Palliatiivisen hoidon asiantuntija – erikoistumiskoulutus, 30 op

Palliatiivisen hoidon asiantuntijana autat parantumattomasti sairaita ihmisiä, joita on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa asiakkaana ja potilaana yhä enemmän väestön ikääntymisen ja pitkäaikaissairauksien yleistymisen myötä.

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksen (2019:14) mukaan palliatiivisen hoidon osaajia tarvitaan lisää hyvän palliatiivisen hoidon järjestämiseksi tasapuolisesti kaikille suomalaisille. Tällä erikoistumiskoulutuksella saavutat osaamisen, jota tarvitset toimiessasi palliatiivisen hoidon erityistasolla (B/C) tai perustason (A) vastuutehtävissä. Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu työelämässä toimiville sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai opistoasteen tutkinnon suorittaneille.
Toteutusaika
27.01.2020 - 30.04.2021
Laajuus
30 op
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Monimuoto-opiskelu
Paikka

Lahden ammattikorkeakoulu
Mukkulankatu 19
15140 LAHTI

Hinta
1500 €, alv 0%

Lue erikoistumiskoulutuksen työryhmän blogikirjoitus tästä
https://www.palliatiivisenkoulutuksenkehittaminen.fi/wp-content/uploads/sites/42/2019/04/EduPal_blogiteksti-3-ERKO.pdf

Opintojen toteutus ja rakenne

Erikoistumiskoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, jossa on sekä lähi- että verkko-opiskelua. Opinnot suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa. Oppimistehtävät liittyvät palliatiivisen hoidon ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

Palliatiivisen hoidon asiakaslähtöinen prosessi 6 op
Oirehoito ja kuolevan potilaan hoito 10 op
Psykososiaalinen tuki, vuorovaikutus ja tiimityö 9 op
Vapaasti valittavat opinnot  5 op


Henkilö jolla on jo aiemmin hankittua osaamista palliatiivisesta hoidosta, voi hakea osaamisen tunnistamista ja tunnustamista AHOT (Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen) -menettelyn kautta. Tällöin hän suorittaa erikoistumisopintoja vain niiltä osin, joissa hänellä ei ole riittävää osaamista. Aiemmin suoritettu ammattikorkeakoulutasoinen (EQF/NQF taso 6) palliatiivisen hoidon 30 op laajuinen opintokokonaisuus (Palliatiivisen ja saattohoidon 30 op erikoistumisopinnot (EQF/NQF 6) tai Palliatiivisen hoidon oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus 30 op (EQF/NQF 6) mahdollistaa laajemman AHOT-menettelyn.
 

Lähiviikot (lähipäivät tarkentuvat myöhemmin)

vko 5 (2 päivää)

vko 12

vko 21

vko 35

vko 38

vko 45 (2 päivää)

vko 4 (2 päivää)

Kohderyhmä

Koulutukseen voivat hakea sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan tutkinnon suorittaneet.

Muuta tärkeää

Lisätiedot

Matleena Takaluoma
matleena [dot] takaluomaatlamk [dot] fi

 

Ilmoittautuminen

HUOM!
Koulutukseen on tullut muutamia peruutuspaikkoja, joihin haku 31.10. - 15.11.2019 klo 16.00 asti. 

Koulutukseen valinnasta ilmoitetaan sähköpostitse viikolla 47.

 

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Mikäli ilmoittautuminen peruutetaan aiemmin kuin 14 vuorokautta ennen suunniteltua toteutusajankohtaa, peruutusmaksua ei veloiteta. Mikäli ilmoittautuminen peruutetaan myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen suunniteltua toteutusajankohtaa, veloitetaan 50 % hinnasta. Mikäli ilmoittautuminen peruutetaan myöhemmin kuin 48 tuntia ennen tilaisuutta tai sitä ei peruuteta ollenkaan, veloitetaan 100 % hinnasta. Peruutus on tehtävä kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostivahvistuksessa olevan peruutuslinkin kautta.