Organisaatio

Lahden ammattikorkeakoulu muodostuu LAMK-palveluista ja neljästä yksiköstä: Liiketalouden ja matkailun ala, Muotoiluinstituutti, Sosiaali- ja terveysala sekä Tekniikan ala.

Lahden ammattikorkeakoulusta tuli osakeyhtiö v. 2015. Vuodesta 2017 alkaen LAMK on ollut osa LUT-korkeakouluja, jonka muodostavat Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT, Lahden ammattikorkeakoulu LAMK ja Saimaan ammattikorkeakoulu. LAMKin omistaja on Lappeenrannan teknillinen yliopisto. 

Rehtorina ja toimitusjohtajana toimii KTT Turo Kilpeläinen. Rehtorin ja toimitusjohtajan sijaisena toimii vararehtori ja palvelujohtaja Anne Lankinen.

​LAMKin hallitus 

Toimintaamme ohjaa Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus, jonka puheenjohtaja on Lappeenrannan teknillisen ylipiston rehtori Juha-Matti Saksa

Hallituksen kokoonpano, tehtävät ja kokoustiedotteet

LAMKin johtoryhmä

Johtoryhmä tukee ja avustaa rehtoria ammattikorkeakoulun johtamisessa. 

Tutustu johtoryhmään 

Yksiköt ja LAMK-palvelut

Lahden ammattikorkeakoulu muodostuu neljästä yksiköstä ja LAMK-palveluista.

Yksiköt 

Yksikön johtajat vastaavat kokonaisvaltaisesti koulutusalojensa toiminnasta:

  • Liiketalous ja matkailu (Tuula Kilpinen, yksikön johtaja)
  • Muotoilu (Essi Pullinen, yksikön johtaja)
  • Sosiaali- ja terveysala (Tuula Kilpinen, yksikön johtaja)
  • Tekniikka (Silja Kostia, yksikön johtaja)

Jokaisessa yksikössä on kaksi tiimipäällikköä opettajien esimiehinä. Tämän lisäksi yksikön johtajan alaisuudessa on TKI-johtaja, jonka tehtävänä on alan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan strateginen uudistaminen ja kehittäminen sekä TKI-toiminnasta ja sen tuloksista vastaaminen.

LAMK-palvelut 

LAMK-palveluiden tehtävänä on tukea korkeakoulun ydintehtävien suorittamista ja strategisten tavoitteiden saavuttamista. Asiakkaita ovat korkeakoulun henkilökunta, opiskelijat sekä muut sidosryhmät. 

  • LAMK-palveluista vastaa palvelujohtaja Anne Lankinen.