Opiskele työn ohessa

Kuva
LAMK

Oletko jo työelämässä ja haluaisit opiskella samalla?

Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus monimuotototeutuksena on suunnattu jo työelämässä oleville ammattilaisille. Voit suorittaa tutkinnon joustavasti työn ohessa ilta- ja viikonloppuopintoina. Koulutus kestää koulutuksesta ja opintojen koko- tai osapäiväisyydestä riippuen 2,5 - 4 vuotta.

 

Oletko ollut työelämässä vähintään kolme vuotta? Haluaisitko ylemmän korkeakoulututkinnon?

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on työelämän tarpeisiin kehitetty korkeakoulututkinto. Jatkuvasti muuttuva työelämä vaatii käytännön kehittämistehtäviin profiloituneita osaajia, joilla on uudenlainen kehittävä ote työhönsä.

Ylempi AMK-tutkinto on tarkoitettu vähintään kolme vuotta työelämässä olleille ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille. Opinnot ovat laajuudeltaan 60 - 90 opintopistettä ja niiden suorittaminen kestää 1,5 – 2 vuotta.

 

Avoin AMK

Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot ovat osia ammattikorkeakoulututkinnoista ja tähtäävät ammatillisten käytäntöjen hallintaan ja ymmärtämiseen. Opetus- ja muut järjestelyt avoimen AMK:n erillisillä opiskelujaksoilla toteutetaan siten, että opiskelu on yleensä mahdollista työn ohessa. Opintojaksot järjestetään pääsääntöisesti iltaisin ja viikonloppuisin tai verkko-opintoina.