Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, 210 op

Seuraava hakuaika
-
Kuva
Brand Image 31

Opiskele sosiaalialan monipuoliseksi asiantuntijaksi ja tee työtä ihmisten hyvinvoinnin puolesta! Koulutus toteutetaan monimuotoisesti, joka tarkoittaa, että se sisältää etä- ja lähijaksoja. Opiskelu on täysiaikaista, mutta etäjaksojen aikana pystyt tarvittaessa olemaan jonkin verran työssä.

Sosionomiksi opiskelet aidoissa asiakastilanteissa ja työelämän hankkeissa ja opinnoissa tulee tutuksi eri ikäisten asiakkaiden ohjaus toiminnallisia menetelmiä hyödyntäen. Saat tilaisuuden kehittää tulevaisuuden ratkaisuja kansalaisten ja asiakkaiden sosiaalisen osallisuuden vahvistamiseksi.

Opiskellessasi voit valita vaihtoehtoisia opintoja, joilla suuntaat omaa osaamistasi varhaiskasvatuksen sosionomiksi tai sosiaaliohjaajaksi lasten-, nuorten- ja perheiden palveluissa, työikäisten, iäkkäiden tai vammaispalveluissa sekä päihde- ja mielenterveystyössä.

Työllistymismahdollisuudet

Sosionomina sinulla on erinomaiset mahdollisuudet työllistyä ja erikoistua laajasti erilaisiin sosiaalialan tehtäviin. Sosionomina toimit sosiaali- ja terveysalan palveluissa julkisella puolella, yksityissektorilla, yhdistyksessä, kansalaisjärjestössä, säätiössä tai yrittäjänä.

Työpaikkanasi voi sosionomina olla esimerkiksi perhekeskus, päiväkoti tai koulu, sosiaali- ja perhepalvelut, lasten- ja nuorisokoti, nuorten työpajat, vammaisten tai vanhusten asumis- ja palveluyksiköt, päihde- tai mielenterveyskuntoutujien asumisyksiköt, digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut, kuntoutuspalveluyksiköt, työ- ja toimintayksiköt, maahanmuuttajien vastaanottoyksiköt,  maahanmuuttajatyö. Lisäksi työpaikkanasi voi olla kansalliset tai kansainväliset projektit ja kehittämishankkeet hyvinvointialalla, järjestöt, kela, te-palvelut, terveys- ja hyvinvointiasemat tai sairaalat. Sosionomina voit työskennellä myös lähiesimiestehtävissä.

Sosionomin ammattinimikkeitä voivat olla:

  • sosiaaliohjaaja
  • varhaiskasvatuksen sosionomi
  • ohjaaja
  • perhetyöntekijä
  • kuraattori
  • järjestötyöntekijä
  • projektityöntekijä
  • vastaava ohjaaja
  • palveluohjaaja
  • vapaaehtoistyönkoordinaattori
Kuva
Sosionomivideon tekijät Bahar, Annika ja Katariina

Mistä on LAMKin sosionomit tehty?

"Koulutus on ajan tasalla ja pääsemme oppimaan kaikkea uutta. Meillä on 3 kymmenen viikon harjoittelujaksoa, jossa saa kosketuksen työelämään – monelle aukeaa myös työpaikkoja harjoitteluiden kautta. Verkostoituminen on helppoa." 

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista:

Hakijapalvelut
044 708 1385 tai 044 708 1386
hakijapalvelutatlamk [dot] fi
Kuva
LAB-ammattikorkeakoulu

LAMK ja SAIMIA yhdistyvät LAB-ammattikorkeakouluksi

Lahden ja Saimaan ammattikorkeakoulut yhdistyvät tammikuussa 2020 uudeksi LAB-ammattikorkeakouluksi. Syksyn 2019 yhteishaussa Lahden ammattikorkeakouluun valitut opiskelijat aloittavat opintonsa LABin Lahden kampuksella.