YAMK-tutkinnot

Ylempi AMK-tutkinto on tarkoitettu vähintään kolme vuotta työelämässä olleille ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille. Opinnot ovat laajuudeltaan 60–90 opintopistettä ja niiden suorittaminen kestää 1,5–2 vuotta.

YAMK-koulutuksesta saat maisteritasoisen tutkinnon, joka tuottaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin kuin ylempi korkeakoulututkinto. Opiskelu on joustavaa ja mahdollista suorittaa työn ohessa sekä soveltuvin osin työhön yhdistäen.

Päivitä osaamisesi muuttuvan työelämän tarpeita vastaavaksi

LAMK tarjoaa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK) johtavaa koulutusta neljältä eri koulutusalalta. Voit suorittaa YAMK-tutkinnon joustavasti laajalla opintotarjonnalla. 

YAMK-opintomme antavat uutta osaamista, haasteita, kipinää ja uusia työkaluja omaan työhösi ja sen kehittämiseen. Opiskelu on mahdollista työn ohessa ja tehtävät saat linkitettyä omaan työhösi.

Suomenkieliseen ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen haetaan valtakunnallisessa korkeakoulujen yhteishaussa Opintopolku.fi-palvelussa.

Kuva
LAMK

Monialaiset YAMK-tutkinnot

LAMKin monialaiset YAMK-koulutukset, Digitaaliset ratkaisut ja Uudistava johtaminen auttavat sinua kohtaamaan työlämän ja yhteiskunnan rakenteelliset muutokset sekä toimimaan uusissa toimintaympäristöissä. Opiskeluaikanasi pääset verkostoitumaan samassa ryhmässä opiskelevien eri alojen ammattilaisten kanssa liiketalouden ja matkailun, tekniikan, sosiaali- ja terveysalan sekä muotoilun ja median aloilta.

Lisätietoja

Hakijapalvelut
044 708 1385 tai 044 708 1386
hakijapalvelutatlamk [dot] fi