Kulttuuriala (ylempi AMK), uudistava johtaminen, 60 op

Uudistava johtaminen -koulutuksen lähtökohtana on yhteiskunnan ja työelämän nopea ja laaja rakenteellinen muutos, jossa on keskeistä tiedon ja innovaatioiden yhdessä luominen.

Koulutuksen tavoitteena on syventää, tuottaa ja jakaa uutta tietoa ja osaamista työelämän ja organisaatioiden uudistamiseen ja uudistumiseen. Koulutuksen keskiössä ovat johtaminen, tulevaisuuden skenaariot ja strategiat, asiakkuusjohtaminen, verkottuminen sekä innovatiivisuus ja luovuus.

Opiskelu alkaa
Seuraava hakuaika
-
Tutkinto
Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Laajuus
60 opintopistettä
Kesto
1 vuotta
Kieli
Suomi
Paikka

Lahden ammattikorkeakoulu
Mukkulankatu 19
15140 LAHTI

Koulutuksen sisältö

Kulttuurialalla uudistavan johtamisen koulutuksen erityisenä toimintatapana on muotoiluajattelu ja siihen liittyvä ihmiskeskeinen suunnittelu, joka voi kohdentua työntekijäkokemukseen tai asiakassuhteissa käyttäjäkokemukseen. Innovaatiotoimintaan sovelletaan muotoiluajattelua tulevaisuussuuntautuneen strategisen muotoilun, suunnittelun suunnittelun ja sidosryhmiä sekä asiakkaita osallistavan yhteissuunnittelun (co-design) menetelmien avulla. Valmistuttuasi osaat toimia strategisen ja organisaatioiden kehittämisen suunnittelijana ja kehittämisprosessien vetäjänä ja fasilitoijana.

Koulutuksen sisältönä ovat tulevaisuuden toimintaympäristö ja strategia, uudistava johtaminen ja organisaatioiden kehittäminen, innovatiivisuuden, osaamisen ja tiedon johtaminen ja yhteiskehittämisen fasilitointi. Koulutus käsittelee muotoiluajattelua erilaisiin kohteisiin sovellettavana kehittämisprosessina. Muotoiluajattelun hyödyntämiin menetelmiin kuuluvat asiakaskokemusta kehittävä, käyttäjälähtöinen tutkimus, käyttäjiä sekä monialaisia kehittämisryhmiä osallistava yhteiskehittäminen (co-design), ja nopea, kokeileva kehittäminen.

Itsenäistä työskentelyä ja  2-4 lähiopetuspäivää kuukaudessa

Ydinopintoihin sisältyy 2-4 lähiopetuspäivää kuukaudessa, osin verkko-osallistumismahdollisuus. Kaikkiin opintojaksoihin sisältyy runsaasti itsenäistä työskentelyä. LAMK:n järjestämien täydentävien opintojen toteutus ja lähipäivät vaihtelevat opintojaksoittain.

Lisätietoa opetuskielistä
Opetuskieli on suomi, osa opintojaksoista toteutetaan englanniksi
Pätevyys
Koulutus antaa kelpoisuuden tehtäviin, joissa edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa.
Jatko-opintomahdollisuudet
Koulutuksen suorittaneella on mahdollisuus hakeutua suorittamaan jatkotutkintoa tiedekorkeakoulussa.
Kuva
Opiskelu LAMKissa

Valintakokeet ja esivalintatehtävät

Täältä löydät kootusti kaikkien yhteishaussa olevien koulutusten yleiset ohjeistukset valintakoejärjestelyihin. Tarkemmat, koulutuskohtaiset ohjeet valintakokeisiin löydät kunkin koulutuksen Opintopolku.fi -sivulta.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista:

Hakijapalvelut
044 708 1385 tai 044 708 1386
hakijapalvelutatlamk [dot] fi