Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju –erikoistumiskoulutus, 30 op

Haluatko tietää ja osata enemmän siitä, mitä on laadukas syöpähoito?
Me autamme sinua kehittymään syöpähoidon asiantuntijaksi.


Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu jo työelämässä toimiville terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai opistoasteen tutkinnon suorittaneille.
Toteutusaika
05.09.2019 - 25.09.2020
12 lähipäivää
Laajuus
30 op
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Monimuoto-opiskelu
Paikka

Lahden ammattikorkeakoulu
NiemiCampus
Mukkulankatu 19
15140 LAHTI

Hinta
1500 €, alv 0% Lasku voidaan maksaa 5 erässä

Koulutuksen sisältö

YHTEISET OPINTOKOKONAISUUDET 21 op

Syövän hoidon kliininen erityisosaaminen 7 op

Sisältö:

 • Syöpä kansallisena ja globaalina ilmiönä 
 • Ehkäisy, varhainen toteaminen ja seulonta, diagnostiikka 
 • Hoidot  
 • Seuranta 
 • Myöhäisvaikutukset  
 • Työ- ja potilasturvallisuus 
 • Kulttuuriset näkökulmat  
 • Erilaiset ohjausmenetelmät 
 • Psykososiaalinen tuki

Syöpää sairastavan ja läheisten voimavarojen tukeminen 6 op

Sisältö:

 • Elämänlaatua edistävät ja elämänlaatuun vaikuttavat tekijät 
 • Tuen tarve, tavoitteet ja toimintamallit syöpäpotilaan hoito- ja palvelukokonaisuuden eri vaiheissa 
 • Kriisi potilaan, perheen ja läheisen elämässä 
 • Eri kulttuurista tulevan potilaan ja perheen, läheisten ihmislähtöinen tukeminen ja laadukas ohjaus 
 • Seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset ja niissä tukeminen ja ohjaus 
 • Palliatiivista hoitoa ohjaavat säännökset ja moniammatillinen hoidon järjestäminen 
 • Eettisiä näkökulmia palliatiivisessa hoidossa 
 • Näyttöön perustuva kliininen osaaminen sekä oireenmukainen hoito  
 • Kivun lääkkeellinen ja lääkkeetön hoito 
 • Työhyvinvointi 
 • Kolmas sektori osana syöpää sairastavan potilaan hoitoa

Syövän hoidon asiantuntijana kehittyminen 8 op

Sisältö:

 • Näyttöön perustuva toiminta 
 • Tiedonhaku näyttöön perustuvan toiminnan edistämisessä 
 • Hoito- ja palvelukokonaisuus, hoidon jatkuvuus, laatu ja vaikuttavuus  
 • Monimuotoinen viestintä asiantuntijan työvälineenä 
 • Moniammatillisen yhteistyön kehittämisen interventiot ja verkostoituminen 
 • Kehittämistehtävän suunnittelu, toteutus ja arviointi 
 • Kansainvälisyys syövän hoidon viitekehyksenä  
 • Asiantuntijuuden kehittyminen ja hyödyntäminen  

 

VALINNAISET OPINTOKOKONAISUUDET 9 op, joista opiskelija valitsee kolme

 • Syöpää sairastavan lapsen ja nuoren sekä perheiden hoito ja ohjaus 3 op
 • Syöpää sairastavan toimintakyky ja kuntoutuminen 3 op
 • Sisäinen sädehoito, hoito ja ohjaus 3 op
 • Kemosädehoitopotilaan hoito ja ohjaus 3 op
 • Yksilöity lääkehoito ja geeniterapia 3 op


LÄHIOPETUSPÄIVÄT

2019: 5.-6.9., 3.-4.10., 7.11., 12.12.

2020: 14.1., 11.2., 17.3., 14.5., 18.8., 25.9.

Yksi päivistä on opintokäynti Helsingin tai Tampereen suunnalle.

