LAMK Events

​​​​LA​MK Events toimii Lahden ammattikorkeakoulun tapahtumatoiminnan sekä alueellisen tapahtumayhteistyön koordinaattorina. Kaikissa projekt​eissamme keskiössä on opiskelijoiden oppiminen ja osaamisen kehittäminen.

Olemme yhteistyökumppani erilaisissa tapahtumaprojekteissa, hankkeissa ja tapahtumien kehittämiseen liittyvissä kokonaisuuksissa.  Mahdollisia yhteistyömalleja tapahtuman luonteesta riippuen ovat mm. opiskelijaprojektit, harjoittelut, opinnäytetyöt ja kehittämishankkeet. 

Jokaisella tapahtumalla on omanlaisensa tavoitteet, prosessit ja resurssit. Tapahtumat myös tarvitsevat monen eri alan osaajia.