Rahoitusriskien hallinta

Yrityksen pääomarakenne, kassanhallinta, maksuliikenne, rahoitusriskit ja suojautumiskeinot, investointilaskentamenetelmät
Toteutusaika
28.10.2019 - 13.12.2019
Laajuus
5 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Lähiopetus
Verkko-opiskelu (osittain)
Paikka

Lahden ammattikorkeakoulu
Niemenkatu 73
15140 LAHTI

Hinta
75 euroa (alv 0 %)
Tavoitteet
Opiskelija osaa
- suunnitella yrityksen pääomarakennetta ja kassanhallintaa
- laatia investointilaskelmia
- suojautua kurssi- ja korkoriskejä vastaan
Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Luennot
Tunnilla tehtävät laskuharjoitukset
Pakolliset oppimistehtävät
Ryhmätyö
Oppimispäiväkirjan laatiminen
Opiskelijapalaute kerätään opintojakson päättyessä
Edeltävät opinnot/lähtötaso
Finanssimarkkinat
Kannattava yritys
Liiketalouden matematiikan perusteet
Ryhmäkoko
Avoimen AMKin opiskelijoille varataan kaksi paikkaa. Jos ryhmään mahtuu, voidaan opiskelijoita ottaa enemmän.
Opiskelumateriaali
Leppiniemi, J. 2009. Rahoitus
Repusta löytyvä luentomateriaali.
Internet-lähteet
Saaranen- Kolttola-Pösö:Liike-elämän Matematiikka. Investointilaskelmat
Lähiopetuspäivät
28.10.2019 08.00–11.00
4.11.2019 08.00–11.00
11.11.2019 08.00–11.00
18.11.2019 08.00–11.00
25.11.2019 08.00–11.00
2.12.2019 08.00–11.00
9.12.2019 08.00–11.00
Opettaja
Markku Järvinen, Leea Kouhia
Arviointiasteikko
1-5
Muuta tärkeää

Huom. Opintojakso alkaa 28.10.2019. Lähiopetuspäivissä näkyy virheellisesti 3.4.2019, joka ei pidä paikkaansa!

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus:  
Lähitunnit 18 h, oppimistehtävät, ryhmätyö 10 h, itsenäinen opiskelu

Arviointimenetelmät
Opintojakso toteutetaan ja arvioidaan kahtena erillisenä osiona, josta Rahoitusriskit muodostaa 60 % ja Investointilaskelmat 40 %.
Rahoitusriskit arvioidaan oppimistehtävien (60 %) ja oppimispäiväkirjan (40 %) avulla.
Investointilaskelmien osuus arvioidaan palautettavien tehtävien avulla.
Ilmoittautuminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Ilmoittautumislinkki julkaistaan tällä sivulla ilmoittautumisen alkaessa.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Mikäli ilmoittautuminen peruutetaan aiemmin kuin 14 vuorokautta ennen suunniteltua toteutusajankohtaa, peruutusmaksua ei veloiteta. Mikäli ilmoittautuminen peruutetaan myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen suunniteltua toteutusajankohtaa, veloitetaan 50 % hinnasta. Mikäli ilmoittautuminen peruutetaan myöhemmin kuin 48 tuntia ennen tilaisuutta tai sitä ei peruuteta ollenkaan, veloitetaan 100 % hinnasta. Peruutus on tehtävä kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostivahvistuksessa olevan peruutuslinkin kautta.

Avoin AMK, Liiketalouden ja matkailun ala
avoinamkatlamk [dot] fi