Tavoitteet
Vahvistaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten syövän ehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen erityisasiantuntijuutta moniammatillisten työtapojen osaajina ja kehittäjinä.

Näyttöön perustuvan osaamisen vahvistuminen tukee opiskelijan, työyhteisön, organisaatioiden ja
alueellisen asiantuntijuuden kehittymistä.
Kohderyhmä

KOULUTUKSEN KOHDERYHMÄ 

Ammatilliset erikoistumiskoulutukset on tarkoitettu ensisijaisesti työkokemusta omaaville sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, kätilö, ensihoitaja, röntgenhoitaja, bioanalyytikko, suuhygienisti, fysioterapeutti ja toimintaterapeutti ammattikorkeakoulututkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla on riittävät tiedot ja taidot opiskella, ja jotka ovat kiinnostuneita kehittämään syövän ehkäisyyn, varhaisen tunnistamiseen, hoitoon ja kuntoutukseen sekä palliatiiviseen hoitoon liittyvää moniammatillista osaamistaan.  

Eduksi katsotaan vähintään kahden vuoden työkokemus tutkintoa vastaavassa tehtävässä. 

Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, ja se on mahdollista suorittaa työn ohella.
Oppimista tukevat lähi- ja verkko-opetus, etä- ja vertaisryhmätyöskentely sekä yksilöohjaus.

Oppimistehtävät ja kehittämistehtävä integroituvat työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.
Muuta tärkeää

Tiedustelut koulutuksen sisällön ja toteutuksen osalta:

Päivi Saares
paivi [dot] saaresatlamk [dot] fi
p. 044 708 1711

Maria Tuominen
maria [dot] tuominenatlamk [dot] fi
p. 044 708 0325

Muut tiedustelut:

Minna Kämäri
minna [dot] kamariatlamk [dot] fi
p. 044 708 1445

Ilmoittautuminen

KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN

VALINTAPERUSTEET

Koulutukseen valittavilta edellytetään:

1) sairaanhoitaja AMK, terveydenhoitaja AMK, kätilö AMK, ensihoitaja AMK, bioanalyytikko AMK, fysioterapeutti AMK, toimintaterapeutti AMK, röntgenhoitaja AMK, suuhygienisti AMK tai muuta soveltavaa korkeakoulututkintoa tai aiemman opistoasteen tutkintoa sekä riittäviä tietoja ja taitoja opintoja varten

2) työkokemusta sosiaali- ja terveysalan työtehtävistä

VALINTAKRITEERIT (0 - 11 pistettä)

1. Miten voit nykyisessä työssäsi ja työyhteisössäsi jatkossa hyödyntää syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju – erikoistumiskoulutuksessa hankittua osaamista? (max. 5 p)

2. Arvioi ja kuvaa oppimis- ja tiedonhakuvalmiuksiasi? (max. 3p)

3. Pohdi opiskelun, työelämän ja muun elämäsi yhteensovittamista (max. 1 p)

4. Työkokemus (max. 2 p.) (Alle 2 v. = 0 p, yli 2 v. = 1 p, 5 v. tai enemmän = 2 p)

 

Koulutukseen hakeminen tapahtuu alla olevan sähköisen lomakkeen kautta.

Kirjoita vastauksesi ja perustelut yllä mainittuihin valintakriteereihin hakulomakkeessa valmiina oleviin kenttiin.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Mikäli ilmoittautuminen peruutetaan aiemmin kuin 14 vuorokautta ennen suunniteltua toteutusajankohtaa, peruutusmaksua ei veloiteta. Mikäli ilmoittautuminen peruutetaan myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen suunniteltua toteutusajankohtaa, veloitetaan 50 % hinnasta. Mikäli ilmoittautuminen peruutetaan myöhemmin kuin 48 tuntia ennen tilaisuutta tai sitä ei peruuteta ollenkaan, veloitetaan 100 % hinnasta. Peruutus on tehtävä kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostivahvistuksessa olevan peruutuslinkin kautta.