Muotoilija (AMK), kokemus- ja palvelumuotoilu, päivätoteutus, 240 op

Valmistuttuasi muotoilijaksi kokemus- ja palvelumuotoilun koulutuksesta, sinulla on valmiudet työskennellä suunnittelijana monissa erilaisissa työtehtävissä, kuten esimerkiksi yritysten tuotekehitys- ja suunnittelutiimeissä tai kaupunkien ja valtion palveluksessa. Työpaikkanasi voi olla esimerkiksi pelifirma, palvelumuotoiluun ja digitaalisuuteen suuntautunut yritys tai kaupunkisuunnittelua ja arkkitehtipalveluja tarjoava toimisto.

Koulutus antaa hyvät valmiudet asiantuntija- ja kehittämistehtäviin sekä yrittäjyyteen monialaisella ja myös kansainvälisellä kentällä. 

Opiskelu alkaa
Seuraava hakuaika
-
Tutkinto
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto
Laajuus
240 opintopistettä
Kesto
4 vuotta
Kieli
Suomi
Paikka

Lahden ammattikorkeakoulu
Mukkulankatu 19
15140 LAHTI

Koulutuksen sisältö

Kokemus- ja palvelumuotoilu on tulevaisuusorientoitunutta ihmis- ja käyttäjälähtöistä suunnittelua. Koulutuksen ydinosaamista on luova ongelmanratkaisukyvykkyys. Koulutuksessa painottuu suunnittelijan läpileikkaava ja laaja-alainen osaaminen tarkastella suunnittelukohdetta monipuolisesti. Työskentely tukeutuu vuorovaikutteiseen työotteeseen kehittää uusia ratkaisuja monialaisten tiimien, erilaisten ihmisten ja organisaatioiden kanssa.

Koulutuksessa painotetaan kaupunkiympäristön tila- ja virtuaalikokemusten merkitystä hyvän käyttäjäkokemuksen toteutumisessa. Työotteessa korostuu muotoiluosaamisen ja prosessinhallintataitojen merkitys. Opinnoissa sukelletaan ihmislähtöisen suunnittelun teoriaan ja menetelmiin sekä tehdään oikeita kehitysprojekteja aidoissa ympäristöissä yhteissuunnittelun keinoin.

Käyttäjälähtöisyys, toiminnallinen ja esteettinen laatu ja kestävä kehitys

Kokemus- ja palvelumuotoilun koulutus keskittyy asumisympäristöjen ja julkisten tilojen, palveluiden ja strategian sekä niihin liittyvien tuotteiden ja palvelujen suunnitteluosaamiseen ja soveltavaan tutkimukseen. Koulutuksen keskeisinä tarkastelunäkökulmina ovat käyttäjälähtöisyys, toiminnallinen ja esteettinen laatu ja kestävä kehitys. Opiskelu kuten muotoilijan työkin on vahvasti tulevaisuusorientoitunutta. Suoritat suuren osan opinnoistasi työskentelemällä aidoissa yritysyhteistyöprojekteissa.

Opinnoissa perehdyt käyttäjälähtöiseen muotoiluun ja monitilalliseen suunnitteluun, jossa kehität ratkaisuja rakennettuun ympäristöön, verkko- ja mobiiliympäristöön sekä lisättyihin todellisuuksiin (AR, VR). Kokemus- ja palvelumuotoilu -hakukohteen koulutus keskittyy ihmisen tarpeiden tunnistamiseen ja sitä kautta käyttäjälähtöisten palveluiden sekä strategioiden kehittämiseen.

Opintojen aikana kehität ratkaisuja erilaisissa suunnittelutehtävissä käyttäjien henkilökohtaisten, sosiaalisten ja kulttuuristen tarpeiden ja toiveiden mukaan. Huomioit lisäksi ympäristön asettamat vaatimukset ja haasteet muotoilu- ja suunnittelutyössäsi.

