Muotoilija (AMK), kokemus- ja palvelumuotoilu, 240 op

Opiskelu alkaa
Tutkinto
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto
Laajuus
240 opintopistettä
Kesto
4 vuotta
Pääasiallinen opetuskieli
Suomi
Paikka

Lahden ammattikorkeakoulu
Mukkulankatu 19
15140 LAHTI

Sisältö

Valmistuttuasi muotoilijaksi (AMK) kokemus- ja palvelumuotoilun koulutuksesta sinulla on valmiudet työskennellä suunnittelijana monissa erilaisissa työtehtävissä. Esimerkiksi yritysten tuotekehitys- ja suunnittelutiimeissä tai kaupunkien ja valtion palveluksessa. Työpaikkanasi voi olla esimerkiksi pelifirma, palvelumuotoiluun ja digitaalisuuteen suuntautunut yritys tai kaupunki, valtio, ministeriö tai kaupunkisuunnittelua ja arkkitehtipalveluja tarjoava toimisto.

Koulutus antaa hyvät valmiudet asiantuntija- ja kehittämistehtäviin sekä yrittäjyyteen monialaisella ammattikentällä. Monet alan työpaikat löytyvät opiskelijan oman kiinnostuksen mukaan myös kansainväliseltä kentältä.

Kokemus- ja palvelumuotoilu on tulevaisuusorientoitunutta ihmis- ja käyttäjälähtöistä suunnittelua. Koulutuksen ydinosaamista on luova ongelmanratkaisukyvykkyys. Koulutuksessa painottuu suunnittelijan läpileikkaava ja laaja-alainen osaaminen tarkastella suunnittelukohdetta monipuolisesti. Työskentely tukeutuu vuorovaikutteiseen työotteeseen kehittää uusia ratkaisuja monialaisten tiimien, erilaisten ihmisten ja organisaatioiden kanssa.

Kokemus- ja palvelumuotoilun opinnoissa painotetaan kaupunkiympäristön tila- ja virtuaalikokemusten merkitystä hyvän käyttäjäkokemuksen toteutumisessa. Työotteessa korostuu muotoiluosaamisen ja prosessinhallintataitojen merkitys. Opinnoissa sukelletaan ihmislähtöisen suunnittelun teoriaan ja menetelmiin sekä tehdään oikeita kehitysprojekteja aidoissa ympäristöissä yhteissuunnittelun keinoin.

 

Suuntautuminen
Hakeminen tapahtuu suoraan kokemus- ja palvelumuotoilun tutkinto-ohjelmaan
Lisätietoa opetuskielistä
Tutkintokieli on suomen kieli. Osa opintojaksoista toteutetaan englannin kielellä ja tentin, oppimistehtävät tai opinnäytetyön voi sovitusti tehdä englannin kielellä.
Pätevyys
Tutkinnon myötä saat muotoilija (AMK) -pätevyyden, joka on alempi korkeakoulututkinto (Bachelor).
Työllistymismahdollisuudet

Kiinteän työelämäyhteyden ansiosta työllistymismahdollisuutesi ovat erinomaiset. Ensimmäisen työpaikan saat usein opiskelun aikana luoduilla kontakteilla. Voit valmistuttuasi toimia monissa erilaisissa työtehtävissä, esimerkiksi kaupunkien tai valtion palveluksessa, yritysten tuotekehitys-, suunnittelu- tai markkinointitiimeissä tai vaihtoehtoisesti muotoilu- ja arkkitehtipalveluja tarjoavissa toimistoissa tai alan itsenäisenä yrittäjänä.

Kokemus- ja palvelumuotoilu -hakukohteen koulutus keskittyy asumisympäristöjen ja julkisten tilojen, sekatodellisuuksien, palveluiden ja strategian sekä niihin liittyvien tuotteiden ja palvelujen suunnitteluosaamiseen ja soveltavaan tutkimukseen. Opiskelu on tulevaisuusorientoitunutta.

Toimenkuvasi työelämässä voi liittyä kaupunkien tai palvelujen kehittämiseen. Esimerkiksi urbanisaation myötä on syntynyt uusi ammattikunta, urbaani suunnittelija (urban planner, citymaker, city creator), joka yhdistelee sujuvasti eri konsepteja, tilasuunnittelua, maisema-arkkitehtuuria, muotoilua, tapahtuma- ja kulttuurituotantoa ja kaupallista bisnestä.

Voit esimerkiksi toimia seuraavissa tehtävissä:

 • Muotoilija
 • Informaatiomuotoilija
 • Palvelumuotoilija
 • Kaupunkimuotoilija
 • Kokemusmuotoilija
 • Ohjelmistosuunnittelija
 • Urbaani suunnittelija, urban planner
 • Citymaker, city creator
 • Käyttöliittymäsuunnittelija, UX-suunnittelija
 • Tuotepäällikkö, tuotekehityspäällikkö
 • Konseptisuunnittelija
Jatko-opintomahdollisuudet
Muotoilija (AMK) -tutkinto antaa sinulle jatko-opintomahdollisuuden useisiin maisteriopintoihin ja ylempiin ammattikorkeakouluopintoihin Suomessa ja ulkomailla. Muotoiluinstituutista muotoilija (AMK) -tutkinnolla valmistuneista osa on jatkanut opintojaan esimerkiksi Muotoiluinstituutin ylempään ammattikorkeakoulututkintoon, Aalto-yliopistoon, Lapin yliopistoon tai ulkomaisiin yliopistoihin.