Tradenomi (ylempi AMK), uudistava johtaminen, 90 op

Uudistava johtaminen -koulutuksen lähtökohtana on yhteiskunnan ja työelämän nopea ja laaja rakenteellinen muutos, jossa on keskeistä tiedon ja innovaatioiden yhdessä luominen.

Koulutuksen tavoitteena on syventää, tuottaa ja jakaa uutta tietoa ja osaamista työelämän ja organisaatioiden uudistamiseen ja uudistumiseen. Koulutuksen keskiössä ovat johtaminen, tulevaisuuden skenaariot ja strategiat, asiakkuusjohtaminen, verkottuminen sekä innovatiivisuus ja luovuus.

Opiskelu alkaa
Seuraava hakuaika
-
Tutkinto
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Laajuus
90 opintopistettä
Kesto
1.5 vuotta
Kieli
Suomi
Paikka

Lahden ammattikorkeakoulu
Mukkulankatu 19
15140 LAHTI

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen aikana saat hyvät ja monipuoliset johtamisen ja kehittämisen taidot ja työkalut, joita tarvitaan jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä sekä liike-elämässä että julkisella sektorilla. Opit hankkimaan ja käyttämään ajankohtaista johtamiseen liittyvää tietoa ja tunnistamaan tulevaisuuden työelämän osaamistarpeita. Opintojaksoihin liittyvät oppimistehtävät voit linkittää esimerkiksi oman työorganisaatiosi kehittämiseen.

Koulutuksen ydinopinnoissa keskitytään tämän päivän ja tulevaisuuden johtamisen haasteisiin ja toiminnan uudistamiseen, asiakkuuksien johtamiseen, innovatiivisuuden kehittämiseen, strategiseen johtamiseen ja esimerkiksi työyhteisön johtamiseen ja LEAN toiminnan kehittämiseen.

Rakenna tavoitteistasi tukeva opintokokonaisuus

Täydentävien opintojen kautta voit rakentaa itsellesi oman polun, joka tukee omia tavoitteitasi. Opinnot antavat näin hyvän pohjan henkilökohtaiselle elämän ja uran hallinnalle. Vapaasti valittavia täydentäviä opintoja voit valita esimerkiksi LAMKin ylempien AMK-koulutusten yhteisestä tarjonnasta ja/tai muiden ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tarjonnasta. Ammatillisen kehittymisen lisäksi opinnot vahvistavat tutkivaa ja kehittävää työotetta.

Jokaisen opiskelijan kanssa tehdään opintojen alussa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon aiemmat maisteritason opinnot ja työkokemuksen kautta hankittu osaaminen.

Itsemäistä työskentelyä ja 2-4 lähiopetuspäivää kuukaudessa

Ydinopintoihin sisältyy 2-3 lähiopetuspäivää/opintojakso ja lisäksi joihinkin opintojaksoihin sisältyy illalla järjestettävä online-luento. Kaikkiin opintojaksoihin sisältyy runsaasti itsenäistä työskentelyä. Itsenäiseen työskentelyyn voi sisältyä myös ryhmätyöskentelyä. Ydinopintoihin liittyviä lähiopetuspäiviä on noin 2-4 pv/kk. LAMK:n järjestämien täydentävien opintojen toteutus ja lähipäivät vaihtelevat opintojaksoittain.

Lisätietoa opetuskielistä
Oppimateriaalit ja aineistot ovat osittain englanninkielisiä. Opintoihin sisältyy ainakin yksi englanninkielinen opintojakso.
Pätevyys
Koulutus tuottaa Tradenomi (ylempi AMK) –tutkinnon. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suomalaisessa koulutusjärjestelmässä samalla EQF (European Qualifications Framework) -tasolla kuin muutkin ylemmät korkeakoulututkinnot (esim. yliopistojen maisteritutkinnot) ja tuottaa saman pätevyyden esim. julkisen sektorin virkoihin.
Jatko-opintomahdollisuudet
Koulutuksen suorittaneella on mahdollisuus hakeutua suorittamaan jatkotutkintoa tiedekorkeakoulussa.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:

Kristiina Meltovaara
Yliopettaja
kristiina [dot] meltovaaraatlamk [dot] fi

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista:

Hakijapalvelut
044 708 1385 tai 044 708 1386
hakijapalvelutatlamk [dot] fi
Kuva
Opiskelu LAMKissa

Valintakokeet ja esivalintatehtävät

Täältä löydät kootusti kaikkien yhteishaussa olevien koulutusten yleiset ohjeistukset valintakoejärjestelyihin. Tarkemmat, koulutuskohtaiset ohjeet valintakokeisiin löydät kunkin koulutuksen Opintopolku.fi -sivulta.