Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), digitaaliset ratkaisut, 90 op

Sosiaali- ja terveysalan digitaaliset ratkaisut -koulutuksessa tavoitteena on syventää osaamista muuttuvissa toimintaympäristöissä ja työn uusissa muodoissa.

Opiskelu alkaa
Seuraava hakuaika
-
Tutkinto
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Laajuus
90 opintopistettä
Kesto
1.5 vuotta
Kieli
Suomi
Paikka

Lahden ammattikorkeakoulu
Mukkulankatu 19
15140 LAHTI

Koulutuksen sisältö

Digitalisaatio ja sen hyödyntäminen tarkoittavat eri aloilla tulevaisuuden ilmiöiden tunnistamista, työn kehittämistä ja monipuolistamista. Teknologian läsnäolo ja kyvykkyys reagoida uuteen antavat osaamista vastata työelämän jatkuviin muutoksiin ja haasteisiin. Digitalisaatio muuttaa tuntemiamme aloja ja synnyttää uusia toimenkuvia ja työntarpeita tulevaisuudessa.

Digitaaliset ratkaisut -koulutuksen keskiössä ovat digitaalinen toimintaympäristö, asiakas, kyvykäs ammattilainen ja työn muuttuvat muodot. Koulutuksessa kehitetään digitaalisia keinoja ja toimintamalleja sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamiseen ja toteuttamiseen. Valmistuttuasi osaat johtaa, kehittää ja uudistaa digitalisaatiota sosiaali- ja terveysuudistuksessa.

Lisätietoa opetuskielistä
Opetuskieli on suomi, osa opintojaksoista toteutetaan englanniksi.
Pätevyys
Koulutus antaa kelpoisuuden tehtäviin, joissa edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa (ks. sosiaalialan virkoihin ja toimiin erilliset kelpoisuusehdot).
Jatko-opintomahdollisuudet
Koulutuksen suorittaneella on mahdollisuus hakeutua suorittamaan jatkotutkintoa tiedekorkeakoulussa.
Kuva
Eetu Berg, YAMK, digitaaliset ratkaisut

Monialainen YAMK-tutkinto avaa ovia tulevaisuuden työelämässä

"Pidän sairaanhoitajan työstä, mutta aina olen huomannut kaipaavani jotain lisää ja haluaisin syventää omaa osaamistani – itsensä kehittäminen on ollut painavin syy tänne YAMK-koulutukseen hakeutumiseen”

Kuva
Opiskelu LAMKissa

Valintakokeet ja esivalintatehtävät

Täältä löydät kootusti kaikkien yhteishaussa olevien koulutusten yleiset ohjeistukset valintakoejärjestelyihin. Tarkemmat, koulutuskohtaiset ohjeet valintakokeisiin löydät kunkin koulutuksen Opintopolku.fi -sivulta.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:

Taina Anttonen
Yliopettaja
taina [dot] anttonenatlamk [dot] fi

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista:

Hakijapalvelut
044 708 1385 tai 044 708 1386
hakijapalvelutatlamk [dot] fi

Opiskelijatarinoita