Muotoilija (AMK), teollinen ja brändimuotoilu, päivätoteutus, 240 op

Ajoneuvomuotoilu
Pakkaus- ja brändimuotoilu
Teollinen muotoilu
Puettava muotoilu

Valmistuessasi teollisen- ja brändimuotoilun koulutuksesta muotoilijan tutkintoon sinulla on valmiudet työskennellä ajoneuvomuotoilun, pakkaus- ja brändimuotoilun, puettavan muotoilun tai teollisen muotoilun tehtävissä. Teet valinnan ammatillisen ydinosaamisesi suunnasta jo koulutukseen hakeutuessasi.

Opiskelu alkaa
Seuraava hakuaika
-
Tutkinto
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto
Laajuus
240 opintopistettä
Kesto
4 vuotta
Kieli
Suomi
Paikka

Lahden ammattikorkeakoulu
Mukkulankatu 19
15140 LAHTI

Koulutuksen sisältö

Suuntautumisestasi riippuen työllistäjinä voivat olla tuotteita valmistavat yritykset, viestintä-, mainos- ja muotoilutoimistot, julkinen sektori ja kaupungit, brändin omistajat sekä kaupan ala. Työskentelet esimerkiksi tuotekehitystiimissä ajoneuvojen, pakkauksien, vaatetuksen ja muiden puettavien tuotteiden, palvelujen sekä teollisen muotoilun parissa.

Teollisen- ja brändimuotoilun suuntautumisvaihtoehdot:

 • Ajoneuvomuotoilu: erilaisten ajoneuvojen, kulkuvälineiden, työkoneiden, konseptien ja käyttöliittymien sekä liikennejärjestelmien- ja palveluiden suunnittelu
 • Pakkaus- ja brändimuotoilu: pakkausten ja niiden rakenteiden, pakkauskonseptien ja brändimateriaalien suunnittelu kaupallisesti, ekologisesti sekä käyttäjälähtöisesti pakkausteollisuuteen, yrityksille ja muille brändin omistajille
 • Puettava muotoilu: kaupallisesti, funktionaalisesti, eettisesti ja ekologisesti korkeatasoisten puettavien tuotteiden ja tuotekonseptien suunnittelu ja kehittäminen
 • Teollinen muotoilu: erilaisten tuotteiden, laitteiden ja koneiden tuotesuunnittelu sekä palvelujen, strategioiden ja systeemien käyttäjälähtöinen kehittäminen yhteissuunnittelun keinoin.

Osaamisesi rakentuu käyttäjälähtöisten muotoiluprosessien hallinnasta, kestävien ja ympäristömyötäisten valmistusprosessien ja materiaalien tunnistamisesta sekä uusien liiketoimintamallien soveltamisesta. Koulutuksessasi painottuu muotoilun prosessiosaaminen taustoituksesta ja ideoinnista suunnittelutaitoihin ja projektihallintaan. Muotoilijan työhön liittyvät visualisointitaidot ja mallinnustekniikat ovat ydinosaamistasi. Opiskelu kuten muotoilijan työkin on vahvasti tulevaisuusorientoitunutta. Suoritat suuren osan opinnoistasi työskentelemällä aidoissa yritysyhteistyöprojekteissa.

Monet alan työpaikat löytyvät opiskelijan oman kiinnostuksen mukaan myös kansainväliseltä kentältä. Koulutuksessa hankit valmiudet toimia muotoilijana yrityksessä tai luovan alan yrittäjänä.

