Visuaalinen viestintä

Tavoite

Valmistuessasi medianomiksi (AMK) visuaalisen viestinnän alalle sinulla on monipuoliset valmiudet työskennellä graafikkona, valokuvaajana ja/tai mediasisältöjen suunnittelijana. Työpaikkanasi voi olla esimerkiksi mediatalo, kustantamo, pelifirma, verkkosisältöjä tuottava tai palvelumuotoiluun ja ohjelmistoihin suuntautunut yritys tai suunnittelu-, viestintä- tai mainostoimisto. Teet valinnan ammatillisen ydinosaamisesi suunnasta jo koulutukseen hakeutumisen yhteydessä. Koulutus antaa hyvät valmiudet asiantuntija- ja kehittämistehtäviin sekä yrittäjyyteen visuaalisen viestinnän ammattikentällä. 

Koulutuksen sisältö

Visuaalisen viestinnän suuntautumisvaihtoehdot:

  • Graafinen suunnittelu
  • Mediasisällön suunnittelu
  • Valokuvaus

Opiskelet visuaalista viestintää LAMKin Muotoiluinstituutissa graafisen suunnittelijan, mediasisällön suunnittelijan tai valokuvaajan ammattitehtäviin. Kaikkia yhdistää vahva designajattelu, teknisen ja taiteellisen ymmärryksen yhdistäminen tuotannolliseen asiantuntemukseen.

Visuaalisen viestinnän alan tehtävissä menestyminen edellyttää hyvää yleissivistystä, luovuutta, visualisointikykyä sekä viestintätaitoja. Valmistuessasi medianomiksi (AMK) sinulla on ajantasaiset erikoistumisesi mukaiset ja omaan välineeseesi painottuvat viestintäteknologian taidot. Ammattimainen otteesi näkyy visuaalisessa, kerronnallisessa ja viestinnällisessä ilmaisussasi. Sinulla on myös hyvät edellytykset seurata alan nopeita muutoksia ja kehittyä edelleen omassa osaamisessasi.

Visuaalisen viestinnän koulutus toteutetaan toimintaympäristössä, jossa luovalla yhteisöllä ja yhteisöllisyydellä on suuri merkitys. Uudet tilat ja laitteet mahdollistavat monipuolisen ja ajanmukaisen oppimisen, joka tapahtuu kiinteässä yhteydessä työelämään. Valmistuneet huippuammattilaiset ovat mukana opetuksen kehittämisessä ja toteutuksessa sekä tekevät kanssasi työelämäprojekteja ja hankkeita. Näin jo opintojen aikana rakennat ammatillista verkostoa ja ymmärrystä visuaalisten suunnittelijoiden moninaisiin ja muuttuviin työprosesseihin ja tehtäviin.

Voit rakentaa kiinnostuksesi mukaista asiantuntijuutta ja oppia uusia työtapoja, ohjelmistoja ja laitteita monialaisissa oppimisympäristöissä. Ammattiopintojesi lisäksi voit kasvattaa ammattiosaamistasi täydentävän osaamisen sisällöillä. Henkilökohtaisen tutoroinnin avulla sinua ohjataan kehittämään omia vahvuuksiasi niin, että osaamisesi on kilpailukykyistä tulevaisuuden työmarkkinoilla.

Voit laajentaa ammatillista profiiliasi ja lisätä mahdollisuuksiasi erottua työmarkkinoilla suorittamalla vaihtojakson jossakin ulkomaisista yhteistyöoppilaitoksistamme.

 

ESIVALINTATEHTÄVÄT

Valitse ensisijaisesti toivomasi suuntautumisvaihtoehto ja tee sen mukaiset esivalintatehtävät. Visuaalisen viestinnän suuntautumisvaihtoehdot ovat graafinen suunnittelu, mediasisällön suunnittelu ja valokuvaus. Ohjeet tehtävien palautukseen löydät sivun lopusta.

 

Graafinen suunnittelu

1. Kulttuurinen omiminen

Tee kolmen ruudun tarinallinen kuvasarja tai sarjakuva otsikon ajankohtaiseen aiheeseen liittyvästä tapahtumasta, ilmiöstä tai tilanteesta.
Toteutus: Mustavalkoinen, yhdelle A4-kokoiselle paperille. Voit halutessasi käyttää myös tekstejä. Toteutus vapaa. Tehtävän voi toteuttaa piirtäen, maalaten, valokuvaten tai kollaasein jne.
Arviointi: Tulkinta, sisällölliset ideat, kyky kertoa kuvin, omaperäisyys, sommittelu (tekstien ja kuvallisten elementtien muodostama kokonaisuus).

