Strategia

Kuva
Strategia 2020 - Arvot ja painoalat
LAMKin tehtävänä on kouluttaa tulevaisuuden ammattilaisia ja asiantuntijoita sekä ammattikorkeakoulututkinnoissa että ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa.

Visio: Oivaltava, kehittävä ja vaikuttava LA​​MK 2020

  Arvomme ovat ilo, oivallus ja arvostus

  • Yhdessä etsimisen iloa. 
  • Oivaltavia oppimiskokemuksia. 
  • Arvokasta työtä, osaamista ja menestystä.

  Profiloitum​inen   

  LAMK profiloituu painoalojensa ja yrittäjyyden kautta. Kansainvälisyys ja digitalisaatio ovat tapoja uudistaa sekä omaa että alueellista osaamista. Ekosysteemit, testialustat ja referenssiympäristöt mahdollistavat uuden liiketoiminnan syntymisen, vauhdittavat yrittäjyyttä ja vahvistavat alueen kilpailukykyä. 

  Kuva
  LAMK

  Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020

  Kuva
  LAMK

  Painoalat

  LAMKin strategiset painoalat linjaavat tutkimus- ja kehitystoimintaamme:

  • muotoil​u 
  • ​älykäs liiketoiminta 
  • hyvinvointi ja uudistava kasvu 
  • kiertotalouden ratkaisut 
  Kuva
  LAMK

  LUT-korkeakoulujen strategiayhteistyö

  LAMK edistää omasta strategiasta ohjautuvalla toiminnallaan LUT-korkeakoulujen strategisten tavoitteiden toteutumista.