Restonomi (AMK), matkailuliiketoiminta, päivätoteutus, 210 op

LAMKin matkailuliiketoiminnan restonomikoulutus on sinun valintasi, jos haluat opiskella:

 • joustavasti
 • käytännönläheisesti yrityksissä
 • toiminnallisesti ja tekemällä oppien
 • monipuolisesti
 • myös verkossa
Opiskelu alkaa
Seuraava hakuaika
-
Tutkinto
Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto
Laajuus
210 opintopistettä
Kesto
3.5 vuotta
Kieli
Suomi
Paikka

Lahden ammattikorkeakoulu
Mukkulankatu 19
15140 LAHTI

Koulutuksen sisältö

Restonomina osaat huomioida ja ennakoida asiakkaan tarpeita ja mielihaluja

LAMKin uudessa matkailuliiketoiminnan koulutuksessa valmistut restonomiksi (AMK). Restonomiopinnoissasi opit keskittymään asiakkaan kokonaisvaltaiseen kokemukseen yhdistämällä palvelu- ja vieraanvaraisuusosaamista ja digitaalisia ratkaisuja. Matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alan opiskelijana ja alalla työskentelevänä olet aitiopaikalla ihmisten elämäntyylien, tarpeiden ja kiinnostuksenkohteiden muutoksissa. Osaat ymmärtää ja yhdistää yritysten liiketoiminnallisia tavoitteita ja asiakkaiden tunnemaailmaa.

Opiskele digitaitoiseksi palveluosaajaksi

LAMKista valmistuvana restonomina olet digitaitoinen palveluosaaja. Osaat hyödyntää nykyaikaista teknologiaa monipuolisesti ja uskallat tarttua erilaisten palveluyritysten kehittämishaasteisiin ennakkoluulottomasti. Sinulla ei mene sormi suuhun tiukassakaan palvelutilanteessa, vaan osaat ratkaista ongelmia ja toimia vaativienkin asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Osaat ylittää odotukset!

Opit huomioimaan sekä asiakkaiden että yritysten näkökulmia ja suunnittelemaan käyttäjälähtöisiä ja monikanavaisia palveluja. Osaat myös myydä palveluja ja kehittää markkinointia sekä suunnitella erottuvaa, kannattavaa liiketoimintaa. Kilpailussa ihmisten huomiosta, ajasta, rahasta ja sydämestä kilpailukenttänäsi on koko maailma.

Kontakteja työelämään ja käytännönläheistä opiskelua

Meillä LAMKissa pääset opiskelemaan käytännönläheisesti. Luot aktiivisesti kontakteja eri alojen toimijoihin jo opintojesi alusta lähtien. Työskentelet alan työyhteisöissä ja hyödynnät tiiviisti työelämän tositilanteita, joissa pääset haastamaan itseäsi, oppimaan alan edellyttämää ammattitaitoa ja tukemaan yritysten tavoitteita. Saat nähdä läheltä alan uudistamismahdollisuuksia ja ennakoida kehittämistarpeita. Pääset myös etsimään paikkaasi tulevaisuuden muuttuvassa työelämässä.

Monipuolinen ja innostava restonomikoulutus

LAMKin restonomikoulutuksessa matkailuliiketoiminta näyttäytyy sinulle monipuolisesti. Matkailu-, majoitus- ja ravintola-alan ydinosaamisen lisäksi vahvistat ammatillista osaamistasi valitsemillasi painotuksilla. Tulevaisuuden työmarkkinoiden ja vapaa-ajan palveluiden kannalta on tärkeää, että saat kokemusta tutumpia hotelli- ja ravintolapalveluja laajemmin. Yhä useammin ylivoimaiset asiakaskokemukset nojaavat tapahtumien, hyvinvoinnin, kulttuurin, vapaa-ajan, teknologian sekä matkailu- ja ravintola-alan yhdistämiseen.

Opintojesi aikana kohtaat ja palvelet asiakkaita vieraanvaraisesti. Oivallat, miten matkailuliiketoiminta koskettaa niin matkailijoita, paikallisia ja vapaa-ajan asukkaita kuin veneilijöitä.

Ensimmäisenä opiskeluvuonna saat oppia käytännönläheisesti työskentelemällä aidoissa käytännön tilanteissa alan yrityksissä. Pääset näin luomaan kallisarvoisia kontakteja yrityksiin. Toisena opiskeluvuonna pääset tarttumaan käytännönläheiseen palvelukehitysprojektiin ja kehittämään alan yritysten palveluja ja näyttämään näin osaamistasi monipuolisesti.

Restonomikoulutuksessa pääset opiskelemaan myös etänä, aikaan ja paikkaan sitomattomasti.

