SahaTrainee

SahaTrainee koostuu seuraavista seminaaripäivistä:
20.3.2019 Yritysvierailupäivä, Versowood, excursiot saha, liimapuu, pelletti, mahdolliset muut
21.3.2019 Puun laatu, raaka-aine + ominaisuudet (LAMK, Lahti)
9.4.2019 Vientimyyntiosaaminen + erilaiset kuljetusratkaisuvaihtoehdot (LAMK, Lahti)
10.4.2019 Sahatavaran laadutus, visuaalinen ja koneellinen (Koskisella + Finscan)
2.5.2019 Sertifiointiosaaminen (HAMK, Evo)
Viikot 18-21 opetussahapäivä, valitaan yksi päivä (HAMK, Evo)
Toteutusaika
20.03.2019 - 30.05.2019
Laajuus
15 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Lähiopetus
Verkko-opiskelu (osittain)
Seminaari
Paikka

Lahden ammattikorkeakoulu
Mukkulankatu 19
15210 LAHTI

Hinta
225 euroa (alv 0 %)

Opintojakson toteutuskuvaus

Tavoitteet
Opiskelija osaa
- sahateollisuuden tarvitseman puun laadun ja raaka-aineen vaatimukset ja ominaisuudet
- sahan toimintaympäristön ja tuotantoprosessin
- sahan vientimyyntiosaamisen ja logistiikan perusteet
- sahatavaran visuaalisen ja koneellisen lajittelun perusteet (sisältäen lujuuslajittelun)
- sahan käyttämien sertifikaattien merkityksen ja tarkoituksen asiakkaalle
Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Opetus perustuu uuteen Sahateollisuus, 2017 kirjaan. Seminaaripäivät on räätälöity siten, että paikalla ovat asiantuntijaluennoitsijat sahateollisuudesta. Jokaiseen seminaariin liittyy ennakkotehtävä ja tentti. Yritysvierailupäivinä voidaan suorittaa yhteistä laatulajitteluharjoitusta. Jokainen seminaaripäivä nauhoitetaan ja sen voi tarvittaessa kuunnella myöhemmin Moodlesta.
Edeltävät opinnot/lähtötaso
Sahateollisuuden työntekijöiltä ei vaadita mitään edeltävää osaamista.
LAMKin opiskelijoilta vaaditaan:
Sahatavaratuotanto ja -jalostus (3 op) 2016 OPSin mukaan tai Sahateollisuus moduuli (10) op 2017 OPSin mukaan.
Ryhmäkoko
Toteutukselta varataan viisi paikkaa HAMKin opiskelijoille, 15 paikkaa LAMKin opiskelijoille ja 30 paikkaa avoimen ammattikorkeakoulun kautta tuleville opiskelijoille.
Opiskelumateriaali
Sahateollisuus 2017, Ritva Varis.
Muut mahdolliset opetusmateriaalit
Opettaja
Ilkka Tarvainen
Arviointiasteikko
1-5
Muuta tärkeää

LAMKin opiskelijat ilmoittautuvat toteutukselle Pepissä. Koulutus on maksutonta HAMKin ja LAMKin opiskelijoille.

Arviointimenetelmät
Arviontimenetelmät: ennakkotehtävät, ryhmätyöt, yksilötehtävät ja nettitentit.
Ilmoittautuminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

OPINTOJAKSO ON TÄYNNÄ (7.2.2019) ja ilmoittautuminen on suljettu.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Mikäli ilmoittautuminen peruutetaan aiemmin kuin 14 vuorokautta ennen suunniteltua toteutusajankohtaa, peruutusmaksua ei veloiteta. Mikäli ilmoittautuminen peruutetaan myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen suunniteltua toteutusajankohtaa, veloitetaan 50 % hinnasta. Mikäli ilmoittautuminen peruutetaan myöhemmin kuin 48 tuntia ennen tilaisuutta tai sitä ei peruuteta ollenkaan, veloitetaan 100 % hinnasta. Peruutus on tehtävä kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostivahvistuksessa olevan peruutuslinkin kautta.

Ilkka Tarvainen
Lehtori
ilkka [dot] tarvainenatlamk [dot] fi