Näin NiemiCampus rakentui

Kuva
2012

2012-2013

Alussa kyti ajatus siitä, että Lahden Niemeen rakentuisi monitoimijakampus, joka olisi monialaiseen synergiaan kurkottava tilallinen, toiminnallinen ja sosiaalinen kokonaisuus. Haluttiin vahvistaa LAMKin laatua ja vetovoimaisuutta sekä uudistaa opinahjoa tuomalla koulutusalat lähemmäksi toisiaan jaettujen resurssien eli yhteisten tilojen ja uudenlaisen yhteistyön voimin – unohtamatta kuitenkaan jokaisen koulutusalan omaa vahvaa identiteettiä yhteisen brändin alla.

Kuva
2014

2014

LAMKin tavoitteena oli löytää jo olemassa oleva uudisrakennus, jonne uuden kampuksen voisi sijoittaa vuokralaiseksi. Vuotta aikaisemmin perustettu Niemen alueen kehittämisen johtoryhmä vaati vuokratiloja etsivältä LAMKilta kampusteeseihin perustuvaa hankeselvitystä, jossa ilmeni muun muassa tilan tarve, tavoitteet, vaadittavat aluetyöt ja kustannusvaikutukset. Kampusteesien ja hankeselvityksen mukaiset vaatimukset täyttäneet vuokrasopimustarjoukset saapuivat Osaamiskiinteistöt Oy:ltä ja Isku Invest Oy:ltä, joista lopulta valittiin jälkimmäisen tarjous. 

Kuva
2015

2015

Alkuvuodesta 2015 lahtelainen H&M Arkkitehdit Oy valittiin uuden kampuksen pääsuunnittelijaksi. Isku Invest Oy kilpailutti hankkeen toimijat, ja tilaprosessi eteni hankeorganisaation laatiman aikataulun mukaan. LAMKissa tilaohjelma pysyi käyttäjäkeskeisenä ja osallistavana, mutta vuorovaikutuksessa pääsuunnittelijan ja hankeorganisaation kanssa. Yhdeksi tärkeimmistä elementeistä nousi tilojen muuntojoustavuus eri tilanteissa. 

Kuva
2016

2016

Suunnittelutyöt jylläsivät uuden kampuksen ympärillä. Suunnittelussa haluttiin tehdä hyppy tulevaisuuteen ja ottaa edelläkävijän asema koko Euroopan mittakaavassa. Inspiraatiota etsittiin niin messuilta kuin benchmarkkaus-matkoilta muihin korkeakouluihin, mutta käyttäjälähtöisyys pysyi vahvana elementtinä suunnittelutyössä.

Kuva
2017

2017

Uuden NiemiCampuksen urakoitsijaksi valittu SRV Rakennus Oy aloitti rakennustyönsä tulevan kampuksen D-siivestä heti tammikuussa 2017. Sivu-urakoitsijaksi valikoitui LeaseGreen Oy, joka vastasi ensisijaisesti kiinteistötekniikan rakentamisesta kampuksella.

NiemiCampus nähtiin jo rakentamisen alussa ”uutena, modernina oppimisympäristönä, joka henkii tehdasmiljöön tarinaa”, mutta kahden maailman kohtaaminen huomioitiin myös kampuksen sisustuksessa.

Kuva
2018

2018

Vuosi 2018 alkoi virallisen muuttoaikataulun julkistuksella, mikä konkretisoi muuton – nyt se tapahtuisi. Kevät kului Ståhlbergin- ja Kannaksenkadun erityistilojen alasajolla, ja muuttolaatikot saapuivat kampuksille täyttöä varten. Vanhojen kalusteiden myynti kävi kuumana pitkin kevättä, mutta osa käytetyistä kalusteita päätettiin kiertotalouden ja vastuullisuutta korostavan kampusteesin hengessä siirtää uuden kampuksen tiloihin. Ensimmäiset muuttokuormat saapuivat Iskun vanhan tehtaan varastotiloihin vielä loppukevään aikana.

Kuva
Kannaksenkatu

LAMKin aikaisemmat kampukset

Katso kuvia LAMKin aikaisemmilta kampuksilta (Hoitajankatu 3, Kannaksenkatu 22 & Ståhlberginkatu 10).