Palvelujen kehittämistä käyttäjälähtöisesti

Opit kehittämään matkailu-, majoitus- ja ravintola- sekä tapahtuma- ja vapaa-ajan palveluita käyttäjälähtöisesti ympäröiviä vahvuuksia ja verkostoja hyödyntäen. Pääset myymään ja markkinoimaan myös käytännössä eri kanavissa! Matkailuliiketoiminnan kehittämisen rinnalla oivallat yrityksen ja verkoston toimintaa aluekehittämisen välineenä. Saat valmiudet edetä matkailuliiketoiminnan tehtävissä ja perustaa omaa yritystoimintaakin.

Tutustu matkailutyön uratarinoihin ja alan mahdollisuuksiin

Suuntautumisen valinta
Sinun on mahdollista räätälöidä oma ammatillinen polkusi yhteistyössä työelämän kanssa. Opiskelijana voit painottaa opintojasi joko moniosaamisen suuntaan tai vahvistaa ja syventää osaamistasi.

Uudessa restonomikoulutuksessa opiskeleminen on käytännönläheistä. Opinnoissasi yhdistät matkailun ja vapaa-ajan kasvavat mahdollisuudet, digitaalisen ajan vaatimukset sekä toimialan uudistamisen – ennakoivasti. Opiskelet joustavasti ja teknologiaa hyödyntäen. Matkailuliiketoimintaa lähestytään monipuolisesti matkailu- ja ravintolapalveluista tapahtumiin ja hotelleihin sekä vapaa-ajan palveluista hyvinvointiin ja kulttuuriin.
Lisätietoa opetuskielistä
Tutkintokielenä on suomen kieli. Osa opintojaksoista toteutetaan englannin kielellä ja osa opetusmateriaalista on englanninkielistä. Opintoihin kuuluvat lakisääteiset sekä englannin että ruotsin kielen opinnot.
Uramahdollisuudet

Hyvät työllistymisnäkymät ja monipuoliset uramahdollisuudet

LAMKin restonomina sinulla on valmiudet uudistaa työelämää ja toimia ongelmien ratkojana. Matkailu- ja vapaa-ajan digitaitoisille vieraanvaraisuusosaajille on globaali tarve. LAMKin restonomina et ainoastaan työllisty alalle koulutusta vastaaviin tehtäviin, vaan olet mukana määrittelemässä sitä, millaiset tulevaisuuden restonomien työmarkkinat voivat olla. Tule rohkeasti mukaan luomaan uutta!

Monipuolisella matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alalla sinulla on monenlaisia mahdollisia työtehtäviä ja urapolkuja tarjolla – uusia jännittäviä yhdistelmiäkin. Opintojen aikana luot useita kontakteja potentiaalisiin yhteistyökumppaneihin ja näytät osaamistasi eri tavoin. Restonomikoulutus antaa sinulle valmiudet myös toimia yrittäjänä, työllistää itsesi ja muutama muukin.

Mahdollisia tehtävänimikkeitäsi voivat olla:

 • Matkailupäällikkö
 • Markkinointipäällikkö
 • Tapahtumatuottaja
 • Vastaanottopäällikkö
 • Hotellinjohtaja
 • Ravintolapäällikkö
 • Keittiöpäällikkö
 • Palvelujohtaja
 • Asiakkuuspäällikkö
 • Palvelukehittäjä
 • Matkailu-, ravintola- tai tapahtuma-alan yrittäjä
Jatko-opintomahdollisuudet
Ohjelma antaa sinulle jatko-opintokelpoisuuden ylempään korkeakoulututkintoon. Valmistumisen ja sitä seuraavan kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen voit hakea esimerkiksi YAMK-koulutukseen. Valmistuttuasi voit hakea myös yliopiston maisteriohjelmaan.
Avainsanat

Kuva
Stella Vaccari

"Huippuhetkiä oli toimiminen Lahella sydäntä -konsertin myyntitiimissä sekä vapaaehtoistyö hiihdon MM-kisoissa Lahdessa. Edessä on vielä esimerkiksi opiskelijavaihto Sloveniassa, jota en malta odottaa! Aktiivisuus on itsestä kiinni ja suosittelen lämpimästi tarttumaan erilaisiin haasteisiin.”

Kuva
Business-kuva

Valintakokeet ja esivalintatehtävät

Täältä löydät kootusti kaikkien kevään 2019 yhteishaussa olevien koulutusten yleiset ohjeistukset valintakoejärjestelyihin. Tarkemmat, koulutuskohtaiset ohjeet valintakokeisiin löydät kunkin koulutuksen Opintopolku.fi -sivulta.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:

Mika Kylänen
Yliopettaja
mika [dot] kylanenatlamk [dot] fi

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista:

Hakijapalvelut
044 708 1385 tai 044 708 1386
hakijapalvelutatlamk [dot] fi

Opiskelijatarinoita