Organisaatio

Lahden ammattikorkeakoulu muodostuu LAMK-palveluista ja neljästä yksiköstä: Liiketalouden ja matkailun ala, Muotoiluinstituutti, Sosiaali- ja terveysala sekä Tekniikan ala.

Lahden ammattikorkeakoulusta tuli osakeyhtiö v. 2015. Vuodesta 2017 alkaen LAMK on ollut osa LUT-korkeakouluja, jonka muodostavat Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, Lahden ammattikorkeakoulu LAMK ja Saimaan ammattikorkeakoulu. LAMKin omistaja on Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT. 

Rehtorina ja toimitusjohtajana toimii KTT Turo Kilpeläinen. Rehtorin ja toimitusjohtajan sijaisena toimii vararehtori ja palvelujohtaja Anne Lankinen.

​LAMKin hallitus 

Toimintaamme ohjaa Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus, jonka puheenjohtaja on Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston rehtori Juha-Matti Saksa

Hallituksen kokoonpano, tehtävät ja kokoustiedotteet

LAMKin johtoryhmä

Johtoryhmä tukee ja avustaa rehtoria ammattikorkeakoulun johtamisessa. 

Tutustu johtoryhmään 

Yksiköt ja LAMK-palvelut

Lahden ammattikorkeakoulu muodostuu neljästä yksiköstä ja LAMK-palveluista.

Yksiköt 

Yksikön johtajat vastaavat kokonaisvaltaisesti koulutusalojensa toiminnasta:

  • Liiketalous ja matkailu (Tuula Kilpinen, yksikön johtaja)
  • Muotoilu (Turo Kilpeläinen, toimitusjohtaja)
  • Sosiaali- ja terveysala (Tuula Kilpinen, yksikön johtaja)
  • Tekniikka (Silja Kostia, yksikön johtaja)

Jokaisessa yksikössä on kaksi tiimipäällikköä opettajien esimiehinä. Tämän lisäksi yksikön johtajan alaisuudessa on TKI-johtaja, jonka tehtävänä on alan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan strateginen uudistaminen ja kehittäminen sekä TKI-toiminnasta ja sen tuloksista vastaaminen.

LAMK-palvelut 

LAMK-palveluiden tehtävänä on tukea korkeakoulun ydintehtävien suorittamista ja strategisten tavoitteiden saavuttamista. Asiakkaita ovat korkeakoulun henkilökunta, opiskelijat sekä muut sidosryhmät. 

LAMK-palveluista vastaa palvelujohtaja Anne Lankinen.