Osmo Moilasen stipendirahasto​

Osmo Moilasen stipendirahasto on perustettu Osmo Moilasen 90-vuotispäivän kunniaksi ja siitä jaetaan vuosittain stipendi Lahden ammattikorkeakoulun tekniikan alan opiskelijoille.

Rehtori Osmo Moilanen toimi Lahden teknillisessä oppilaitoksessa rehtorina vuosina 1953–1984.

Lisätietoa Osmo Moilasesta:

Lisätietoa rahastosta mahdollisille suosittelijoille:

Stipendin myöntämisen perusteena on opiskelumenestys, opinnäyte, ammatillista osaamista lisäävä projekti, kansainvälinen toiminta tai muu lahtelaista insinöörikoulutusta eteenpäin vievä työpanos. 

Hakemus on jätettävä sähköisesti viimeistään 3.4.2018 klo 16 mennessä​. Hakemuksen pakollisena liitteenä on opintosuoritusote ja voit liittää myös yhden tai useampia suosituskirjeitä. 

Hae stipendiä (kirjautuminen AD-tunnuksella) 

Malli suosituskirjeeksi:

Saajalle tiedotetaan henkilökohtaisesti huhtikuun aikana ja tieto julkaistaan LAMKin www-sivuilla. Hoitokunta pidättää oikeuden olla perustelematta päätöstä. 

Vuonna 2016 jaetun stipendin (600 euroa) sai mediatekniikan 3. vuoden opiskelija Joel Pesu. 
Joel Pesu - syntynyt yrittäjäksi 

Vuonna 2017 jaetun stipendin sai Lahden ympäristöalan insinööriopiskelijat LYMO ry.
LYMO linkittää ympäristöalan opiskelijat ja yritykset​

Vuonna 2018 jaetun stipendin sai puutekniikan opiskelija Rudolf Laube-Pohto.
Osmo Moilasen stipendillä haluttiin kannustaa kansainvälistymistä​

Jaa sivu