2. Maailman Esperanto-kongressi 2019

Suunnittele tapahtumaa markkinoiva juliste, jossa on kuvallisen ideasi lisäksi seuraavat tekstit:
 Maailman Esperanto-kongressi 2019
 Lahti 20.–27.7.2019

Voit lisätä tekstielementtejä tarpeesi mukaan selittämään tapahtuman luonnetta ja mahdollisia esiintyjiä.
Toteutus: Värillinen, A3-paperille. Muuten vapaa toteutus.
Arviointi: Idea, esitystapa, viestivyys, sommittelu, omaperäisyys.

3. ”Minä ja tulevaisuuden toivetyöpaikkani”

Kuvaa itsesi tulevaisuuden toivetyöpaikassasi tekemässä jotain sellaista, mistä olet aina haaveillut.
Toteutus: Tee mustavalkoinen toteutus aiheesta. Voit käyttää esimerkiksi mustetta, tussia tai vesiväriä ja sivellintä. Maksimikoko A3.
Arviointi: Kerronnallisuus, ympäristön ja toiminnan esitystapa, sommittelu.

4. Omat työt

Esittele kymmenen omaa työtäsi.
Toteutus: Tee kymmenestä tekemästäsi työstä maksimissaan A4-kokoinen portfolio tulostaen tai itse rakentaen. Liitä jokaiseen työhön lyhyt kuvaus sen tarkoituksesta. Älä liitä portfolioon alkuperäisiä töitäsi: Valokuvaa, skannaa tai kopioi alkuperäinen työsi ja liitä se sitten portfolioosi. Sivumäärä ja rakenne ovat vapaasti valittavissasi. Sisältö pitää kuitenkin olla tarkasteltavissa ilman apuvälineitä, joten älä liitä portfolioon esim. dvd-levyä tai online-portfoliosi osoitetta.
Arviointi: Oman tuotannon omaperäisyys, laatu ja esitystapa.

 

Mediasisällön suunnittelu

1. Kuvallinen kertomus

Tee 6 ruudun tarinallinen kuvasarja tai sarjakuva sinulle itsellesi merkityksellisestä aiheesta.
Toteutus: Mustavalkoinen, yhdelle A4-kokoiselle paperille. Voit halutessasi käyttää myös tekstejä. Toteutus vapaa. Tehtävän voi toteuttaa piirtäen, maalaten, valokuvaten tai kollaasein jne.
Arviointi: Tulkinta, sisällölliset ideat, kyky kertoa kuvin, omaperäisyys, sommittelu (tekstien ja kuvallisten elementtien muodostama kokonaisuus).

2. Poster – kantaaottava juliste 

Suunnittele ja toteuta kantaaottava juliste. Julisteen voi tehdä asiasta, johon haluaa saada muutosta tai josta haluaa kertoa muille. Luo selkeä viesti, joka saa katsojan ajattelemaan.
Toteutus: Värillinen, A3-paperille (taita A4-kokoiseksi kirjekuoreen), muuten vapaa toteutus.
Arviointi: Idea, esitystapa, viestivyys, sommittelu, omaperäisyys.

3. Hahmosuunnittelu

Suunnittele kaksi päähahmoa alle kouluikäisille (3–6 v.) suunnattuun tietokonepeliin, joka perustuu Saapasjalkakissasta kertovaan vanhaan kansansatuun. Suunniteltavat hahmot ovat Saapasjalkakissa ja jättiläinen. 
Toteuta hahmot niin, että hahmojen erilaiset luonteenpiirteet ja ominaisuudet tulevat esille.
Esitä animaatiohahmot yhdellä A4-kokoisella paperilla suoraan edestä kuvattuna. Kuvan sivulle ei saa sijoittaa tekstiä!
Toteutustekniikka on vapaa. Voit piirtämisen ja maalaamisen lisäksi käyttää tietokoneella tuotettua materiaalia tulostettuna paperille.
Toteutus: Värillinen, A4-paperille, muuten vapaa toteutus.
Arviointi: Idea, esitystapa, viestivyys, sommittelu, omaperäisyys.

