Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus

Hallituksen tehtävänä on mm. päättää ammattikorkeakoulun toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjauksen periaatteista.

Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n hallitukseen kuuluu kahdeksan jäsentä. Jäsenten valinnassa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia ammattikorkeakoulua koskevia säädöksiä. Hallituksen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous. 

Hallituksen jäsenet

 • Hallituksen puheenjohtaja Pär-Gustaf Relander, Polttimo Oy
 • Muotoilujohtaja Timo Tiainen, Kone Oyj
 • Kaupunginjohtaja Pekka Timonen
 • Rehtori Juha-Matti Saksa, LUT
 • Provost Liisa-Maija Sainio, LUT
 • Päälakimies Riikka Sund, LUT
 • Markus Vierumäki, opiskelijoiden valitsema jäsen (kausi 31.12.2019 asti)
 • Lehtori Miika Kuusisto, henkilöstön valitsema jäsen (kausi 31.12.2019 asti)

Hallituksen puheenjohtajana toimii Juha-Matti Saksa ja varapuheenjohtajana Liisa-Maija Sainio.

Hallituksen tehtävät

Osakeyhtiölaissa säädettyjen tehtävien lisäksi hallituksen tehtävistä on säädetty ammattikorkeakoululaissa sekä ammattikorkeakoulun johtosäännössä. Hallituksen tehtävänä on osakeyhtiölaissa säädetyn lisäksi:

 • päättää ammattikorkeakoulun toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjauksen periaatteista;
 • päättää ammattikorkeakoulun toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviosta ja laatii tilinpäätöksen yhtiökokouksen hyväksyttäväksi;
 • huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan järjestämisestä;
 • vastata ammattikorkeakoulun varallisuuden hoidosta ja käytöstä, jollei hallitus ole siirtänyt toimivaltaa toimitusjohtajalle;
 • hyväksyä ammattikorkeakoulun toiminnan kannalta merkittävät tai periaatteelliset sopimukset ja antaa lausunnot ammattikorkeakoulua koskevissa periaatteellisesti tärkeissä asioissa;
 • hyväksyä 42 §:n mukainen opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa tehtävä sopimus
 • valita rehtori ja erottaa rehtori;
 • hyväksyä johtosäännöt ja muut vastaavat yleistä järjestäytymistä ja toimintaa koskevat määräykset sekä päättää ammattikorkeakoulun toimintarakenteesta;
 • nimittää Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n tutkintolautakunnan tai vastaavan toimielimen;
 • päättää Lahden ammattikorkeakoulun organisaation perusteista;
 • päättää Lahden ammattikorkeakoulussa noudatettavan henkilöstöpolitiikan perusteista;
 • valtuuttaa ammattikorkeakoulun rehtorin ottamaan ja erottamaan suoraan rehtorin alaisuudessa toimivan  henkilöstön, ja
 • päättää ammattikorkeakouluun valittavien opiskelijoiden määrästä.