Medianomi (AMK), visuaalinen viestintä, 240 op

Graafinen suunnittelu
Mediasisällön suunnittelu
Valokuvaus
Opiskelu alkaa
Tutkinto
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto
Laajuus
240 opintopistettä
Kesto
4 vuotta
Pääasiallinen opetuskieli
Suomi
Paikka

Lahden ammattikorkeakoulu
Mukkulankatu 19
15140 LAHTI

Sisältö

Valmistuessasi medianomiksi (AMK) visuaalisen viestinnän alalle sinulla on valmiudet työskennellä suunnittelijana, valokuvaajana ja/tai suunnittelet sekä toteutat visuaalisia sisältöjä eri medioihin. Työpaikkanasi voi olla esimerkiksi mediatalo, kustantamo, pelifirma, verkkosisältöjä tuottava tai palvelumuotoiluun ja digitaalisuuteen suuntautunut yritys tai suunnittelu-, viestintä- tai mainostoimisto. 

Teet valinnan ammatillisen ydinosaamisesi suunnasta jo koulutukseen hakeutuessasi. Koulutus antaa hyvät valmiudet asiantuntija- ja kehittämistehtäviin sekä yrittäjyyteen visuaalisen viestinnän ammattikentällä.

Visuaalisen viestinnän suuntautumisvaihtoehdot:

  • Graafinen suunnittelu
  • Mediasisällön suunnittelu
  • Valokuvaus

Opiskelet visuaalista viestintää Muotoiluinstituutissa graafisen suunnittelijan, mediasisällön suunnittelijan tai valokuvaajan ammattitehtäviin.

Visuaalisen viestinnän alan tehtävissä menestyminen edellyttää hyvää yleissivistystä, luovuutta, visualisointikykyä sekä viestintätaitoja. Valmistuessasi medianomiksi (AMK) sinulla on ajantasaiset erikoistumisesi mukaiset ja omaan välineeseesi painottuvat viestintäteknologian taidot. Ammattimainen otteesi näkyy visuaalisessa, kerronnallisessa ja viestinnällisessä ilmaisussasi. Sinulla on myös hyvät edellytykset seurata alan nopeita muutoksia ja kehittyä edelleen omassa osaamisessasi.

Visuaalisen viestinnän koulutus toteutetaan toimintaympäristössä, jossa luovalla yhteisöllä ja yhteisöllisyydellä on suuri merkitys. Uudet tilat ja laitteet mahdollistavat monipuolisen ja ajanmukaisen oppimisen, joka tapahtuu kiinteässä yhteydessä työelämään. Valmistuneet huippuammattilaiset ovat mukana opetuksen kehittämisessä ja toteutuksessa sekä tekevät kanssasi työelämäprojekteja ja hankkeita. Näin jo opintojen aikana rakennat ammatillista verkostoa ja ymmärrystä visuaalisten suunnittelijoiden moninaisiin ja muuttuviin työprosesseihin ja tehtäviin.

Voit rakentaa kiinnostuksesi mukaista asiantuntijuutta ja oppia uusia työtapoja, ohjelmistoja ja laitteita monialaisissa oppimisympäristöissä. Ammattiopintojesi lisäksi voit kasvattaa ammattiosaamistasi täydentävän osaamisen sisällöillä. Henkilökohtaisen tutoroinnin avulla sinua ohjataan kehittämään omia vahvuuksiasi niin, että osaamisesi on kilpailukykyistä tulevaisuuden työmarkkinoilla.

Voit laajentaa ammatillista profiiliasi ja lisätä mahdollisuuksiasi erottua työmarkkinoilla suorittamalla vaihtojakson jossakin ulkomaisista yhteistyöoppilaitoksistamme.

Suuntautuminen
Teet valinnan ammatillisen ydinosaamisesi suunnasta jo koulutukseen hakeutuessasi. Vaihtoehtoina ovat graafinen suunnittelu, mediasisällön suunnittelu ja valokuvaus.

Graafinen suunnittelu

Mediasisällön suunnittelu

Valokuvaus

Lisätietoa opetuskielistä
Tutkintokieli on suomen kieli. Osa opintojaksoista toteutetaan englannin kielellä ja tentin, oppimistehtävät tai opinnäytetyön voi sovitusti tehdä englannin kielellä.
Pätevyys
Tutkinnon myötä saat medianomi (AMK) -pätevyyden, joka on alempi korkeakoulututkinto (Bachelor).
Työllistymismahdollisuudet

Kiinteän työelämäyhteyden ansiosta työllistymismahdollisuutesi ovat erinomaiset. Ensimmäisen työpaikan saat usein opiskelun aikana luoduilla kontakteilla. Suuntautumisestasi riippuen voit valmistuttuasi toimia monissa erilaisissa työtehtävissä tai itsenäisenä yrittäjänä.

Graafisen suunnittelun opinnot antavat valmiuden toimia esimerkiksi julkaisemisen, markkinoinnin ja viestinnän, visuaalisen ilmeen suunnittelun, brändäämisen, kuvittamisen, informaatiomuotoilun, peli-, verkkosivu- ja käytettävyyssuunnittelun sekä kirjainmuotoilun aloilla. Graafiset suunnittelijat työskentelevät usein myös yrittäjinä ja suunnittelijoina esimerkiksi kuvituksen, sarjakuvan, kirjainsuunnittelun, animaation tai multimedian alueilla tai toimivat alansa opetustehtävissä.

Mediasisällön suunnittelun opinnot antavat valmiuden toimia erilaisissa viestinnällisissä työtehtävissä esimerkiksi mainos- ja viestintätoimistoissa, peliteollisuudessa, liikkuvan kuvan leikkaamisessa, jälkikäsittelyssä tai tehosteiden tekemisessä. Tulevaisuudessa myös uusien tekniikoiden mahdollistamat virtuaalimaailmat ja muut viestintävälineet tarvitsevat yhä enemmän sisällöntekijöitä.

Valokuvauksen opinnot syventävät kuvan tekemisen ja kuvakerronnan taitoja erilaisiin medioihin. Opinnot antavat ammatilliset valmiudet erityisesti dokumentaarisen valokuvakerronnan tekemiseen, mutta myös laajemminkin valokuvaajan ammatin eri alueille esim. studiokuvaus ja kuvajournalismi.

Meiltä valmistuessasi sinulla on valmiudet toimia viestinnän kentällä nimenomaan kuvallisen viestinnän ymmärtäjänä, tuottajana ja tekijänä.

Jatko-opintomahdollisuudet
Medianomi (AMK) -tutkinto antaa sinulle jatko-opintomahdollisuuden useisiin maisteriopintoihin ja visuaalisen viestinnän ylempiin ammattikorkeakouluopintoihin Suomessa ja ulkomailla. Muotoiluinstituutista medianomi (AMK) -tutkinnolla valmistuneista osa on jatkanut opintojaan esimerkiksi Muotoiluinstituutin ylempään ammattikorkeakoulututkintoon, Aalto-yliopistoon, Lapin yliopistoon tai ulkomaisiin yliopistoihin.