Monialaiset YAMK-tutkinnot

Lahden ammattikorkeakoulun monialaiset YAMK-koulutukset, Digitaaliset ratkaisut ja Uudistava johtaminen, auttavat sinua kohtaamaan työlämän ja yhteiskunnan rakenteelliset muutokset sekä toimimaan uusissa toimintaympäristöissä. Opiskeluaikanasi pääset verkostoitumaan samassa ryhmässä opiskelevien eri alojen ammattilaisten kanssa liiketalouden ja matkailun, tekniikan, sosiaali- ja terveysalan sekä muotoilun ja median aloilta.

Digitaaliset ratkaisut 

Digitaaliset ratkaisut -koulutuksessa tavoitteena on syventää osaamista muuttuvissa toimintaympäristöissä ja työn uusissa muodoissa. Digitalisaatio ja sen hyödyntäminen tarkoittavat eri aloilla tulevaisuuden ilmiöiden tunnistamista, työn kehittämistä ja monipuolistamista. Teknologian läsnäolo ja kyvykkyys reagoida uuteen antavat osaamista vastata työelämän jatkuviin muutoksiin ja haasteisiin. Digitalisaatio muuttaa tuntemiamme aloja ja synnyttää uusia toimenkuvia ja työntarpeita tulevaisuudessa.

Uudistava johtaminen

Uudistava johtaminen -koulutuksen lähtökohtana on yhteiskunnan ja työelämän nopea ja laaja rakenteellinen muutos, jossa on keskeistä tiedon ja innovaatioiden yhdessä luominen. Koulutuksen tavoitteena on syventää, tuottaa ja jakaa uutta tietoa ja osaamista työelämän ja organisaatioiden uudistamiseen ja uudistumiseen. Koulutuksen keskiössä ovat johtaminen, tulevaisuuden skenaariot ja strategiat, asiakkuusjohtaminen, verkottuminen sekä innovatiivisuus ja luovuus.

Opiskelijatarina

Kuva
Eetu Berg, YAMK, digitaaliset ratkaisut

Monialainen YAMK-tutkinto avaa ovia tulevaisuuden työelämässä

Teknologia ja terveys: nämä kaksi asiaa ja niiden yhdistäminen digitalisaation myllerryksessä saivat sairaanhoitajana työskentelevän Eetu Bergin hakemaan LAMKiin opiskelemaan Digitaaliset ratkaisut YAMK-tutkintoa.