Case Dieffenbacher: Osaamista päivittämällä välineitä kasvuun

Toimeksiantaja: toimitusjohtaja Kari Simolin, Dieffenbacher Panelboard Oy

Mekaniikkateollisuuden kansainvälinen kons​erni Dieffenbacher toimittaa puulevyteollisuuden koneita ja tuotantolinjoja asiakkailleen ympäri maailman. Globaalissa liiketoiminnassa huipputasoa on pidettävä yllä kasvun mahdollistamiseksi ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Tämä edellyttää osaamisen ajantasaistamista ja mekaniikkasuunnittelun laadun parantamista. Mekaniikkasuunnittelun perustaitojen syventämiseksi ryhdyttiin yhdessä suunnittelemaan tähän tarpeeseen täydennyskoulutusta.

Ongelman ratkaisem​​inen

LAMK tarttui ongelmaan aktiivisesti ja nopeasti ottaen mukaansa myös Aalto-yliopiston ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston. Keväällä 2015 pilotoitiin mekaniikkasuunnittelun täsmäkoulutus päijäthämäläisille yrityksille. Koulutus suunniteltiin ja toteutettiin tiiviissä yhteistyössä alueen yritysten, kolmen korkeakoulun ja LADECin kanssa. Hämeen ELY-keskus tuki koulutusratkaisua osarahoittamalla yhteishankintakoulutuksen, joka laski osallistuvien yritysten kustannuksia. 

Tulokset ja hyödyt

Koulutus myytiin nopeasti loppuun. Ensimmäiseen toteutukseen osallistui 20 opiskelijaa yhdeksästä eri yrityksestä. Tämä kertoo osaltaan koulutuksen tarpeellisuudesta. Koulutus paransi osallistujien valmiuksia hoitaa mekaniikkasuunnittelun tehtäviä muuttuvassa toimintaympäristössä. Koulutusjärjestelyt mahdollistivat sen, että opittuja asioita oli helppoa ja nopeaa siirtää osaksi jokapäiväistä työtä.

ESS Digilehti 8.9.2016:  "Yritysjohtajat kertoivat, mitä kaipaavat Hämeeseen: parempia tietoliikenneyhteyksiä ja lisää koulutusyhteistyötä."