Sosionomi (AMK), päivätoteutus, 210 op

Sosiaalipedagoginen aikuissosiaaliohjaus

Opiskele sosiaalialan monipuoliseksi asiantuntijaksi ja tee työtä ihmisten hyvinvoinnin puolesta! Koulutuksessa suuntaudut sosiaalipedagogiseen aikuissosiaaliohjaukseen.

Sosionomiksi opiskelet aidoissa asiakastilanteissa ja työelämän hankkeissa ja opinnoissa tulee tutuksi eri ikäisten asiakkaiden ohjaus toiminnallisia menetelmiä hyödyntäen. Saat tilaisuuden kehittää tulevaisuuden ratkaisuja kansalaisten ja asiakkaiden sosiaalisen osallisuuden vahvistamiseksi. 

Opiskelu alkaa
Seuraava hakuaika
-
Tutkinto
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Laajuus
210 opintopistettä
Kesto
3.5 vuotta
Kieli
Suomi
Paikka

Lahden ammattikorkeakoulu
Mukkulankatu 19
15240 LAHTI

Kuva
LAMK
Koulutuksen sisältö

Sosionomi työskentelee ihmisten parissa 

Sosionomina työskentelet ihmisten parissa, ohjaat ja tuet heitä eri elämäntilanteissa ja luot asiakkaisiisi ammatillisen ja asiakkaan osallisuutta vahvistavan vuorovaikutussuhteen. Sosionomina osaat myös arvioida asiakkaan ja hänen läheistensä tuen ja palvelujen tarvetta sekä ohjaat asiakkaita heidän arjessaan toiminnallisia ja osallisuutta tukevia menetelmiä hyödyntäen. 

Ihmisen tukena ja apuna arjessa

Sosionomina työsi on asiakaslähtöistä. Yhdistät työssäsi tutkimus- ja kokemustietoa sekä toimit yhteistyössä muiden asiakkaan ohjaukseen ja kuntoutukseen osallistuvien asiantuntijoiden kanssa. Toimit myös asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä. 

Sosionomi työnsä suunnittelijana

Sosionomina vastaat työsi suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä ottamalla huomioon eettiset ja lainsäädännölliset näkökulmat sekä vaikuttavuuden, kestävän kehityksen ja taloudellisuuden vaatimukset. Saat valmiudet toimia yrittäjänä ja asiantuntijana sosiaali- ja terveydenpalveluissa, työyhteisön lähiesimiehenä sekä verkostotyössä ja kehittämisprosesseissa.
 

Sosiaalipedagogisen aikuissosiaaliohjauksen suuntautumisvaihtoehto

LAMKin sosionomikoulutuksen päivätoteutuksessa suuntaudut sosiaalipedagogiseen aikuissosiaaliohjaukseen.

Suuntautuminen tuottaa valmiuksia laaja-alaisesti sosiaaliohjauksen tehtäviin esimerkiksi nuorten, työikäisten ja vammaisten sekä ikääntyneiden palveluissa, lapsi- ja perhepalveluissa sekä mielenterveys- ja päihdepalveluissa.

Lisätietoa opetuskielistä
Tutkintokieli on suomen kieli. Osa opintojaksoista toteutetaan englannin kielellä ja tentin, oppimistehtävät tai opinnäytetyön voi sovitusti tehdä englannin kielellä.
Pätevyys
Tutkinto antaa sinulle sosionomi AMK:n pätevyyden. Sosionomin ammattinimikettä saa Sosiaalihuollon ammattihenkilölain (2016) mukaan käyttää vain sosionomi AMK tutkinnon suorittanut henkilö. Sosionomi on laillistettu ammattihenkilö. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa valvoo Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira).
Uramahdollisuudet

Valmistuttuasi sinulla on hyvät työllistymismahdollisuudet työskennellä julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla tai yrittäjänä. Työympäristönäsi voivat olla esimerkiksi lasten ja perheiden palvelut, päiväkodit, nuorisotyö, vammaisten palvelut, koulu ja vapaa-ajan palvelujen parissa sekä projekteissa, tutkimus- tai kehittämishankkeissa ja hyvinvointialalla.

Lain oppilas- ja opiskelijahuollosta (1287/2013) mukaan sosionomina sinulla on pätevyys toimia koulukuraattorina.

Tehtävänimikkeitäsi voivat olla:

  • ohjaaja
  • perhetyöntekijä
  • sosiaaliohjaaja
  • palveluohjaaja
  • koulukuraattori
  • järjestötyöntekijä
  • projektityöntekijä
  • vastaava ohjaaja
Jatko-opintomahdollisuudet
Sosionomi (AMK) voi hakea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK) tähtäävään koulutukseen hankittuaan vähintään kolme vuotta alan ammatillista työkokemusta. Voit hakeutua opiskelemaan myös eri tiedekorkeakoulujen maisteriohjelmiin.
Avainsanat
Suuntautumisen kuvaus
##Sosiaalipedagoginen aikuissosiaaliohjaus
Syksyllä 2019 alkavassa päivätoteutuksessa suuntaudut sosiaalipedagogiseen aikuissosiaaliohjaukseen.
Kuva
Opiskelu LAMKissa

Valintakokeet ja esivalintatehtävät

Täältä löydät kootusti kaikkien yhteishaussa olevien koulutusten yleiset ohjeistukset valintakoejärjestelyihin. Tarkemmat, koulutuskohtaiset ohjeet valintakokeisiin löydät kunkin koulutuksen Opintopolku.fi -sivulta.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista:

Hakijapalvelut
044 708 1385 tai 044 708 1386
hakijapalvelutatlamk [dot] fi

Tutustu koulutusalaan