 

Valokuvaus 

Toteutusohje tehtäviin 1, 2 ja 3: 
Liimaa kukin kuva A4-kokoiselle paperiarkille tai tulosta kuva A4-kokoon. Älä kiinnitä arkkeja toisiinsa esim. vihoksi – paperiarkkien tulee olla irrallisia. Kirjoita jokaisen arkin taakse oma nimesi ja työn numero/nimi. Merkitse tarvittaessa kuvasarjan järjestys. 
Voit käsitellä kuvien sävyjä ja värejä, mutta älä lisää tai poista elementtejä kuvista kuvankäsittelyn keinoin. 

1. Porukka

Kuvaa ihmisiä, joita yhdistää jokin tekijä. Esim. harrastus tai työ.
Toteutus: Viisi valokuvaa.    
Arviointi: Idean välittyminen, kyky ottaa kontaktia, kuvien kiinnostavuus ja kertovuus.

2. Hyvä, paha muovi

Muovit parantavat ruokien säilyvyyttä. 
Muovit mahdollistavat sellaisten tuotteiden valmistamisen, jotka ilman muoveja olisivat vain harvojen ulottuvilla olevia ylellisyystuotteita. 
Merissämme on vuonna 2050 enemmän muovia kuin kalaa.
Luonnossa mikromuovit keräävät itseensä ympäristömyrkkyjä ja kulkeutuvat ravintoketjussa meidän jokaisen lautaselle.

Valitse näkökulmasi aiheeseen ja tee kolmen kuvan sarja.
Toteutus: Kolme valokuvaa.
Arviointi: Idean välittyminen. Kokonaisuuden eheys ja kiinnostavuus.

3. Minä

Kerro yhdellä kuvalla itsestäsi.
Toteutus: Yksi valokuva.
Arviointi: Idean välittyminen. Kuvan kiinnostavuus ja kertovuus.

4. Parhaat työni

Esittele kymmenen kuvaa, joista vähintään puolet on valokuvia.
Toteutus: Kuvien tulee olla tarkasteltavissa ilman apuvälineitä (esim. nettiosoite, muistitikku, tms. eivät käy). Liimaa kukin kuva A4-kokoiselle paperiarkille tai tulosta kuva A4-kokoon. Älä kiinnitä arkkeja toisiinsa esim. vihoksi. Paperiarkkien tulee olla irrallisia.
Arviointi: Kuvallisen kokonaisuuden omaperäisyys. Kuvien kiinnostavuus. 

________________________________________

Ohjeet 

Tee esivalintatehtävät itsenäisesti, annettujen ohjeiden mukaisesti. Kirjoita kaikkien tehtävien taakse nimesi sekä tehtävän nimi ja numero. Esivalintatehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. 

ESIVALINTATEHTÄVIÄ EI PALAUTETA HAKIJALLE eikä niistä voida antaa palautetta hakijoille.

Palauta esivalintatehtävät ja Muotoiluinstituutin oma lisälomake riittävällä postimaksulla varustetussa kirjekuoressa siten, että se on perillä viimeistään 3.4.2019. Esivalintatehtävät tulee postittaa Muotoiluinstituuttiin, älä tuo niitä meille henkilökohtaisesti! Tarkista, että esivalintatehtävälähetyksesi kestää kuljetuksen. Älä lähetä tehtäviä esimerkiksi postitusputkessa, pakkausmuoto on kirjekuori (esim. C3-koko). Lähettäminen kannattaa hoitaa Postin toimipaikassa, jotta postimaksu tulee varmasti oikein. Perille saakka jakelua ei tarvitse ostaa lisäpalveluna, riittää noutopisteeseen toimitus. Varaa kuitenkin postitukseen riittävästi aikaa, sillä posti ei välttämättä kulje yhdessä päivässä!

Palauta esivalintatehtävien kanssa samassa kuoressa ainoastaan Lahden ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin oma lisälomake, yhteishakulomakkeesta tai todistuksista EI LÄHETETÄ KOPIOTA Muotoiluinstituuttiin. 

Liimaa kirjekuoren ulkopuolelle, kuoren vasempaan yläkulmaan lähetyslipuke, jonka olet leikannut irti Muotoiluinstituutin lisälomakkeen alareunasta.

HUOM!
Älä laita lähetyslipuketta kuoren sisään!
Muista tehdä yhteishaku osoitteessa www.opintopolku.fi
 
Palautusosoite:
Lahden ammattikorkeakoulu
Muotoiluinstituutti
Mukkulankatu 19
15210 Lahti
 
Avaa ja tulosta Muotoiluinstituutin lisälomake.

 

Lisätietoa hakuohjeissa ja usein kysytyissä kysymyksissä.