Sosiaali - ja terveysala (ylempi AMK), asiakkuusjohtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa, 90 op

Asiakkuusjohtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa -koulutuksen tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveysalan johtamista ja palvelutuotantoa asiakasymmärryksen ja asiakaslähtöisyyden kautta.

Palvelun laatu nousee strategiseksi menestystekijäksi muuttuvassa sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintaympäristössä. Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon haasteena tulee olemaan eri asiakkaiden intressien yhteensovittaminen. Julkisen talouden kiristyminen pakottaa sosiaali- ja terveysalan etsimään kustannustehokkaita ja vaikuttavia ratkaisuja palvelujen tuottamisessa unohtamatta sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten työn mielekkyyden säilyttämistä.

Opiskelu alkaa
Seuraava hakuaika
-
Tutkinto
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Laajuus
90 opintopistettä
Kesto
1.5 vuotta
Kieli
Suomi
Paikka

Lahden ammattikorkeakoulu
Mukkulankatu 19
15140 LAHTI

Koulutuksen sisältö

Valmistuttuasi koulutuksesta osaat kehittää sote-alan palveluprosesseja asiakaslähtöisesti, vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti. Sinulla on syvällinen ymmärrys asiakkuuksista ja niiden johtamisesta uudenlaisessa kilpailuympäristössä. Asiakkuusjohtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa -koulutus antaa sinulle valmiudet toimia vaativissa asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä sekä julkisen että yksityisen sote-alan palvelutuotannossa. 

Koulutuksen sisältöinä ovat julkisen ja yksityisen sosiaali- ja terveysalan palveluprosessit ja niihin liittyvät asiakkuudet, asiakaslähtöinen toiminta, palvelun laatu, vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus.

Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa 1,5–2,5 vuodessa. Lähiopetusta on arkipäivisin 2-3 kertaa kuukaudessa. Lähiopetukseen on verkko-osallistumismahdollisuus.

Lisätietoa opetuskielistä
Opetuskieli on suomi, osa opintojaksoista toteutetaan englanniksi.
Pätevyys
Koulutus antaa kelpoisuuden tehtäviin, joissa edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa (ks. sosiaalialan virkoihin ja toimiin erilliset kelpoisuusehdot).
Jatko-opintomahdollisuudet
Koulutuksen suorittaneella on mahdollisuus hakeutua suorittamaan jatkotutkintoa tiedekorkeakoulussa.
Kuva
Opiskelu LAMKissa

Valintakokeet ja esivalintatehtävät

Täältä löydät kootusti kaikkien yhteishaussa olevien koulutusten yleiset ohjeistukset valintakoejärjestelyihin. Tarkemmat, koulutuskohtaiset ohjeet valintakokeisiin löydät kunkin koulutuksen Opintopolku.fi -sivulta.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista:

Hakijapalvelut
044 708 1385 tai 044 708 1386
hakijapalvelutatlamk [dot] fi