Opinnäytetyö

Opinnäytetyö tehdään yhteistyössä työelämän kanssa liittyen todelliseen kehittämistarpeeseen, jolloin yritys tai yhteisö saa konkreettista hyötyä työn tuloksista. Opinnäytetyöksi sopii mm. lyhytaikainen projekti, johon organisaatiolla ei ole omia resursseja tai aikaa. Aihe, toteutustapa ja aikataulu räätälöidään aina toimeksiantajan ja opiskelijan tarpeiden mukaisiksi. Opinnäytetyön tuloksena yritys saa konkreettisia ratkaisuehdotuksia, ulkopuolisen tuoreen näkökulman ja uusinta ajankohtaista tietoa.

Opinnäytteiden aiheita voivat olla esimerkiksi

  • asiakastyytyväisyystutkimus
  • tapahtuman toteutus
  • kehittämissuunnitelma
  • taiteellinen työ
  • työtapojen kehittäminen
  • suunnittelu- ja koordinointiprojekti

Opinnäytetyö vastaa noin 2–4 kuukauden työskentelyä. Mahdollisista kustannuksista sovitaan aina etukäteen toimeksiantajan kanssa.

Ota yhteyttä ja tarjoa opinnäytetyön aihetta!

Yrityspalvelut
yrityspalvelutatlamk [dot] fi