Muotoilija (AMK), teollinen ja brändimuotoilu, 240 op

Ajoneuvomuotoilu
Pakkaus- ja brändimuotoilu
Teollinen muotoilu
Puettava muotoilu
Opiskelu alkaa
Tutkinto
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto
Laajuus
240 opintopistettä
Kesto
4 vuotta
Pääasiallinen opetuskieli
Suomi
Paikka

Lahden ammattikorkeakoulu
Mukkulankatu 19
15140 LAHTI

Sisältö

Valmistuessasi teollisen- ja brändimuotoilun koulutuksesta muotoilija (AMK) -tutkintoon sinulla on valmiudet työskennellä ajoneuvomuotoilun, pakkaus- ja brändimuotoilun, puettavan muotoilun ja teollisen muotoilun tehtävissä. Teet valinnan ammatillisen ydinosaamisesi suunnasta jo koulutukseen hakeutuessasi.

Suuntautumisestasi riippuen työllistäjinä voivat olla tuotteita valmistavat yritykset, viestintä-, mainos- ja muotoilutoimistot, julkinen sektori ja kaupungit, brändin omistajat sekä kaupan ala. Työskentelet esimerkiksi tuotekehitystiimissä ajoneuvojen, pakkauksien, vaatetuksen ja muiden puettavien tuotteiden, palvelujen sekä teollisen muotoilun parissa. Muotoilijan toimenkuvaan kuuluvat myös asiantuntija-, konsultointi- ja projektitehtävät sekä opetus- ja neuvontatyöt. Monet alan työpaikat löytyvät opiskelijan oman kiinnostuksen mukaan myös kansainväliseltä kentältä. Koulutuksessa hankit valmiudet toimia muotoilijana yrityksessä tai luovan alan yrittäjänä.

Teollisen- ja brändimuotoilun suuntautumisvaihtoehdot:

 • Ajoneuvomuotoilu: erilaisten ajoneuvojen, kulkuvälineiden, työkoneiden, konseptien ja käyttöliittymien sekä liikennejärjestelmien- ja palveluiden suunnittelu
 • Pakkaus- ja brändisuunnittelu: pakkausten ja niiden rakenteiden, pakkauskonseptien ja brändimateriaalien suunnittelu kaupallisesti, ekologisesti sekä käyttäjälähtöisesti pakkausteollisuuteen, yrityksille ja muille brändin omistajille
 • Puettava muotoilu: kaupallisesti, funktionaalisesti, eettisesti ja ekologisesti korkeatasoisten puettavien tuotteiden ja tuotekonseptien suunnittelu ja kehittäminen
 • Teollinen muotoilu: erilaisten tuotteiden, laitteiden ja koneiden tuotesuunnittelu sekä palvelujen, strategioiden ja systeemien käyttäjälähtöinen kehittäminen yhteissuunnittelun keinoin.
Suuntautuminen
Teet valinnan ammatillisen ydinosaamisesi suunnasta jo koulutukseen hakeutuessasi. Vaihtoehtoina ovat ajoneuvomuotoilu, pakkaus- ja brändimuotoilu, puettava muotoilu tai teollinen muotoilu

Ajoneuvomuotoilu

Pakkaus- ja brändimuotoilu

Teollinen muotoilu

Puettava muotoilu

Lisätietoa opetuskielistä
Tutkintokieli on suomen kieli. Osa opintojaksoista toteutetaan englannin kielellä ja tentin, oppimistehtävät tai opinnäytetyön voi sovitusti tehdä englannin kielellä.
Pätevyys
Tutkinnon myötä saat muotoilija (AMK) -pätevyyden, joka on alempi korkeakoulututkinto (Bachelor).
Työllistymismahdollisuudet

Kiinteän työelämäyhteyden ansiosta työllistymismahdollisuutesi ovat erinomaiset. Ensimmäisen työpaikan saat usein opiskelun aikana luoduilla kontakteilla. Suuntautumisestasi riippuen voit valmistuttuasi toimia monissa erilaisissa työtehtävissä. Esimerkiksi eri alojen yritysten tuotekehitys-, suunnittelu- tai markkinointitiimissä tai vaihtoehtoisesti muotoilupalveluja tarjoavissa toimistoissa tai alan itsenäisenä yrittäjänä.

Voit esimerkiksi toimia seuraavissa tehtävissä:

 • Muotoilija / tuotesuunnittelija
 • Pakkaussuunnittelija, rakennesuunnittelija (pakkaus)
 • Vaatetussuunnittelija, asustesuunnittelija
 • Ajoneuvomuotoilija
 • Teollinen muotoilija
 • Palvelumuotoilija
 • Käyttöliittymäsuunnittelija, UX-suunnittelija
 • Graafinen suunnittelija
 • Art Director (AD), tuotanto-AD
 • Tuotepäällikkö, tuotekehityspäällikkö
 • Konseptisuunnittelija
Jatko-opintomahdollisuudet
Muotoilija (AMK) -tutkinto antaa sinulle jatko-opintomahdollisuuden useisiin maisteriopintoihin ja ylempiin ammattikorkeakouluopintoihin Suomessa ja ulkomailla. Muotoiluinstituutista muotoilija (AMK) -tutkinnolla valmistuneista osa on jatkanut opintojaan esimerkiksi Muotoiluinstituutin ylempään ammattikorkeakoulututkintoon, Aalto-yliopistoon, Lapin yliopistoon tai ulkomaisiin yliopistoihin.