Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, verkko-opinnot, 210 op

Seuraava hakuaika
-
Kuva
LAMK

Opiskele sosiaalialan monipuoliseksi asiantuntijaksi ja tee työtä ihmisten hyvinvoinnin puolesta! Sosionomina työsi on asiakaslähtöistä vaikuttamistyötä erilaisissa työympäristöissä, verkostoissa ja digitaalisissa ympäristöissä. Keskiössä on ihminen, ohjaaminen ja tukeminen eri elämäntilanteissa.

Koulutus toteutetaan verkko-opintoina. Verkkotutkinnosta valmistuvana sosionomina olet tulevaisuuden eettinen digiosaaja monitoimijaisissa ja digitalisoituvissa sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöissä.

Työllistymismahdollisuudet

Sosionomina sinulla on erinomaiset mahdollisuudet työllistyä ja erikoistua laajasti erilaisiin sosiaalialan tehtäviin. Sosionomina toimit sosiaali- ja terveysalan palveluissa julkisella puolella, yksityissektorilla, yhdistyksessä, kansalaisjärjestössä, säätiössä tai yrittäjänä.

Työpaikkanasi voi sosionomina olla esimerkiksi perhekeskus, päiväkoti tai koulu, sosiaali- ja perhepalvelut, lasten- ja nuorisokoti, nuorten työpajat, vammaisten tai vanhusten asumis- ja palveluyksiköt, päihde- tai mielenterveyskuntoutujien asumisyksiköt, digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut, kuntoutuspalveluyksiköt, työ- ja toimintayksiköt, maahanmuuttajien vastaanottoyksiköt,  maahanmuuttajatyö. Lisäksi työpaikkanasi voi olla kansalliset tai kansainväliset projektit ja kehittämishankkeet hyvinvointialalla, järjestöt, kela, te-palvelut, terveys- ja hyvinvointiasemat tai sairaalat. Sosionomina voit työskennellä myös lähiesimiestehtävissä.

Sosionomin ammattinimikkeitä voivat olla:

  • sosiaaliohjaaja
  • varhaiskasvatuksen sosionomi
  • ohjaaja
  • perhetyöntekijä
  • kuraattori
  • järjestötyöntekijä
  • projektityöntekijä
  • vastaava ohjaaja
  • palveluohjaaja
  • vapaaehtoistyönkoordinaattori

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista:

Hakijapalvelut
044 708 1385 tai 044 708 1386
hakijapalvelutatlamk [dot] fi
Kuva
LAB-ammattikorkeakoulu

LAMK ja SAIMIA yhdistyvät LAB-ammattikorkeakouluksi

Lahden ja Saimaan ammattikorkeakoulut yhdistyvät tammikuussa 2020 uudeksi LAB-ammattikorkeakouluksi. Syksyn 2019 yhteishaussa Lahden ammattikorkeakouluun valitut opiskelijat aloittavat opintonsa LABin Lahden kampuksella.

Keywords