Monta tapaa opiskella

Kuva
LAMK

LAMKissa voit opiskella eri tavoin erilaisissa ympäristöissä. Yhä suuremmassa roolissa on monenlainen ryhmätoiminta sekä opiskelu verkkoympäristöissä, vaikka osa opinnoista toteutuu myös perinteisesti luentoina ja tentteinä. Opiskelijamme voivat hankkia osaamista myös erilaissa työelämäprojekteissa, kehittämishankkeissa, tapahtumissa, opiskelijaosuuskunnissa, simulaatioissa yms. Erilaiset opiskelutavat ja ympäristöt mahdollistavat jokaiselle parhaiten soveltuvan tavan opiskella sekä tukevat ja edistävät oppimista ja opiskelua.

NiemiCampuksella työskentelet, verkostoidut ja ideoit jopa vuorokauden ympäri

Uusi kampuksemme on rakennettu mahdollistamaan ja tukemaan erilaisia opiskelutapoja ja verkostoitumista. NiemiCampuksen tilat ovat muunneltavissa käyttötarpeiden mukaan, eli voit rakentaa opiskelullesi haluamasi ympäristön ja puitteet.

Aiempi osaaminen hyötykäyttöön

Voit hyödyntää opinnoissasi myös aiemmin hankkimaasi osaamista siten, että haet aiempien opintojen tai työkokemuksen pohjalta hyväksilukua. Sinun on myös mahdollista opiskella ja hankkia tutkinnossa edellytettävää osaamista tekemällä työtä. Tällöin puhutaan opinnollistamisesta ja siitä sovitaan tapauskohtaisesti.

Työelämäyhteistyö

LAMKissa tehdään tiivistä yhteistyötä alueen yritysten kanssa, joten opiskelu on hyvin käytännönläheistä. Työelämäprojekteissa pääset ratkomaan aitoja työelämän ongelmia. Yrittäjyys on myös opiskelussa vahvasti läsnä.

Suoria suhteita työelämään

Lahden ammattikorkeakoulusta valmistut työelämään. Opiskelu antaa vahvan ammatillisen osaamisen ja monipuoliset työelämävalmiudet. Oppiminen tapahtuu monipuolisissa ympäristöissä ja erilaisin tavoin. Näin jo opiskelun aikana opit toimimaan tavoitteellisesti. Työelämäyhteyksien avulla muodostat jo opiskeluaikana kontakteja ja verkostoja, joista on sinulle hyötyä tulevaisuudessa ja työllistymistäsi ajatellen.