Suuntautumisen valinta
Teet valinnan ammatillisen ydinosaamisesi suunnasta jo koulutukseen hakeutuessasi. Vaihtoehtoina ovat ajoneuvomuotoilu, pakkaus- ja brändimuotoilu, puettava muotoilu tai teollinen muotoilu
Lisätietoa opetuskielistä
Tutkintokieli on suomen kieli. Osa opintojaksoista toteutetaan englannin kielellä ja tentin, oppimistehtävät tai opinnäytetyön voi sovitusti tehdä englannin kielellä.
Uramahdollisuudet

Kiinteän työelämäyhteyden ansiosta työllistymismahdollisuutesi ovat erinomaiset. Ensimmäisen työpaikan saat usein opiskelun aikana luoduilla kontakteilla. Suuntautumisestasi riippuen voit valmistuttuasi toimia monissa erilaisissa työtehtävissä. Esimerkiksi eri alojen yritysten tuotekehitys-, suunnittelu- tai markkinointitiimissä tai vaihtoehtoisesti muotoilupalveluja tarjoavissa toimistoissa tai alan itsenäisenä yrittäjänä.

Voit esimerkiksi toimia seuraavissa tehtävissä:

 • Muotoilija / tuotesuunnittelija
 • Pakkaussuunnittelija, rakennesuunnittelija (pakkaus)
 • Vaatetussuunnittelija, asustesuunnittelija
 • Ajoneuvomuotoilija
 • Teollinen muotoilija
 • Palvelumuotoilija
 • Käyttöliittymäsuunnittelija, UX-suunnittelija
 • Graafinen suunnittelija
 • Art Director (AD), tuotanto-AD
 • Tuotepäällikkö, tuotekehityspäällikkö
 • Konseptisuunnittelija
Jatko-opintomahdollisuudet
Muotoilija (AMK) -tutkinto antaa sinulle jatko-opintomahdollisuuden useisiin maisteriopintoihin ja ylempiin ammattikorkeakouluopintoihin Suomessa ja ulkomailla. Muotoiluinstituutista muotoilija (AMK) -tutkinnolla valmistuneista osa on jatkanut opintojaan esimerkiksi Muotoiluinstituutin ylempään ammattikorkeakoulututkintoon, Aalto-yliopistoon, Lapin yliopistoon tai ulkomaisiin yliopistoihin.
Avainsanat
Kuva
Muotoiluinstituutin valintaopas 2019

Esivalintatehtävät Muotoiluinstituutin hakijoille

Tutustu koulutuksen esivalintatehtäviin sekä hakuohjeisiin.

Miksi kannattaa suuntautua teolliseen muotoiluun? 

Suomessa teollisen muotoilun käyttöaste on vielä huomattavan pieni, joten potentiaalia on valtavasti. Meillä on mahdollisuus pärjätä kotimaisella työllä tässä maailmassa ja siihen tarvitaan muotoilijoita. Vasta pieni osa yrityksistä on hyödyntänyt muotoilun mahdollisuudet. 

Muotsikasta valmistuneet ovat kärkipaikoilla merkittävissä suomalaisissa sekä kansainvälisissä muotoiluyrityksissä tai ovat toimineet uranuurtajina siirtyessään opiskelemaan ulkomaille merkittäviin muotoilukouluihin. Meiltä valmistuneet teolliset muotoilijat ovat kehityksen kärjessä.

Kuva
Sabiina Aalto

”Muotsikassa minua on aina rohkaistu etsimään oma juttuni”

"Täällä olen pystynyt keskittymään enemmän luovaan prosessiin ja oman kädenjäljen löytämiseen. Joskus minulta kysytään, että mitä se suunnittelija oikein tekee. Yleensä vastaan, että jos lähdetään siitä, että kaikki ympärillämme on jonkun suunnittelemaa. Eli vastaus on mitä vaan!"

Pakkaus- ja brändimuotoilun vastuuopettaja

Puettavan muotoilun vastuuopettaja

Teollisen muotoilun ja ajoneuvomuotoilun vastuuopettaja

Sami Hyyryläinen
Lehtori
Vastuuopettaja, ajoneuvo- ja teollinen muotoilu
sami [dot] hyyrylainenatlamk [dot] fi

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista:

Hakijapalvelut
044 708 1385 tai 044 708 1386
hakijapalvelutatlamk [dot] fi

Opiskelijatarinoita