Medianomi (AMK), visuaalinen viestintä, päivätoteutus, 240 op

Graafinen suunnittelu
Mediasisällön suunnittelu
Valokuvaus

Opiskele valokuvaajaksi, graafiseksi suunnittelijaksi tai mediasisällön suunnittelijaksi!

Työpaikkanasi voi olla esimerkiksi mediatalo, kustantamo, pelifirma, verkkosisältöjä tuottava tai palvelumuotoiluun ja ohjelmistoihin suuntautunut yritys tai suunnittelu-, viestintä- tai mainostoimisto. Teet valinnan ammatillisen ydinosaamisesi suunnasta jo koulutukseen hakeutuessasi. 

Opiskelu alkaa
Seuraava hakuaika
-
Tutkinto
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto
Laajuus
240 opintopistettä
Kesto
4 vuotta
Kieli
Suomi
Paikka

Lahden ammattikorkeakoulu
Mukkulankatu 19
15140 LAHTI

Koulutuksen sisältö

Visuaalisen viestinnän suuntautumisvaihtoehdot:

  • Graafinen suunnittelu
  • Mediasisällön suunnittelu
  • Valokuvaus

Opiskelet visuaalista viestintää LAMKin Muotoiluinstituutissa graafisen suunnittelijan, mediasisällön suunnittelijan tai valokuvaajan tehtäviin. Kaikkia yhdistää vahva designajattelu, teknisen ja taiteellisen ymmärryksen yhdistäminen tuotannolliseen asiantuntemukseen.

Visuaalisen viestinnän alan tehtävissä menestyminen edellyttää hyvää yleissivistystä, luovuutta, visualisointikykyä sekä viestintätaitoja. Valmistuessasi medianomiksi (AMK) sinulla on ajantasaiset erikoistumisesi mukaiset ja omaan välineeseesi painottuvat viestintäteknologian taidot. Ammattimainen otteesi näkyy visuaalisessa, kerronnallisessa ja viestinnällisessä ilmaisussasi. Sinulla on myös hyvät edellytykset seurata alan nopeita muutoksia ja kehittyä edelleen omassa osaamisessasi.

Luova yhteisö ja yhteisöllisyys suuressa roolissa

Visuaalisen viestinnän koulutus toteutetaan toimintaympäristössä, jossa luovalla yhteisöllä ja yhteisöllisyydellä on suuri merkitys. Uudet tilat ja laitteet mahdollistavat monipuolisen ja ajanmukaisen oppimisen, joka tapahtuu kiinteässä yhteydessä työelämään. Valmistuneet huippuammattilaiset ovat mukana opetuksen kehittämisessä ja toteutuksessa sekä tekevät kanssasi työelämäprojekteja ja hankkeita. Näin jo opintojen aikana rakennat ammatillista verkostoa ja ymmärrystä visuaalisten suunnittelijoiden moninaisiin ja muuttuviin työprosesseihin ja tehtäviin.

Voit rakentaa kiinnostuksesi mukaista asiantuntijuutta ja oppia uusia työtapoja, ohjelmistoja ja laitteita monialaisissa oppimisympäristöissä. Ammattiopintojesi lisäksi voit kasvattaa ammattiosaamistasi täydentävän osaamisen sisällöillä. Henkilökohtaisen tutoroinnin avulla sinua ohjataan kehittämään omia vahvuuksiasi niin, että osaamisesi on kilpailukykyistä tulevaisuuden työmarkkinoilla.

Voit laajentaa ammatillista profiiliasi ja lisätä mahdollisuuksiasi erottua työmarkkinoilla suorittamalla vaihtojakson jossakin ulkomaisista yhteistyöoppilaitoksistamme.

Suuntautumisen valinta
Teet valinnan ammatillisen ydinosaamisesi suunnasta jo koulutukseen hakeutuessasi. Vaihtoehtoina ovat graafinen suunnittelu, mediasisällön suunnittelu ja valokuvaus.
Lisätietoa opetuskielistä
Tutkintokieli on suomen kieli. Osa opintojaksoista toteutetaan englannin kielellä ja tentin, oppimistehtävät tai opinnäytetyön voi sovitusti tehdä englannin kielellä.
Uramahdollisuudet

Opiskele valokuvaajaksi, graafiseksi suunnittelijaksi tai mediasisällön suunnittelijaksi!

Graafisen suunnittelun koulutusohjelma valmistaa sinua toimimaan monipuolisena media-alan osaajana. Graafiset suunnittelijat työskentelevät julkaisemisen, markkinointiviestinnän, visuaalisen ilmeen suunnittelun, brändäämisen, kuvittamisen, informaatiomuotoilun, peli-, käyttöliittymä- ja käytettävyyssuunnittelun sekä kirjainmuotoilun aloilla. Koulutus antaa hyvät valmiudet myös AD:n ja suunnittelujohtajan ammateissa toimimiseen.

Mediasisällön suunnittelun opinnot antavat valmiuden toimia erilaisissa viestinnällisissä työtehtävissä esimerkiksi mainos- ja viestintätoimistoissa, peliteollisuudessa, liikkuvan kuvan leikkaamisessa, jälkikäsittelyssä tai tehosteiden tekemisessä. Tulevaisuudessa myös uusien tekniikoiden mahdollistamat virtuaalimaailmat ja muut viestintävälineet tarvitsevat yhä enemmän sisällöntekijöitä.

Valokuvauksen opinnot syventävät kuvan tekemisen ja kuvakerronnan taitoja erilaisiin medioihin. Opinnot antavat ammatilliset valmiudet erityisesti dokumentaarisen valokuvakerronnan tekemiseen, mutta myös laajemminkin valokuvaajan ammatin eri alueille esim. studiokuvaus ja kuvajournalismi.

Jatko-opintomahdollisuudet
Medianomi (AMK) -tutkinto antaa sinulle jatko-opintomahdollisuuden useisiin maisteriopintoihin ja visuaalisen viestinnän ylempiin ammattikorkeakouluopintoihin Suomessa ja ulkomailla. Muotoiluinstituutista medianomi (AMK) -tutkinnolla valmistuneista osa on jatkanut opintojaan esimerkiksi Muotoiluinstituutin ylempään ammattikorkeakoulututkintoon, Aalto-yliopistoon, Lapin yliopistoon tai ulkomaisiin yliopistoihin.
Avainsanat
Kuva
Medianomi, valokuvaus, Viivi Huuska

Muotsikan alumni Viivi Huuska

Viivi Huuska valmistui Muotoiluinstituutista medianomiksi keväällä 2014. Sen jälkeen on Viiviä nähty ja kuultu: upeita kampanjoita mm. Kalevala Jewelry, Stockwomann, K-Citymarket X Saa pukeutua. Ja viimeisin, Vesalan musiikkivideo "Mul ei oo lapsuudensankarii".

Akseli Valmunen – Muotsikasta valmistunut  valokuvauksen medianomi

 

 

Kuva
Muotoiluinstituutin valintaopas 2019

Esivalintatehtävät Muotoiluinstituutin hakijoille

Tutustu koulutuksen esivalintatehtäviin sekä hakuohjeisiin.

Graafisen suunnittelun vastuuopettaja

Mediasisällön suunnittelun vastuuopettaja

Valokuvauksen vastuuopettaja

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista:

Hakijapalvelut
044 708 1385 tai 044 708 1386
hakijapalvelutatlamk [dot] fi

Opiskelijatarinoita