Tradenomi (ylempi AMK), digitaaliset ratkaisut, 90 op

Digitaaliset ratkaisut -koulutuksessa tavoitteena on syventää osaamista muuttuvissa toimintaympäristöissä ja työn uusissa muodoissa.

Digitalisaatio ja sen hyödyntäminen tarkoittavat eri aloilla tulevaisuuden ilmiöiden tunnistamista, työn kehittämistä ja monipuolistamista. Teknologian läsnäolo ja kyvykkyys reagoida uuteen antavat osaamista vastata työelämän jatkuviin muutoksiin ja haasteisiin. Digitalisaatio muuttaa tuntemiamme aloja ja synnyttää uusia toimenkuvia ja työntarpeita tulevaisuudessa.

Opiskelu alkaa
Seuraava hakuaika
-
Tutkinto
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Laajuus
90 opintopistettä
Kesto
1.5 vuotta
Kieli
Suomi
Paikka

Lahden ammattikorkeakoulu
Mukkulankatu 19
15140 LAHTI

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen keskiössä on digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen organisaatioiden muuttuvassa toimintaympäristössä. Opiskelija saa koulutuksen aikana hyvän ymmärryksen liiketoiminnan uusista mahdollisuuksista parhaan arvon ja asiakaskokemuksen luomiseksi. Tutkinnon suoritettuaan opiskelija kykenee toimimaan vaativissa asiantuntija-, kehittämis- ja suunnittelutehtävissä tai yrittäjänä.

Koulutuksen ydinosaamisen opintojen keskeisenä sisältönä on digitaalisuuden hyödyntäminen liiketoiminnassa. Täydentävän osaamisen voit hankkia monialaisesta tarjonnasta (mm. johtaminen, käyttäjälähtöinen palvelumuotoilu, pelillisyys) rakentaen kokonaisuuden, joka tukee hänen omia tavoitteitaan. Ammatillisen kehittymisen lisäksi opinnot vahvistavat tutkivaa ja kehittävää työotettasi.

Itsenäistä työskentelyä ja lähiopetusta noin 2–4 päivää kuukaudessa

Ydinopintojen opintojaksoihin sisältyy pääsääntöisesti 2–3 lähiopetuspäivää. Lisäksi joillakin opintojaksoilla järjestetään verkkoluentoja ja/tai -ohjausta. Kaikkiin opintojaksoihin sisältyy runsaasti itsenäistä työskentelyä, johon voi liittyä myös ryhmätyöskentelyä. Ydinopintoihin liittyviä lähiopetuspäiviä on noin 2–4 pv/kk. LAMKin järjestämien täydentävien opintojen toteutukset ja lähipäivät vaihtelevat opintojaksoittain.

Suuntautumisen valinta
Kanssasi tehdään opintojen alussa henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon aiemmat maisteritason opintosi ja työkokemuksen kautta hankittu osaamisesi. Koulutuksen lopullinen sisältö muotoutuu itse valitsemisesi opintojen mukaan.
Lisätietoa opetuskielistä
Opetuskieli on pääasiassa suomi, osa opintojaksoista toteutetaan englanniksi.
Pätevyys
Koulutus tuottaa Tradenomi (ylempi AMK) -tutkinnon. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suomalaisessa koulutusjärjestelmässä samalla EQF (European Qualifications Framework)  tasolla kuin muutkin ylemmät korkeakoulututkinnot (esim. yliopistojen maisteritutkinnot) ja antaa saman kelpoisuuden tehtäviin, joissa edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa.
Jatko-opintomahdollisuudet
Koulutuksen suorittaneella on mahdollisuus hakeutua suorittamaan jatkotutkintoa tiedekorkeakoulussa.
Kuva
Opiskelu LAMKissa

Valintakokeet ja esivalintatehtävät

Täältä löydät kootusti kaikkien yhteishaussa olevien koulutusten yleiset ohjeistukset valintakoejärjestelyihin. Tarkemmat, koulutuskohtaiset ohjeet valintakokeisiin löydät kunkin koulutuksen Opintopolku.fi -sivulta.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:

Sariseelia Sore
Lehtori
sariseelia [dot] soreatlamk [dot] fi

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista:

Hakijapalvelut
044 708 1385 tai 044 708 1386
hakijapalvelutatlamk [dot] fi