Opiskele työn ohessa

Kuva
LAMK
Lahden ammattikorkeakoulussa voit opiskella joustavasti ja elämäntilanteeseesi sopivasti monimuoto-opintoina.

Oletko jo työelämässä ja haluaisit opiskella samalla?

Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus monimuotototeutuksena mahdollistaa työssäkäynnin ja opiskelun yhdistämisen. Työpaikka ei ole kuitenkaan edellytys koulutukseen hakeutumiselle, vaan monimuotoisuus tarjoaa mahdollisuuden opiskella joustavasti, elämäntilanteestasi ja ajasta ja paikasta riippumatta. 

Voit suorittaa tutkinnon joustavasti työn ohessa ilta- ja viikonloppuopintoina, etänä tai verkossa. Koulutus kestää koulutuksesta ja opintojen koko- tai osapäiväisyydestä riippuen 2,5 - 4 vuotta. Opintojen kestoon vaikuttaa mahdollinen aiempi osaamisesi ja opintoja on myös mahdollista suorittaa nopeammassa tahdissa. Myös työsi opinnollistaminen voi olla mahdollista. Jokaisen opiskelijan opintopolku on yksilöllinen ja apua henkilökohtaisen opintosuunnitelman laadintaan saat opettajaltasi.  

 

Oletko ollut työelämässä vähintään kolme vuotta? Haluaisitko ylemmän korkeakoulututkinnon?

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on työelämän tarpeisiin kehitetty korkeakoulututkinto. Jatkuvasti muuttuva työelämä vaatii käytännön kehittämistehtäviin profiloituneita osaajia, joilla on uudenlainen kehittävä ote työhönsä.

Ylempi AMK-tutkinto on tarkoitettu vähintään kolme vuotta työelämässä olleille ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille. Opinnot ovat laajuudeltaan 60 - 90 opintopistettä ja niiden suorittaminen kestää 1,5 – 2 vuotta.

 

Avoin AMK

Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot ovat osia ammattikorkeakoulututkinnoista ja tähtäävät ammatillisten käytäntöjen hallintaan ja ymmärtämiseen. Opetus- ja muut järjestelyt avoimen AMK:n erillisillä opiskelujaksoilla toteutetaan siten, että opiskelu on yleensä mahdollista työn ohessa. Opintojaksot järjestetään pääsääntöisesti iltaisin ja viikonloppuisin tai verkko-opintoina.