Sosionomi (ylempi AMK), lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen, 90 op

Koulutuksen keskiössä on lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen, sekä matalan kynnyksen että vaativan ja erityistason palveluihin liittyvät sisällölliset kysymykset, kuten lasten ja nuorten osallisuus, varhainen tukeminen ja syrjäytymisen ja eriarvoistumisen ehkäisy.

Opiskelu alkaa
Seuraava hakuaika
-
Tutkinto
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Laajuus
90 opintopistettä
Kesto
1.5 vuotta
Kieli
Suomi
Paikka

Lahden ammattikorkeakoulu
Mukkulankatu 19
15140 LAHTI

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen tavoitteena on, että tutkinnon suoritettuaan opiskelija kykenee työskentelemään itsenäisesti sosiaalialan vaativissa asiantuntijatehtävissä ja kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa, kykenee johtamaan osaamista sekä sosiaalialan työkäytäntöjen ja palveluiden kehittämistä monimutkaisissa ja ennakoimattomissa verkostoissa ja toimintaympäristöissä.

Koulutuksen ydinosaamisen keskeisenä sisältönä ovat lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen, lasten ja nuorten ja hyvinvoinnin haasteisiin vastaaminen sekä lasten ja nuorten hyvinvointia ja osallisuutta sekä perheiden hyvää arkea turvaava toiminta. Lisäksi opiskelija voi valita muita opintoja monialaisesta opintotarjonnasta (esimerkiksi tulevaisuuteen johtaminen, tutkimus- ja kehittämisopinnot, liiketoimintaosaaminen). Opinnäytetyön laajuus on 30 op.

Opinnot toteutuvat päivä / monimuoto-opetuksena, joka sisältää lähiopetusta ja itsenäistä opiskelua. Osa opintojaksoista on verkkototeutuksena. Lähiopetus toteutuu lukuvuosina 2019 – 2020 ja 2020 - 2021. Lähiopetuspäivien määrä on keskimäärin 2/kuukausi riippuen opintojen ajankohdasta. Lähiopetus on Lahdessa arkipäivinä. Osassa opintojaksoja on mahdollisuus etäosallistumiseen ac-yhteydellä.

Pätevyys
Koulutus tuottaa kelpoisuuden virkoihin ja toimiin, joissa edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa. Sosiaalialan henkilöstön kelpoisuuksia määrittää lisäksi laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista.
Jatko-opintomahdollisuudet
Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneella on mahdollisuus tieteelliseen tai taiteelliseen jatkotutkintoon tiedekorkeakoulussa.
Kuva
Anne-Marie Haavisto

"Lähdin opiskelemaan sillä ajatuksella, että vierivä kivi ei sammaloidu. Halusin siis ennen kaikkea kehittää itseäni ja katsoa saisinko uusia näkökulmia tai herätteitä. Koin kuitenkin selkeästi lisänneeni asiantuntemustani omassa työssäni ja lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaamiseen liittyen." 

Kuva
Opiskelu LAMKissa

Valintakokeet ja esivalintatehtävät

Täältä löydät kootusti kaikkien yhteishaussa olevien koulutusten yleiset ohjeistukset valintakoejärjestelyihin. Tarkemmat, koulutuskohtaiset ohjeet valintakokeisiin löydät kunkin koulutuksen Opintopolku.fi -sivulta.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:

Raija Hovi-Pulsa
Lehtori
raija [dot] hovi-pulsaatlamk [dot] fi

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista:

Hakijapalvelut
044 708 1385 tai 044 708 1386
hakijapalvelutatlamk [dot] fi

Opiskelijatarinoita