Toiminnallinen anatomia ja fysiologia

Opintojakso koostuu 3 osa-alueesta:
1. Perusteet ja elinjärjestelmät 3 op
solut ja kudokset, ruuansulatusjärjestelmä, virtsaneritysjärjestelmä, umpieritysjärjestelmä, immuunijärjestelmä, hengitys- ja verenkiertoelimistö.
2. Keskus- ja ääreishermosto 1 op
hermosolu, aktiopotentiaali, keskushermoston rakenne ja tehtävät, ääreishermoston rakenne ja tehtävät, aistit, asennonhallinta
3. Tuki- ja liikuntaelimistö 6 op
Lihaksen, luun, ruston ja välilevyn perusrakenne, vartalon lihakset, ala- ja yläraajan lihakset, luut ja nivelet, rangan luut ja nivelet, ryhti, nivelten liikelaajuudet, mittaaminen goniometrillä, lihastasapaino (lihaskireydet, pinnallisten ja syvien lihasten toiminta), lihasten, nivelten, jänteiden palpointi, ryhdin arviointi
Toteutusaika
02.09.2019 - 31.12.2019
Laajuus
10 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Lähiopetus
Verkko-opiskelu (osittain)
Iltaopiskelu
Paikka

Lahden ammattikorkeakoulu
Mukkulankatu 19
15210 LAHTI

Hinta
150 euroa (alv 0 %)
Tavoitteet
Opiskelija osaa
- nimetä ja kuvata ihmiskehon rakenteet ja niiden toiminnan fysioterapian näkökulmasta
- paikantaa, tunnustella, mitata ja tunnistaa kehon rakenteita ja arvioida niiden toimintaa
- selittää kehon rakenteen ja toiminnan merkityksen ihmisen asennon ja liikkumisen hallintaan
Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Alkutentti
Lähitunneilla tietopajoja koko ryhmälle ja taitopajoja pienryhmissä A ja B.
Etäopiskeluna verkkotehtäviä, videomateriaalia, oppimistehtäviä anatomian harjoitusmonisteista ja oppimisvihkoon tutkimisen raportointia.
Tenttejä ja näyttökoe.
Edeltävät opinnot/lähtötaso
Ei edeltäviä opintoja
Ryhmäkoko
35 paikkaa avoimen AMK:n opiskelijoille
Opiskelumateriaali
ELINJÄRJESTELMIEN ANATOMIA JA FYSIOLOGIA
Niensted ym. Ihmisen fysiologia ja anatomia. WSOY. 2010 tai uudempi painos.
TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖN ANATOMIA JA FYSIOLOGIA
Schuenke, Schulte, Schumacher: General Anatomy and Musculoskeletal System (THIEME Atlas of Anatomy) 2nd edition ISBN-13: 978-1604069228
TAI
Platzer: Color Atlas of Human Anatomy: Vol 1. Locomotor System 7th edition ISBN-13: 978-3135333076
TAI
Paulsen: Sobotta Atlas of Human Anatomy, Vol.1, 15th edition ISBN-13: 978-0702052514
Lähiopetuspäivät
2.9.2019 17.00–20.00
4.9.2019 17.00–20.00
10.9.2019 17.00–20.00
12.9.2019 17.00–20.00
18.9.2019 17.00–20.00
19.9.2019 17.00–20.00
23.9.2019 17.00–20.00
26.9.2019 17.00–20.00
30.9.2019 17.00–20.00
2.10.2019 17.00–20.00
8.10.2019 17.00–20.00
9.10.2019 17.00–20.00
14.10.2019 17.00–20.00
15.10.2019 17.00–20.00
21.10.2019 17.00–20.00
23.10.2019 17.00–20.00
28.10.2019 17.00–20.00
30.10.2019 17.00–20.00
5.11.2019 17.00–20.00
7.11.2019 17.00–20.00
11.11.2019 17.00–20.00
13.11.2019 17.00–20.00
19.11.2019 17.00–20.00
21.11.2019 17.00–20.00
25.11.2019 17.00–20.00
26.11.2019 17.00–20.00
2.12.2019 17.00–20.00
4.12.2019 17.00–18.00
4.12.2019 18.00–20.00
9.12.2019 17.00–20.00
10.12.2019 17.00–20.00
Opettaja
ST_Opettaja_FYTI_01
Arviointiasteikko
1-5
Muuta tärkeää

Opettaja: Mika Luukkonen

Ajoitus ja läsnäolo: 
Lähitunneilla pakollinen läsnäolo

Tentit: 
ELINJÄRJESTELMIEN ANATOMIA JA FYSIOLOGIA 
Syyskuu alkutentti 
Lokakuu tentti I 
Marraskuu tentti II 
TULE ANATOMIA JA FYSIOLOGIA 
Ylävartalon verkkotentti 
Alavartalon verkkotentti 
Näyttökoe

Oppimisympäristö:  
Lähitunnit koululla tieto- ja taitopajoina. Osa pienryhmissä A ja B. 
Reppu-verkkokurssilla tenttejä, videoita ja tehtäviä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus:  
10 x 27 h 
Aktiivinen osallistuminen lähitunneilla 
Aktiivinen osallistuminen verkkotehtäviin ja tentteihin sekä näyttökoe 
Anatomian ja fysiologian itseopiskelu.

Arviointimenetelmät
Verkkotentit 1-5
TULE-anatomian näyttökoe 1-5
Ilmoittautuminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Ilmoittautumislinkki julkaistaan tällä sivulla ilmoittautumisen alkaessa.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Mikäli ilmoittautuminen peruutetaan aiemmin kuin 14 vuorokautta ennen suunniteltua toteutusajankohtaa, peruutusmaksua ei veloiteta. Mikäli ilmoittautuminen peruutetaan myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen suunniteltua toteutusajankohtaa, veloitetaan 50 % hinnasta. Mikäli ilmoittautuminen peruutetaan myöhemmin kuin 48 tuntia ennen tilaisuutta tai sitä ei peruuteta ollenkaan, veloitetaan 100 % hinnasta. Peruutus on tehtävä kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostivahvistuksessa olevan peruutuslinkin kautta.

Avoin AMK
avoinamkatlamk [dot] fi