokkaalta sekä toimivalta. Tuloksia saadaan nopeammin tietoon ja niitä voidaan viedä eteenpäin. Hackathonista saimme pankille arvokkaita tuotekehitysideoita mietittäväksi jatkokäyttöjä varten nuorten sijoittamisen ja säästämisen kiinnostuksen herättämiseksi, Niukkanen kertoo.

Tutustu tarkemmin yritysyhteistyön muotoihin

Ota yhteyttä

Yrityspalvelut
yrityspalvelutatlamk [dot] fi