Kun pääset Muotsikkaan, pääset alalle!

Kuva
Muotsikan alumnit työllistyvät hyvin!
Muotoiluinstituutista valmistuneet työllistyvät erittäin hyvin. Opintojen aikana syntyvä käytännön osaaminen, verkostot ja kokemus takaavat työnantajille, että muotsikkalainen on hyvä valinta työntekijäksi – ja tästähän Muotoiluinstituutti työelämässä tunnetaan.

  84,1 %

Muotoilija AMK -tutkintoon valmistuneista
työllistyneenä vuosi valmistumisensa jälkeen

  76,2 %

Medianomi AMK -tutkintoon valmistuneista
työllistyneenä vuosi valmistumisensa jälkeen


Esimerkiksi teollisen muotoilun suuntautumisessa koko vuosikurssi on saanut työpaikan ennen valmistumistaan. Työllistyneiksi tilastoituneiden lisäksi valmistuneet jatkavat esimerkiksi maisteriopintoihin tai työllistyvät kansainvälisille markkinoille Suomen ulkopuolelle.  

Oman tiensä raivaajille yrittäjyys ja ammatinharjoittajana toimiminen ovat hyviä tapoja työllistyä. Hyvät eväät Muotsikka tarjoaa tähänkin, mistä kertoo yrittäjiksi työllistäneiden määrä 11 % valmistuneista (vuoden 2016 tilasto). 

Yhteydet työelämään luodaan jo opintojen aikana 

Jo opintojen aikana tehdään töitä alalla, Muotoiluinstituutilla on pitkät perinteet yritysyhteistyöprojekteissa ja kehittämishankkeissa. Opettajina vierailee työelämässä menestyneitä osaajia, joiden avulla opiskelijat saavat paitsi alan tuoreinta osaamista, myös yhteyksiä tuleviin kollegoihin ja alan vaikuttajiin. Useat valmistuneet ovat työllistyneet yhteistyöprojekteissa mukana olleisiin yrityksiin.  

Ja tietenkin motivoituneiden opiskelijoiden luovuutta ruokkiva aktiivinen yhteisö ja projektit tuottavat vakuuttavaa osaamista. Tavoitteena on mahdollistaa opiskelijalle hyvä portfolio, jolla hän voi kuvata osaamisensa ja saada työtä valmistuttuaan.  

Sinituotteella on hyvät kokemukset yhteistyöstä Muotoiluinstituutin kanssa. Viimeisin yritysyhteistyöprojekti päättyi ennen joulua 2018. Sinituotteen hallituksen jäsen Aino Määttä luonnehtii projektia seuraavasti: 

 Olimme yllättyneitä siitä miten pitkälle vietyjä tuotekonsepteja saimme.

”Klassisista perustuotteista löytyi paljon uusia näkemyksiä ja keskenään erilaisia toteuttamiskelpoisia konsepteja. Opiskelijat olivat hyvin innostuneita työelämän projektista, joka löytyy tulevaisuudesta kaupan hyllyltä.”