Muotoilun avulla kehitetään kaupunkien palveluita, ratkomaan ongelmia sekä rakennetaan identiteettiä 

Muotoiluosaamisesta on tullut pysyvä osa kaupunkien kehittämistyötä. Muotoilun avulla kehitetään esimerkiksi kaupunkien palveluita, rakennetaan identiteettiä sekä ratkotaan kaupunkien ongelmia. Opintojen aikana keskitytään yhteiskunnallisen muotoilun mahdollisuuksiin, kaupunkien haasteiden tunnistamiseen ja ratkaisemiseen. Tavoitteena on yritysten ja julkisen sektorin innovaatiotoiminnan ja -kyvykkyyden vauhdittaminen muotoiluosaamisen avulla.

Suuntautumisen valinta
Hakeminen tapahtuu suoraan kokemus- ja palvelumuotoilun tutkinto-ohjelmaan
Lisätietoa opetuskielistä
Tutkintokieli on suomen kieli. Osa opintojaksoista toteutetaan englannin kielellä ja tentin, oppimistehtävät tai opinnäytetyön voi sovitusti tehdä englannin kielellä.
Uramahdollisuudet

Kiinteän työelämäyhteyden ansiosta työllistymismahdollisuutesi ovat erinomaiset. Ensimmäisen työpaikan saat usein opiskelun aikana luoduilla kontakteilla. Voit valmistuttuasi toimia monissa erilaisissa työtehtävissä, esimerkiksi kaupunkien tai valtion palveluksessa, yritysten tuotekehitys-, suunnittelu- tai markkinointitiimeissä tai vaihtoehtoisesti muotoilu- ja arkkitehtipalveluja tarjoavissa toimistoissa tai alan itsenäisenä yrittäjänä.

Toimenkuvasi työelämässä voi liittyä kaupunkien tai palvelujen kehittämiseen. Esimerkiksi urbanisaation myötä on syntynyt uusi ammattikunta, urbaani suunnittelija (urban planner, citymaker, city creator), joka yhdistelee sujuvasti eri konsepteja, tilasuunnittelua, maisema-arkkitehtuuria, muotoilua, tapahtuma- ja kulttuurituotantoa ja kaupallista bisnestä.

Voit esimerkiksi toimia seuraavissa tehtävissä:

 • Muotoilija
 • Informaatiomuotoilija
 • Palvelumuotoilija
 • Kaupunkimuotoilija
 • Kokemusmuotoilija
 • Ohjelmistosuunnittelija
 • Urbaani suunnittelija, urban planner
 • Citymaker, city creator
 • Käyttöliittymäsuunnittelija, UX-suunnittelija
 • Tuotepäällikkö, tuotekehityspäällikkö
 • Konseptisuunnittelija
Jatko-opintomahdollisuudet
Muotoilija (AMK) -tutkinto antaa sinulle jatko-opintomahdollisuuden useisiin maisteriopintoihin ja ylempiin ammattikorkeakouluopintoihin Suomessa ja ulkomailla. Muotoiluinstituutista muotoilija (AMK) -tutkinnolla valmistuneista osa on jatkanut opintojaan esimerkiksi Muotoiluinstituutin ylempään ammattikorkeakoulututkintoon, Aalto-yliopistoon, Lapin yliopistoon tai ulkomaisiin yliopistoihin.
Kuva
Muotoiluinstituutin valintaopas 2019

Esivalintatehtävät Muotoiluinstituutin hakijoille

Tutustu koulutuksen esivalintatehtäviin sekä hakuohjeisiin.

Koulutuksessa kehitetään palveluita ja luodaan uutta

Palvelumuotoilijoita on palkattu moniin organisaatioihin ja palvelumuotoiluosaamista tarvitaan kaikkialla. Käyttäjien tarpeiden tuominen suunnitteluprosessiin on avainsanana. 

- Täällä luodaan uutta. Ensin se vaatii sen, että oma ajattelu muuttuu, sitten voidaan lähteä muuttamaan muiden ajattelutapaa. Tätä kautta rakentuu uudenlainen tulevaisuus, johon Muotsikan opiskelijat voivat olla vaikuttamassa vahvasti. Me luomme tulevaisuutta nuorille ja heidän pitää olla itse mukana. Kysymys opiskelijoille kuuluukin: Millaisessa maailmassa te haluatte elää? 

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista:

Hakijapalvelut
044 708 1385 tai 044 708 1386
hakijapalvelutatlamk [dot] fi